PKN Orlen: 3,61 mld zł zysku netto w II kw. 2022 roku; najlepszy w historii kwartalny wynik w ujęciu skorygowanym

PKN Orlen: 3,61 mld zł zysku netto w II kw. 2022 roku; najlepszy w historii kwartalny wynik w ujęciu skorygowanym
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKN Orlen odnotował 3 612 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 2 227 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5 218 mln zł wobec 2 755 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6 665 mln zł wobec 4 049 mln zł rok wcześniej.

EBITDA LIFO wyniosła 5 344 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 3 086 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż paliw na stacjach Orlen w Polsce odpowiadała za ok. 8% zysku operacyjnego EBITDA LIFO koncernu. Z kolei wynik stacji paliw Orlen w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 127 mln zł r/r, przede wszystkim z uwagi na spadek marż paliwowych. Grupa Orlen, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Mimo to utrzymała ok. 50% udział w polskim rynku paliw, czyli łącznej sprzedaży detalicznej, prowadzonej poprzez sieć stacji Orlen, oraz hurtowej, a także 53% udziałów w rynku czeskim i 82% w rynku litewskim. Ograniczanie zużycia rosyjskiej ropy, wzrost cen gazu oraz wysoka stopa dyskonta sprawiły, że wynik skonsolidowany Grupy Orlen za pierwsze półrocze 2022 roku jest obciążony odpisem w wysokości 2,9 mld zł, z czego 2,8 mld zł na aktywach rafineryjnych. Odpis wartości aktywów odzwierciedla ich prognozowane wyniki w przyszłości” – czytamy w komunikacie.

Segment rafinerii

Segment rafinerii wypracował w drugim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 1,8 mld zł. Na wynik wpłynęło przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne i oderwanie się światowych notowań ropy od notowań produktów paliwowych. Było to spowodowane globalnym wzrostem popytu na paliwa oraz ograniczoną z powodu wojny podażą w Europie i na całym świecie. Przerób ropy w płockiej rafinerii wzrósł (r/r) o 30%, z 3,3 mln do 4,3 mln ton. Natomiast wykorzystanie jej mocy produkcyjnych wzrosło w tym czasie z 81% do 107%. Było to związane głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce. W ciągu pierwszego półrocza w Polsce konsumpcja oleju napędowego zwiększyła się o 8%, a benzyny aż o 14,5% (wzrost odpowiednio o 720 tys. ton i 320 tys. ton).

Czytaj także: PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia >>>

„Rekordowy zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 1,6 mld zł, wyższy o ponad 60% (r/r), wypracował segment petrochemii. Wynik ten był efektem wzrostu wolumenów sprzedaży o 31% (r/r) do 1,4 mt, w tym: wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych olefin (o 254%) i poliolefin (o 26%), PCW o (54%) i PTA (o 10%). Systematycznie rosnący popyt na produkty petrochemiczne skutkował wzrostem wykorzystania mocy na głównych instalacjach petrochemicznych Grupy Orlen, w tym instalacji olefin o 87% oraz PCW we Włocławku o 75%” – czytamy dalej.

Segment energetyki

W II kwartale br. segment energetyki osiągnął EBITDA w wysokości 1,2 mld zł, czyli wynik porównywalny do wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do tego rezultatu zalicza się wynik Grupy Energa na poziomie 941 mln zł, wyższy o 28% (r/r). W tym czasie łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 2,7 TWh energii elektrycznej oraz 10 TWh ciepła, z czego ok. 60% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 4% (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była m.in. wyższymi zainstalowanymi mocami wiatrowymi (r/r). Wyższą produkcję i sprzedaż energii elektrycznej zanotowano również w CCGT i Elektrociepłowni w Płocku. Obecna moc zainstalowana Grupy Orlen wynosi 3,4 GWe oraz 6,3 GWt. W drugim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne inwestycje związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

„Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował spadek wyniku EBITDA o (-) 16% (r/r) do poziomu 695 mln zł. O 127 mln zł pogorszył się zysk sieci stacji w Polsce, przy jednoczesnym wzroście wyniku w Niemczech o 23 mln zł. Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku niemieckim i porównywalnych poziomach na rynku czeskim i litewskim (r/r). Jednocześnie wzrosły o 4% (r/r) wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie Orlen, w tym: sprzedaży benzyny o 4%, oleju napędowego o 4%, a LPG o 1%. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 15% (r/r). Koncern odnotował wzrost konsumpcji paliw w Polsce oraz w Czechach, przy spadku w Niemczech i na Litwie (r/r). Na ich poziom wpływał brak ograniczeń w przemieszczaniu się związany z pandemią oraz duży napływ uchodźców z Ukrainy” – podano również.

Segment wydobycia ropy i gazu

W efekcie wysokich cen ropy w drugim kwartale, 5-krotny wzrost wyniku EBITDA (r/r) zanotował segment wydobycia ropy i gazu, wypracowując zysk operacyjny na poziomie 304 mln zł. To wynik kwartalny zbliżony do tego, który obszar wydobycia wypracował przez cały 2020 rok. Na ten rezultat wpływ miało makro i wyższe o 3% (r/r) wolumeny sprzedaży, w tym: ropy o 125%, przy niższej sprzedaży gazu ziemnego o (-) 7% i kondensatu gazowego o (-) 4%. W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,6 tys. boe/d, w tym: w Kanadzie o 0,3 tys. boe/d i w Polsce o 0,3 tys. boe/d, podkreśliła spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57 804 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 29 423 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 6 382 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 072 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103 251 mln zł w porównaniu z 53 985 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I półroczu 2022 roku wyniósł 11 598 mln zł, przy 7 612 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Wynik EBITDA LIFO wyniósł 8 103 mln zł i był wyższy o 2 596 mln zł, podano także w raporcie.

Nasze wyniki jasno pokazują, że dywersyfikacja działalności Grupy Orlen pozwala nam generować coraz większe zyski poza produkcją i sprzedażą paliw.

„Bardzo dobre wyniki przyniosła petrochemia, produkująca między innymi materiały dla nowoczesnych tworzyw sztucznych. Dobre rezultaty wypracowała również energetyka, która już w 60% produkuje energię z nisko- i zeroemisyjnych źródeł. W drugim kwartale aż 5-krotny wzrost wyniku odnotował segment wydobycia ropy i gazu, którego zysk operacyjny stanowi równowartość niemal połowy zysku segmentu detalicznego obciążonego niższymi marżami paliwowymi. Wyniki rafinerii nie są zaskoczeniem dla rynku i wpisują się w rezultaty osiągane przez całą, globalną branżę przerobu ropy. Widzimy już jednak symptomy pogorszenia sytuacji makroekonomicznej dla tego sektora, co sprawia, że kolejne miesiące będą wiązały się z dużymi wyzwaniami, związanymi z prognozowanym spadkiem popytu na paliwa, przy utrzymujących się wysokich cenach surowców” – skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów (r/r). Już 2309 stacji paliw, czyli około 80%, jest wyposażonych w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1768 w Polsce, 326 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. To wzrost o 69 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 38, w Czechach o 10, w Niemczech o 19, na Słowacji o 2, przy porównywalnej liczbie na Litwie. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 289 punktów, czyli ponad dwukrotnie (r/r). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest 567 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 519 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacje CNG.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 3 229 mln zł wobec 3 296 mln zł zysku rok wcześniej.

PKN Orlen planuje rebranding przejmowanych stacji do przełomu 2022 i 2023 roku

PKN Orlen zakłada zakończenie rebrandingu około 250 stacji na Węgrzech i w Słowacji oraz ok. 100 stacji Grupy Lotos w Polsce do przełomu 2022 i 2023 roku, poinformował członek zarządu ds. komunikacji Adam Burak.

„Chcielibyśmy przeprowadzić rebranding ok. 250 stacji na Węgrzech i Słowacji oraz 100 stacji Lotosu w Polsce na przełomie roku” – powiedział Burak podczas konferencji prasowej.

W ramach umowy, będącej realizacją środków zaradczych Komisji Europejskiej w związku z przejęciem Grupy Lotos, PKN Orlen przejmie 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji, a MOL przejmie 417 z ok. 520 stacji Grupy Lotos w Polsce. 

PKN Orlen zapowiedział również przejęcie dodatkowych ok. 100 stacji w regionie Europy Wschodniej, z których przejęcie 25 placówek na Słowacji ogłoszono w kwietniu br.

Reakcja inwestorów na wyniki Orlenu

Skorygowane wyniki PKN Orlen w drugim kwartale 2022 roku oceniane są przez analityków jako lekko lepsze od oczekiwań. Reakcja inwestorów może być pozytywna, chociaż w kolejnych tygodniach kluczowe będą inne kwestie – m.in. dotyczące przejęcia PGNiG, czy zachowania makro.

Ten drugi kwartał to najlepszy w historii kwartalny wynik Orlenu w ujęciu skorygowanym.

„Porównujemy tylko do naszych prognoz i naszym zdaniem wyniki są lekko lepsze od oczekiwań. Oczyszczona EBITDA LIFO według naszych metodologii wynosi prawie 7,8 mld zł w stosunku do oczekiwanych przez nas blisko 7,1 mld zł, czyli ponad 700 mln zł lepiej” – powiedział PAP Biznes Łukasz Prokopiuk z DM BOŚ.

Jak zaznaczył, w wynikach są zapowiedziane odpisy w wysokości -2,8 mld zł.

„W wynikach mamy ok. 2,6 mld zł start na hedgingu, co jest mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami” – dodał analityk DM BOŚ mówiąc, że analitycy nie korygują wyników o ten efekt.

W ocenie Łukasza Prokopiuka praktycznie każdy segment pokazał lekko lepsze wyniki od oczekiwań.

Ponadto, spółka pokazała dobry Cash Flow w kwartale mimo tego, że zanotowała duży wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

„Ale to jest coś, co może się odwrócić w kolejnych kwartałach biorąc pod uwagę bardzo mocny dolar i wysoką cenę ropy pod koniec drugiego kwartału” – ocenił.

Zdaniem analityka DM BOŚ reakcja na wyniki może być lekko pozytywna chociaż – w jego ocenie – w tej chwili wydaje się, że inne kwestie są bardziej kluczowe.

„Pytanie po pierwsze o to kiedy i w jaki sposób dokończy się przejęcie PGNiG, kiedy Orlen dokona „remedies” w Lotosie i jakie będzie zachowanie makro w kolejnych tygodniach – tutaj mam na myśli nie tylko makro rafineryjne i petrochemiczne, ale i gazowe bowiem w tej chwili rynek powinien raczej rozgrywać makro gazowe przez Orlen, a nie przez PGNiG” – dodał.

Także Michał Kozak z Trigon DM ocenia wyniki lekko pozytywnie.

„Wyniki oczyszczone są o 8 proc. wyższe od naszych prognoz i traktujemy je lekko pozytywnie. Lepsze wyniki od naszych szacunków pokazał segment petrochemii (m.in. dzięki dobremu wynikowi w Anwilu), rafinacji i energetyki. Wynik w rafinacji uwzględnia negatywny efekt na hedgingu (ropie i produktach) rzędu 2,6 mld zł (zabezpieczenie marży, co może nie wystąpić w trzecim kwartale, pozytywnie wpływając na wyniki kdk). Nie korygujemy wyników oczyszczonych o ten efekt” – napisał Michał Kozak w porannym komentarzu.

Jak dodał analityk Trigon DM, wyniki raportowane są niższe od oczekiwań rynkowych, ponieważ uwzględniają odpis w rafinacji, o którym spółka informowała w ostatnich dniach.

Wskazał ponadto, że poziom długu netto jest niższy od oczekiwań o 1,5 mld i wyniósł 17,3 mld zł (-4 mld kdk), co można traktować lekko pozytywnie.

Widoczny jest trend wyhamowywania spadku konsumpcji paliw, co powinno się nasilić w trzecim kwartale 2022 r.

„Marże rafineryjne wynoszą w ostatnich dniach ok. 15 USD/bbl. – zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Negatywnie na sentyment w krótkim terminie mogą wpływać spadki cen ropy i ryzyko opodatkowania sektora paliwowo-energetycznego z +nadzwyczajnych zysków+, co uwzględniamy w naszej wycenie” – ocenił Kozak.

Analitycy DM BDM w porannym komentarzu ocenili, że wyniki za drugi kwartał są wyraźnie lepsze rdr, dzięki lepszemu otoczeniu makro w rafinerii i petchemie. Zwrócili także uwagę na m.in. bardzo wysoki CF operacyjny (+9 mld zł).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.