Woman on boards / Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków

napis DEI na wirtualnym ekranie, ikony, sylwetka kobiety
Bankowość spółdzielcza

Banki spółdzielcze zdają egzamin z inkluzywności

Co czwarte stanowisko we władzach polskich banków komercyjnych obsadzone jest przez kobiety, panie są też prezeskami co dziesiątej instytucji finansowej – wykazał raport „Zarządzanie różnorodnością w bankach komercyjnych”, przygotowany przez Komitet ds. DEI przy Związku Banków Polskich. W bankowości spółdzielczej wskaźniki te są znacznie wyższe, można powiedzieć, iż w wielu obszarach spółdzielcy spełniają aktualne oczekiwania w zakresie równości, inkluzywności.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1