Fundusze inwestycyjne: niemal wszystkie kategorie zakończyły czerwiec na plusie

Fundusze inwestycyjne: niemal wszystkie kategorie zakończyły czerwiec na plusie
Fot. stock.adobe. com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Drugi miesiąc z rzędu 22 z 23 kategorii funduszy inwestycyjnych w Polsce zanotowały dodatnie stopy zwrotu - poinformowały Analizy.pl w czerwcowym raporcie dotyczącym podsumowania miesięcznych stóp zwrotu w polskich funduszach. Tym razem na szczycie zestawienia znalazły się fundusze akcji azjatyckich, które miesiąc temu jako jedne miały ujemny wynik. Najgorzej poradziły sobie fundusze dłużne.
Drugi miesiąc z rzędu 22 z 23 kategorii funduszy inwestycyjnych w Polsce zanotowały dodatnie stopy zwrotu #FunduszeInwestycyjne @analizy_pl

„Nawet zawodowcy nie docenili skali odbicia, które obserwowaliśmy w drugim kwartale. Po kilkudziesięcioprocentowych spadkach indeksów akcji w marcu, w kolejnych trzech miesiącach MSCI AC World (czyli agregat kilkudziesięciu najważniejszych giełd świata) wzrósł o prawie 17 proc., niemiecki DAX o 24 proc., technologiczny NASDAQ o ponad 30 proc., podobnie jak polskie małe spółki z indeksu sWIG80. Również krajowe bluechipy z WIG20 oraz średnie spółki z mWIG40 skorzystały na globalnym odbiciu, rosnąc o kolejno 16 i 22 proc. Równocześnie luźna polityka banków centralnych ciągnęła w dół rentowności obligacji na większości rynków świata” – napisano w raporcie.

Czytaj także: GUS: wynik finansowy netto TFI wzrósł o 4 proc. rdr, do 943 mln zł, w 2019 r. >>>

„W czerwcu wzrosty trwały nadal, choć coraz częściej mówiło się o potencjalnej korekcie. Banki centralne i rządy co prawda zapewniają, że wciąż mają narzędzia do wspierania rynków i gospodarek, ale skala wsparcia we wcześniejszych miesiącach była tak duża, że trudno będzie ją przebić. Dodatkowo, pojawiło się więcej niepokojących informacji z frontu pandemii – szybki wzrost zakażeń w Stanach Zjednoczonych, nowe przypadki koronawirusa w Chinach czy problemy z opanowaniem sytuacji w Brazylii. Pieniędzy na rynkach jest jednak na tyle dużo, że akcje kontynuowały wzrosty. Tym razem poszukiwano innych miejsc poza amerykańskimi spółkami technologicznymi, gdzie można zarobić. Bardzo dobre wyniki pokazały więc m.in. fundusze akcji rynków wschodzących” – podano.

Na szczycie zestawienia uplasowała się grupa funduszy akcji azjatyckich

Na szczycie zestawienia uplasowała się grupa funduszy akcji azjatyckich, bez Japonii, ze średnim wynikiem +6,6 proc., która miesiąc wcześniej jako jedyna odnotowała spadki. Autorzy raportu podali, że ponad 10-proc. stopę zwrotu wypracował MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, świetnie spisały się Investor Indie i Chiny oraz NN (L) Nowej Azji (po +7,6 proc.). Wzrosty funduszy napędzały m.in. chińskie, indyjskie i brazylijskie spółki.

Fundusze globalnych rynków wschodzących

Dalej, ze średnim wynikiem +5,6 proc. są fundusze globalnych rynków wschodzących. Za nimi grupa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek (+5,3 proc.), w której trzy fundusze pokazały ponad 10-proc. stopę zwrotu – Aviva Investors Małych Spółek, Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. Pierwsze dwa wymienione to również jedne z tych, które odbiły w ostatnim kwartale najmocniej (wzrosty o ponad 50 proc.).

Nie zawiodły fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

„Nie zawiodły również fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych (+3,0 proc.), do których zaliczamy popularne fundusze akcji spółek wzrostowych, w tym m.in. Skarbiec Spółek Wzrostowych (+12,6 proc.) czy Investor Akcji Spółek Wzrostowych (+8,4 proc.). Nieco słabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich, które średnio dały zarobić w czerwcu 2,0 proc.” – wskazano.

Na dole zestawienia znalazły się grupy funduszy dłużnych, zarówno polskich jak i globalnych, a ich średnie wyniki znalazły się w przedziale od -0,1 proc. do 1,1 proc.

„To był stosunkowo spokojny miesiąc na globalnych rynkach obligacji, choć w Polsce rentowności 10-letnich papierów skarbowych dość istotnie wzrosły do 1,40 proc. z 1,16 proc., co oznacza spadek ich cen, a więc i wycen funduszy. W związku z tym jedyną grupą, która w ujęciu średnim w czerwcu poniosła stratę były fundusze papierów dłużnych skarbowych długoterminowych. Pozostałe grupy, w szczególności globalne, miały się znacznie lepiej. Wyróżniły się Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (+2,9 proc.), inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (+2,5 proc.) i Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (+2,4 proc.)” – dodano. 

Źródło: PAP BIZNES