Bank Pekao: 467,93 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; wyniki pod wpływem kosztów regulacyjnych i rezerw

Bank Pekao: 467,93 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; wyniki pod wpływem kosztów regulacyjnych i rezerw
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2022 roku spadł do 467,9 mln zł z 604,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

W II kwartale 2022 r. Bank Pekao S.A. znacząco zwiększył skalę działania w bankowości dla biznesu, po raz kolejny odnotował dynamiczne wzrosty w kanałach cyfrowych i poprawił efektywność operacyjną, utrzymując silną pozycję kapitałową i bilans. Jednak o obliczu wyników finansowych zdecydowały przede wszystkim koszty regulacyjne i zawiązanie ostrożnościowo dodatkowych rezerw na kredyty we frankach szwajcarskich, podał bank w komunikacie.

– W drugim kwartale słowem-kluczem była dla nas odpowiedzialność. Kierowani odpowiedzialnym podejściem do zarządzania bilansem oraz do całego sektora finansowego zawiązaliśmy dodatkowe rezerwy na kredyty hipoteczne w CHF oraz ponieśliśmy koszty systemu ochrony instytucjonalnej. Choć trzeba podkreślić, że biznesowo nadal rozwijaliśmy się, szczególnie w przypadku bankowości dla firm, gdzie pod względem tempa wzrostu aktywów odnotowaliśmy wynik lepszy od naszych głównych konkurentów. Zwiększyliśmy wyraźnie wyniki odsetkowy i prowizyjny, wciąż ogromną wagę przykładaliśmy do efektywności i transformacji cyfrowej, co przyniosło wymierne rezultaty – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Czytaj także: PZU: zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą wynik finansowy grupy o ok. 2748 mln zł >>>

Wzrost w bankowości dla firm

 • Podobnie jak w pierwszym kwartale, tak i w drugim, na uwagę zasługuje wzrost wolumenów kredytowych w segmentach biznesowych. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł 16 proc., a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID aż 27 proc. w ujęciu rok do roku.
 • Mocny był wzrost nowych rachunków bieżących klientów indywidualnych. W II kw. 2022 r. przybyło 136 tysięcy rachunków wobec 94 tys. rok wcześniej.
 • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w II kw. 2022 r. wyniósł 468 mln zł wobec 605 mln zł rok wcześniej. Za całe pierwsze półrocze 2022 r. zysk netto zamknął się kwotą 1,375 mld zł w porównaniu do 850 mln zł w pierwszej połowie 2021 r.
 • O spadku zysku netto w II kw. 2022 r. zdecydowały koszty systemu ochrony instytucjonalnej, wzrost rezerw na kredyty hipoteczne CHF oraz jednorazowy wzrost kosztów operacyjnych.

Efektywność na celowniku

 • Wskaźnik koszty/dochody spadł w II kw. 2022 r. do 37 proc. z 45 proc. w II kw. 2021 r. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc.
 • Wskaźnik ROE w II kw. 2022 r. wyniósł 8,2 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 r.
 • Koszty operacyjne w II kw. 2022 r. były obciążone zdarzeniami jednorazowymi i były o 16,4 proc. wyższe niż rok wcześniej oraz o 10,9 proc. wyższe wobec I kw. 2022 r., przy wzroście kosztów w pierwszym półroczu 2022 r. znacznie poniżej inflacji (+4,7 proc.).

Klienci aktywniejsi w produktach cyfrowych

 • Drugi kwartał był kolejnym z rzędu, kiedy siłą napędową banku pozostawała bankowość cyfrowa. Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao urosła na koniec II kw. 2022 r. do 2,6 miliona klientów z 2,2 miliona rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 r. to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.
 • Wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych, urósł o 13 punktów procentowych do 63 proc., licząc od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Banku Pekao wiosną 2021 r. Pekao zakłada, że w 2024 r. zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient indywidualny będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne.
 • W kanałach cyfrowych sprzedanych zostało w minionym kwartale 73 proc. pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 56 proc.

Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem

 • W pogarszającym się otoczeniu gospodarczym jeszcze większego znaczenia nabiera odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem.  Pozwoliło ono utrzymać standardowe koszty ryzyka banku pod pełną kontrolą. W II kw. 2022 r. znalazły się one na poziomie 51 pb. W strategii na 2024 r. założony jest poziom 50-60 pb.
 • W II kwartale wyniki Pekao obciążyła rezerwa na wpłatę do funduszu pomocowego systemu ochrony instytucjonalnej w wysokości 440 mln zł brutto. W ciężar II kwartału bank utworzył również rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych na 404 mln zł.
 • Ponadto, jak bank informował w połowie lipca, na wyniki kolejnego, III kwartału 2022 r., istotny wpływ będzie miało ujęcie kosztu związanego z modyfikacją umów złotowych kredytów hipotecznych z tytułu zawieszenia spłat kredytu tzw. „wakacje kredytowe”
  w łącznej kwocie 2,429 mld zł brutto. W konsekwencji Bank Pekao oraz Grupa Kapitałowa spodziewają się ujemnego wyniku finansowego za III kwartał 2022 r.
 • Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec czerwca łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,6 proc., a Tier1 14,8 proc.

Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka. Wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obciąży wynik banku w III kwartale 2022 r. w wysokości około 210 mln zł – podał bank w prezentacji.

Wzrost stóp procentowych nie przełożył się jeszcze na pogorszenie jakości portfela kredytowego. W kolejnych miesiącach spodziewany jest umiarkowany wzrost kosztu ryzyka ze względu dalszy wzrost stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB.

– napisano w prezentacji.

„Podwyższone ryzyko może dotyczyć kredytów hipotecznych w PLN udzielonych w okresie niskich stóp w latach 2020-2021. Na sytuację kredytobiorców stabilizująco powinny wpływać wakacje kredytowe” – dodano.

Pekao podało, że wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obciąży wynik grupy w III kwartale 2022 r. w wysokości około 210 mln zł.

W celu spełnienia wymogu MREL z nadwyżką, Pekao planuje wyemitować ok. 7 mld zł długu (T2 i SNP) w najbliższych latach.

Pekao poinformowało, że od połowy maja przyspieszyła zmiana struktury depozytów z bieżących na terminowe i spodziewa się kontynuacji tego trendu w III kwartale.

Bank podał, że część klientów wykorzystuje środki na rachunkach do nadpłaty kredytów hipotecznych (około 1 mld zł kwartalnie w 1 kw.-2kw. ’22).

Pekao podtrzymuje, że koszty ryzyka nie przekroczą poziomu 50-60 pb.

Bank Pekao podtrzymuje, że koszty ryzyka banku nie przekroczą poziomu 50-60 pb. – poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Oczekujemy, że koszty ryzyka utrzymają się na poziomie zaprojektowanym w strategii, czyli paśmie od 50 do 60 pb.

– powiedział Strączyński.

Koszty ryzyka banku w II kwartale 2022 r. wyniosły 118 pb., a bez uwzględnienia rezerw na portfel hipotek CHF są na poziomie 51 pb. W I kwartale były one na poziomie 30 pb. 

Bank Pekao oczekuje spadku dynamik kredytów w sektorze, zwłaszcza w segmencie detalicznym

W obecnych warunkach makroekonomicznych należy spodziewać się spadku dynamik kredytowych, szczególnie w segmencie detalicznym (w kontekście schłodzenia rynku mieszkaniowego), oceniają analitycy Banku Pekao.

W obecnych warunkach makro spodziewamy się ponownego spadku (stopniowo odbijających po COVID) dynamik kredytowych.

„Dotyczy to zwłaszcza segmentu detalicznego (w tym w kontekście schłodzenia rynku mieszkaniowego). Lepiej powinny na tym tle wypaść kredyty dla firm, choć sytuacja geopolityczna jest wysoce nieprzewidywalna” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Kredyty dla firm w Banku Pekao
Źródło: Bank Pekao

Bank spodziewa się, że kredyty w sektorze wzrosną o 1,5% w tym roku i o 0,9% w roku przyszłym (po wzroście o 5,1% w ub.r.).

W przypadku segmentu detalicznego oczekują spadku odpowiednio o: 2,3% i 0,4% (po wzroście o 4,8% w ub.r.), w tym spadku kredytów hipotecznych odpowiednio o 1,2% w tym roku oraz wzrostu o 1,3% w 2023 r. (po wzroście o 12,6% w ub.r.). Według Pekao, segment pożyczek konsumenckich (tj. wszystkie kredyty z wyłączeniem hipotecznych) odnotuje spadki – o 2,6% w tym roku i o 1,7% w roku przyszłym (po wzroście o 2% w ub.r.).

W przypadku korporacji analitycy oczekują wzrostu akcji kredytowej w sektorze o 9,8% w 2022 r. i o 0,5% w 2023 r. (po wzroście o 4,3% w ub.r.).

Pekao spodziewa się wzrostu oszczędności (tj. łącznie depozytów i aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych) w tym roku o 6% i w przyszłym roku o 7,5% (wobec wzrostu o 4,3% w ub.r.).

Jedna trzecia klientów Banku Pekao złożyła wniosek o udzielenie wakacji kredytowych

Jedna trzecia klientów Banku Pekao złożyła wniosek o udzielnie wakacji kredytowych i bank ocenia, że szacowany wcześniej poziom partycypacji na poziomie 85 proc. jest bardzo prawdopodobny – poinformował prezes banku Leszek Skiba.

„Obecnie szacujemy, że około jedna trzecia naszych klientów złożyła wniosek o wakacje, to mniej więcej zbliżony poziom jak w sektorze. Udział pod względem wolumenowym, a w konsekwencji finansowym dla banku jest większy niż jedna trzecia. W dalszym ciągu uznajmy 85 proc. za wartość docelową w całym horyzoncie, za bardzo prawdopodobną” – powiedział Skiba.

Bank szacował wcześniej, że koszt wakacji kredytowych wyniesie 2,4 mld zł przy założeniu 85 proc. partycypacji klientów. Koszt ten bank poniesie w III kwartale. 

Wakacje kredytowe bez wpływu na ocenę klienta

Na pytanie aleBank.pl dotyczące wielkości nadpłat kredytów hipotecznych także z uwzględnieniem okresu przed ogłoszeniem wakacji kredytowych uzyskaliśmy odpowiedź, że do tej pory nadpłaty te wyniosły 1 mld 200 tysięcy złotych. Jak dodano widać korelację pomiędzy spadkiem depozytów a wzrostem spłat kredytów hipotecznych.

Bank zapewnia, że w jego przypadku fakt skorzystania z wakacji kredytowych nie będzie miał wpływu na oceną zdolności kredytowej i uzyskanie kolejnych kredytów.

Źródło: Bank Pekao SA, PAP BIZNES, ISBnews, aleBank.pl