Fundusze inwestycyjne: wartość aktywów wzrosła o 3,1 proc. w listopadzie

Fundusze inwestycyjne: wartość aktywów wzrosła o 3,1 proc. w listopadzie
Fot. stock.adobe.com/mzsorasak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w listopadzie o około 8,4 mld zł, czyli o 3,1 proc. do 279,7 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl. W ujęciu wartościowym najmocniej wzrosły aktywa funduszy akcji, przekraczając na koniec listopada 25 mld zł. Z kolei największą miesięczną dynamikę odnotowały fundusze w ramach PPK.

W listopadzie wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o 3,1 proc. do 279,7 mld zł.

„Od końca marca aktywa funduszy wzrosły już o ok. 40 mld zł. Listopad był dobrym miesiącem pod względem sprzedaży funduszy inwestycyjnych i rewelacyjnym pod względem wyników na globalnych rynkach akcji, w tym w Polsce. Stąd wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Za funduszami inwestycyjnymi pół roku dobrej sprzedaży, ponownie 2,5 mld zł netto >>>

Saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 2,5 mld zł

Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 2,5 mld zł, a kapitał płynął nie tylko do funduszy dłużnych jak zwykle, ale również do funduszy akcji. Ponadto, ok. 20-proc. wzrosty szerokiego indeksu WIG czy największych europejskich spółek, musiały przełożyć się na wysokie wyniki i wzrost wartości środków zgromadzonych w funduszach o bardziej ryzykownym profilu. Na przykład takich, jak fundusze akcji polskich i zagranicznych, których aktywa wzrosły o prawie 3,2 mld zł.

„Kilka z nich odnotowało naprawdę imponujący jak na ten segment wzrost o przeszło 100 milionów złotych. Podobne zjawisko miało miejsce w przypadku funduszy mieszanych, których aktywa wzrosły o przeszło 2,1 mld zł” – oceniono w raporcie.

Mocno rosły aktywa w funduszach dłużnych

Na przestrzeni listopada, podobnie jak w poprzednich miesiącach, mocno rosły aktywa w funduszach dłużnych, tym razem o 2,3 mld zł mdm.

„W szczególności funduszy dłużnych skarbowych i uniwersalnych o charakterze długoterminowym (czyli o wyższym ryzyku stopy procentowej). Rosły również aktywa funduszy dłużnych o najniższym poziomie ryzyka. Aktywa spadały za to w przypadku kilku dużych funduszy polskich obligacji korporacyjnych” – podano.

Regularnie rosną za to aktywa funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

„Na koniec listopada w przypadku tych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (bez PTE i TUnŻ) przekroczony został poziom 2 mld zł” – napisano.

Można się spodziewać dalszego wzrostu aktywów w PPK

Analitycy oceniają, że w kolejnych miesiącach można się spodziewać dalszego, systematycznego wzrostu aktywów w PPK, z uwagi na charakter programu – co miesiąc automatycznie odprowadzana jest część wynagrodzenia uczestniczących w nim pracowników.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne rosną już piąty miesiąc, bilans ponad 2,5 mld zł netto >>>

Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec października i listopada 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):

 2020-10-312020-11-30zmiana proc.
 NAV (mln PLN)NAV (mln PLN)mdm
Absolutnej stopy zwrotu5 9166 0412,1
Akcji21 84325 03414,6
Aktywów niepublicznych93 65694 1510,5
Dłużne106 546108 8562,2
– dłużne PLN100 143102 3802,2
korporacyjne14 36714 238-0,9
papiery skarbowe17 72817 8030,4
papiery skarbowe długoterminowe18 40919 1904,2
pozostałe85698515,1
uniwersalne34 80235 5412,1
uniwersalne długoterminowe13 98214 6244,6
– dłużne zagraniczne6 4046 4761,1
Mieszane31 16033 2956,9
Nieruchomości2 2382 236-0,1
Rynku surowców1 7541 625-7,4
Sekurytyzacyjne6 4476 427-0,3
Zdefiniowanej daty PPK1 7452 04116,9
Razem271 305279 7053,1
Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA, Analizy Online, PAP BIZNES