Energa miała 437 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.

Energa miała 437 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.
Fot. Energa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Energa odnotowała 437 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 294 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 941 mln zł i był o 43% wyższy r/r. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 917 mln zł, o 39% więcej r/r.

„W drugim kwartale 2022 roku Grupa Energa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 0,94 mld zł, zapewniający jej stabilną pozycję finansową i umożliwiający kontynuację kluczowych inwestycji w zakresie transformacji energetycznej. Największy udział w skonsolidowanym wyniku EBITDA za drugi kwartał br., osiągający poziom ok. 60%, miała działalność dystrybucyjna. Z kolei udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej Grupy Energa wyniósł w ciągu ostatnich trzech miesięcy ok. 31%” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 579 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 3 228 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 1 039 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 676 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 517 mln zł w porównaniu z 6 669 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Daniel Obajtek ponownie zasiądzie w fotelu prezesa Energi >>>

Niezmiennie stawiamy na rozwój Grupy Energa, zwiększając jej konkurencyjność w kraju. Nakłady inwestycyjne grupy w drugim kwartale br. wyniosły 619 mln zł.

„Blisko 63% tej kwoty przeznaczono na działalność dystrybucyjną, która stanowi filar wyników grupy i napędza ich wzrost. Rozwój sieci dystrybucji jest też niezbędny z perspektywy dalszej rozbudowy polskiego potencjału OZE, kluczowego dla realizacji celu neutralności emisyjnej. Dlatego wzmacnianie energetyki jest jednym z elementów budowy nowoczesnego, multienergetycznego koncernu i wynika wprost ze strategii Orlen2030” – skomentował pełniący obowiązki prezesa Energi Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W II kw. należące do Energi źródła wytwórcze wyprodukowały r/r o 17% więcej energii elektrycznej – 1 048 GWh – z czego 31% wytworzono dzięki źródłom zeroemisyjnym. Przy tym największa produkcja z OZE w II kwartale pochodziła z elektrowni wodnych (198 GWh), a w drugiej kolejności – z farm wiatrowych (107 GWh). W całym półroczu źródła odnawialne poprawiły wyniki produkcji o 6% r/r (827 GWh).

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej

W II kw. wolumen sprzedaży energii elektrycznej wyniósł 5,2 TWh, przy czym wolumen sprzedaży hurtowej wzrósł o 31% r/r, a wolumen sprzedaży detalicznej obniżył się o 4% r/r, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 12 mln zł wobec 266 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews