ING Bank Śląski: 573 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; niższy od oczekiwań wynik odsetkowy, wyższe koszty i rezerwy

ING Bank Śląski: 573 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; niższy od oczekiwań wynik odsetkowy, wyższe koszty i rezerwy
Fot. stock.adobe.com/dziewul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2022 roku spadł do 573 mln zł z 615,3 mln zł rok wcześniej.

Wynik okazał się 25 proc. niższy od oczekiwań rynku na poziomie 761,5 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 659 mln zł do 856,1 mln zł.

Zysk netto w II kwartale spadł 7 proc. rdr i 28 proc. kdk.

Czytaj także: Prezes ING Banku Śląskiego: potencjał polskich banków nie jest odpowiednio wykorzystywany >>>

W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z niespotykanym wcześniej skumulowaniem czynników zewnętrznych wpływających na sektor bankowy. Sytuacja makroekonomiczna i regulacyjna jest bardzo skomplikowana i nieprzewidywalna. Trudno uznać ją za sprzyjającą dla banków. 

– Od lat budowaliśmy bank, tak, aby był odporny na wstrząsy, stabilny i utrzymujący wysoką jakość usług. Nasza strategia jest zbudowana wokół potrzeb klienta. To cel na którym koncentrujemy się niezależnie od warunków na rynku. Wymaga to od nas szczególnej elastyczności, stabilności i zaangażowania wszystkich pracowników. W okresie wojny, wysokiej inflacji i nieoczekiwanych zmian Bank wypełnia swoje obowiązki bardzo dobrze – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Czytaj także: ING Bank Śląski w wyniku wakacji kredytowych spodziewa się straty netto w III kwartale, pierwszej od 14 lat >>>

– Według stanu na koniec czerwca liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do blisko 4,4 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 518 tys. firm. W pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyliśmy wartość kredytów i depozytów. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 14% do 153,8 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 11% osiągając poziom 177,1 mld zł – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

– W banku sukcesywnie zwiększamy poziom digitalizacji. W II kwartale 2022 roku nasi klienci wykonali w systemie Moje ING o 3% r/r więcej przelewów, z czego o 9% więcej w bankowości mobilnej. Zanotowaliśmy przy tym dalszy 43-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 21-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie liczba transakcji w oddziałach spadła o 15% rok do roku. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 11% r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 42%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi prawie 33 tys. W drugim kwartale przeprocesowaliśmy w nich 31-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie podwoiła się do ponad 6,6 tys. liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Bank w II kwartale pokazał niższy od oczekiwań wynik odsetkowy, wyższe koszty oraz zawiązał wyższe od konsensusu rezerwy.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.787,4 mln zł i okazał się 7 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.917,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.876,5 – 1.985 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 52 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 518,8 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku w wysokości 507,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 485,7 mln zł do 521 mln zł). Wynik ten wzrósł 14 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 183 mln zł i były o 11 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 164,6 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 121-205 mln zł). Odpisy wzrosły 858 proc. rdr i 22 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty działania

Koszty działania banku wyniosły 1.200,1 mln zł i były o 6 proc. wyższe od konsensusu na poziomie 1.134,4 mln zł.

Wpływ na poziom kosztów w II kwartale miała wpłata w wysokości 429,7 mln zł do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony.

Akcja kredytowa ING Banku Śląskiego wzrosła o 14 proc. rdr

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 14% w skali roku do 153,82 mld zł na koniec II kw. 2022 r., podał bank. Udział kredytów nieregularnych (NPL) w całości portfela kredytów wyniósł 2,4% w II kw. br. wobec 2,6% kwartał wcześniej i 3,2% rok wcześniej.

Wolumen kredytów klientów indywidualnych wzrósł o 7% r/r do 65,9 mld zł, w tym kredytów hipotecznych wzrósł o 7% r/r do 56,9 mld zł, zaś kredytów gotówkowych o 5% r/r do 7,68 mld zł, podano w prezentacji wynikowej.

Kredyty dla klientów bankowości korporacyjnej łącznie z leasingiem i faktoringiem wzrosły o 20% r/r do 87,92 mld zł w II kw.

Udział kredytów nieregularnych (NPL) w całości portfela kredytów wyniósł 2,4% w II kw. br., bez zmian wobec poprzedniego kwartału oraz w porównaniu do 2,8% rok wcześniej. Jak wskazał bank, w przypadku całego sektora wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 5,3% wobec 5,3% kwartał wcześniej i 6,1% rok wcześniej.

W segmencie bankowości korporacyjnej NPL wyniósł 3% w II kw. br. wobec 3,9% rok wcześniej, zaś w segmencie detalicznym NPL wyniósł 1,5% wobec 1,6% w II kw. 2021 r.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 11% r/r do 177,09 mld zł na koniec czerwca br.

Depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 26% r/r do 80,45 mld zł, zaś depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 1% r/r do 96,64 mld zł.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

ING Bank Śląski ocenia, że kontrybucja banku na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będzie niższa niż wynikałoby to z udziału banku w rynku kredytów hipotecznych, nie powinna przekroczyć 40 mln zł – poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

„Nasz udział kredytów hipotecznych z utratą wartości to jest 0,5 proc. i to niższy wskaźnik niż wynika z sektorowych wskaźników, więc my spodziewamy się, że nasza kontrybucja będzie niższa niż wynikająca z naturalnego udziału kredytów hipotecznych w sektorze bankowym. To będzie kwota, która nie jest kwotą materialną, zakładamy, że nie powinna przekroczyć kwoty 40 mln zł” – powiedziała Graczyk.

Kredytodawcy zostali zobowiązani do wniesienia do końca 2022 roku dodatkowych wpłat na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w łącznej kwocie 1,4 mld zł.

Duży odsetek klientów ING składa wnioski ws. wakacji kredytowych na 8 miesięcy

Duży odsetek klientów składających wnioski o udzielnie wakacji kredytowych składa je w maksymalnym wymiarze ośmiu miesięcy – poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

„Mamy stosunkowo duży odsetek klientów, którzy składają już wnioski na wszystkie osiem rat, które dopuszcza ustawa. To duży odsetek. Możemy wysnuć wniosek, że pewnie w okolicach września, kiedy klienci wrócą z wakacji, będziemy mieć trochę większą pewność, ile tego jest. Póki co, nie mamy żadnych podstaw do korekty wskaźnika 70-procentowego” – powiedział Bartkiewicz.

Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

ING Bank Śląski spodziewa się pogorszenia spłacalności kredytów gotówkowych i kredytów dla przedsiębiorców

ING Bank Śląski ocenia, że obecna sytuacja makroekonomiczna sprawi, że na rynku pogorszy się spłacalność kredytów gotówkowych i kredytów dla przedsiębiorców, a dzięki wakacjom kredytowym do końca 2023 roku nie powinna pogorszyć się jakość kredytów hipotecznych – poinformowała Bożena Graczyk.

„Warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska. Widzimy, że rosnące stopy procentowe i wysokie koszty utrzymania, presja inflacyjna – która ma miejsce, i która może jeszcze przez pewien czas się utrzymywać – na pewno może wpłynąć negatywnie na spłacalność kredytów gotówkowych i kredytów dla przedsiębiorców. To trend, którego możemy się spodziewać. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne to tutaj dużym zaburzeniem wpływającym na trendy krótkoterminowe będzie wpływ wakacji kredytowych. Tutaj spodziewamy się, że do końca trwania wakacji kredytowych, czyli do końca 2023 roku, nie będzie ujemnego wpływu na koszty ryzyka” – powiedziała Graczyk.

Dodała, że wpływ wakacji kredytowych nie może być odzwierciedlony w kosztach ryzyka, lecz jako efekt modyfikacji umów kredytowych w marży odsetkowej.

Analitycy: słaby wynik odsetkowy

Wyniki Banku Śląskiego za II kwartał są poniżej oczekiwań – negatywnie zaskoczył przede wszystkim słaby wynik odsetkowy, gorzej od prognoz wypadły również koszty operacyjne – uważają analitycy.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Wynik odsetkowy istotnie poniżej oczekiwań, obciążony efektem hedgingu na 225 mln zł (w poprzednim kwartale hedging kontrybuował jeszcze dodatnio na 100 mln zł, więc delta kdk wynosi -325 mln zł). Dynamika wzrostu kdk będzie wyraźnie najniższa w sektorze. Lepsze od oczekiwań wynik prowizyjny i pozostałe przychody nie były w stanie odrobić ubytku w odsetkach. Gorzej od prognoz wypadły również koszty operacyjne, co pogłębiło skalę rozczarowania na zysku netto. Tier1 spadł o 0,9 pp kdk do 12,9 proc. – najniższego poziomu od 2011 roku. Powyższe wyniki będą podstawą do obniżenia naszych prognoz i wyceny o ok. 15 proc. Podtrzymujemy niedoważenie banku w ramach sektora”.

Źródło: ING Bank Śląski S.A. / ING, PAP BIZNES, ISBnews