Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA

Emeryci liczący na kalkulatorze
Mój plan emerytalny

Emerytury: blisko 40 proc. Polaków to „spokojni optymiści”

Blisko 40% Polaków to spokojni optymiści, czyli osoby, które mają najwięcej pozytywnych skojarzeń z emeryturą, 38% ma obojętny stosunek, a 24% to tak zwani zatroskani realiści, mający najwięcej negatywnych skojarzeń z emeryturą wynika z badania „Życie na emeryturze – wyobrażenia i postawy Polaków”, zrealizowanego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) przez ARC Rynek i Opinia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Grafika ilustracyjne - Monety ułożone w coraz wyższe słupki na tle wykresów
Z rynku finansowego

Nowy skład Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu dzisiejszym przyjęło roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby i udzieliło jej absolutorium. Z uwagi na wygaśnięcie z dniem dzisiejszym
mandatów jej dotychczasowych członków, Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru członków Rady Izby na nową kadencję, w nowym składzie – informuje zespół prasowy IZFiA

CZYTAJ WIĘCEJ
Premier Mateusz Morawiecki
Mój plan emerytalny

Wszystkie środki z OFE na prywatne konta, dobry ruch dla PPK i gospodarki

Małgorzata Rusewicz prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, dr Wiesław Rozłucki były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prof. Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
oraz Jeremi Mordasewicz ekspert z Konfederacji Lewiatan zajmujący się w ubezpieczeniami społecznymi i rynkiem kapitałowym pozytywnie oceniają zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawickiego przeniesienie całości środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne ( IKE).

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Prace nad strategią rozwoju rynku kapitałowego nabierają tempa

Jeszcze w I kwartale 2019 roku rząd ma się zająć projektem strategii rozwoju rynku kapitałowego. Opracowany przez Ministerstwo Finansów dokument został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zdaniem Marcina Dyla, szefa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, powinien on być ukierunkowany przede wszystkim na złagodzenie rygorystycznych regulacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skarbonka z pieniędzmi na tle banku
Mój plan emerytalny

Jak oszczędzamy na emeryturę?1/3 Polaków odkłada pieniądze w banku, ponad 1/5 – wcale

Prawie 40% Polaków deklaruje, że źródłami ich dochodów będą emerytura oraz oszczędności, a 1/3 chce pracować tak długo, jak to możliwe, wynika z badania pt. „Życie na emeryturze – wyobrażenia i postawy Polaków”, zrealizowanego na zlecenie Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami (IZFiA). Dla 60% Polaków kwota, która pozwoliłaby utrzymać się na emeryturze mieści się w przedziale pomiędzy 1 000 zł a 2 999 zł miesięcznie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

4 pytania do: Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Proces budowy świadomości ekonomicznej wśród młodych ludzi przez m.in. instytucje sektora finansowego w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, wiąże się także z przybliżaniem specyfiki tematyki oszczędności długoterminowych i emerytalnych. Dzięki udziałowi w Programie NZB, wielu studentów posiada już praktyczną wiedzę dotyczącą tych zagadnień. Są jednak też tacy, którzy wprawdzie wiedzą np. czym są Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i jaka jest ich główna funkcja, ale nie rozwiewa to ich innych wątpliwości w tym zakresie takich jak:

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości

Segment private equity bije rekordy, nieruchomości pod kreską; wyniki funduszy inwestycyjnych za grudzień 2015r.

Na koniec 2015 roku polskie fundusze inwestycyjne obracały aktywami o łącznej wartości przeszło 250 mld złotych – dane za grudzień 2015 roku ujawniła właśnie Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Najwyższy wzrost odnotowały fundusze aktywów niepublicznych i sekurytyzacyjne. Najgorszą opcją na koniec ubiegłego roku okazały się inwestycje w nieruchomości; fundusze z tej kategorii odnotowały przeszło 10 procentową stratę w skali zaledwie jednego miesiąca.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Zapowiedź wydarzeń tygodnia – Europejski Bank Centralny w głównej roli

gerda.broker.01.249x252Gospodarka: Informacje – Wydarzenia – Opinie

Czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego z całą pewnością jest najbardziej od kilkunastu tygodni oczekiwanym przez inwestorów wydarzeniem. Powszechnie oczekuje się, że po wielu zapowiedziach, wreszcie zdecyduje on o uruchomieniu skupu obligacji skarbowych krajów strefy euro, podobnego do zakończonego niedawno programu realizowanego przez amerykańską rezerwę federalną, czy stosowanego wciąż na dużą skalę w Japonii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Oszczędzanie nadal w modzie

gomolka.tomasz.01.292x400Październik nie był miesiącem oszczędzania jedynie z nazwy. Stan środków zgormadzonych na lokatach wzrósł o  4,4 mld zł, a w funduszach o 1,6 mld zł.

Oszczędności Polaków w bankach i w SKOK-ach sięgają już 585,3 mld zł – wynika z danych o należnościach i zobowiązaniach monetarnych instytucji finansowych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Stan posiadania gospodarstw domowych zwiększył się w październiku o ponad 4,6 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Raporty

Sondaż: Chęć wyższego zysku niż z lokat główną motywacją do inwestowania w fundusze

wykres.dlugopis.02.250xW obliczu coraz niższych zysków z lokat podyktowanych obniżkami stóp procentowych, wzrasta popularność funduszy inwestycyjnych. Badanie opinii przeprowadzone przez Deutsche Bank pokazuje, że jeden na dziesięciu Polaków posiada obecnie jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a kolejne 16 proc. miało je w przeszłości, co równocześnie oznacza, że dysponują wiedzą na temat tej formy inwestycji. Ponad połowa Polaków uważa, że podstawową motywacją do inwestowania w fundusze, jest chęć osiągnięcia większego zysku niż na lokacie w banku, a także dywersyfikacja oszczędności.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 5 Z 5