Analizy Online

napis emerytura na tle banknotu
Mój plan emerytalny

OFE skutecznie pomnażają kapitał przyszłych emerytów, ale mogłyby robić to jeszcze lepiej

Dyskusja o likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie możliwa dopiero po wyborach parlamentarnych, a więc nie wcześniej niż w 2024 roku – taki był sens niedawnej wypowiedzi Pawła Borysa, prezesa PFR w RMF FM24. Tymczasem jak informuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych na podstawie raportu Analiz Online OFE od lutego 2014 roku OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 7,31%, uzyskując wyniki lepsze od waloryzacji, funduszy akcji polskich uniwersalnych, wybranych indeksów rynkowych oraz inflacji i depozytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
eksperci pokazujący wykresy gospodarcze,
Z rynku finansowego

TFI bardziej transparentne, blisko 40% funduszy realizuje katalog Dobrych Praktyk Informacyjnych

Po pierwszym kwartale od wdrożenia już 276 funduszy inwestycyjnych działających w Polsce spełnia zestaw 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych, 477 funduszy poprawiło ocenę (więcej spełnianych kryteriów) w stosunku do września 2020 roku, a 8 TFI w pełni realizuje wymagania zwiększające transparentność rynku. We wrześniu 2020 roku, kiedy ogłaszaliśmy projekt współczynnik realizacji wynosił 36%, dziś sięga on już 70% ‒ informują IZFiA i Analizy Online.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze, wykresy i kalkulator
Z rynku finansowego

Fundusze inwestycyjne: wartość aktywów wzrosła o 3,1 proc. w listopadzie

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w listopadzie o około 8,4 mld zł, czyli o 3,1 proc. do 279,7 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz.pl. W ujęciu wartościowym najmocniej wzrosły aktywa funduszy akcji, przekraczając na koniec listopada 25 mld zł. Z kolei największą miesięczną dynamikę odnotowały fundusze w ramach PPK.

CZYTAJ WIĘCEJ
zielone inwestycje OZE
Mój plan emerytalny

Uczestnicy PPK nie mogą zdecydować o przyjaznym dla środowiska inwestowaniu ich oszczędności

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) prowadzące je instytucje finansowe mają określone limity inwestycyjne. Przykładowo, 40% części akcyjnej portfela powinno być inwestowane w spółki z WIG20, a 20% w spółki zagraniczne. Nigdzie jednak w ustawie nie ma zapisów na temat inwestowania w spółki odpowiedzialne społecznie albo w spółki „zielone”, pisze Marta Szewska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo PKO TFI
Z rynku finansowego

PKO TFI zarządzało ok. 2 mld zł ulokowanymi na IKZE i IKE na koniec I półrocza 2020 r.

Na koniec pierwszego półrocza PKO TFI zarządzało ok. 2 mld zł ulokowanymi na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego i Indywidualnych Kontach Emerytalnych – wynika z najnowszego raportu Analiz Online. To aż 38 proc. wszystkich środków powierzonych przez klientów towarzystwom funduszy inwestycyjnych w ramach IKZE i IKE. Z zarządzanymi aktywami o wartości ponad 31 mld zł PKO TFI jest największym detalicznym TFI w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze, inwestycje, wykresy
Z rynku finansowego

Fundusze inwestycyjne: niemal wszystkie kategorie zakończyły czerwiec na plusie

Drugi miesiąc z rzędu 22 z 23 kategorii funduszy inwestycyjnych w Polsce zanotowały dodatnie stopy zwrotu – poinformowały Analizy.pl w czerwcowym raporcie dotyczącym podsumowania miesięcznych stóp zwrotu w polskich funduszach. Tym razem na szczycie zestawienia znalazły się fundusze akcji azjatyckich, które miesiąc temu jako jedne miały ujemny wynik. Najgorzej poradziły sobie fundusze dłużne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze na tle wykresów gospodarczych
Z rynku finansowego

Niemal wszystkie kategorie funduszy inwestycyjnych zakończyły maj na plusie

22 z 23 kategorii funduszy inwestycyjnych w Polsce zanotowały w maju dodatnie stopy zwrotu – poinformowały Analizy.pl w raporcie dotyczącym podsumowania miesięcznych stóp zwrotu w polskich funduszach. Na szczycie zestawienia drugi miesiąc z rzędu znalazły się fundusze akcji małych i średnich spółek, zaś pod kreską były tylko fundusze akcji azjatyckich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3