Znowu można się zapisać do OFE, ale czy na długo?

Znowu można się zapisać do OFE, ale czy na długo?
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wszyscy, którzy chcieliby odprowadzać składki do OFE, mogą w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca br. złożyć w ZUS deklarację o przekazywaniu części składki do OFE. Okres ten to tzw. okno transferowe, które pojawia się co cztery lata.

„Obecne okno transferowe to dobra okazja do tego, by zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile mamy tam środków, czy nasze dane osobowe są aktualne, kogo wskazaliśmy jako osobę uposażoną.

Warto również rozważyć składkowanie do OFE, ponieważ w ten sposób możemy zdywersyfikować ryzyko, a przy okazji wesprzeć polską gospodarkę i skorzystać z możliwości jakie daje rynek kapitałowy”– mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Warto rozważyć przekazywanie części składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego zamiast do ZUS bo jak wynika z raportu Analiz Online w ciągu ostatniej dekady OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 8,28% rocznie, uzyskując wyniki lepsze od m.in. subkonta ZUS, inflacji, bankowych depozytów oraz wybranych form funduszy i indeksów rynkowych. OFE są również najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji.

„Przygotowana przez nas analiza wskazuje, że długoterminowe inwestowanie na rynku kapitałowym przynosi wymierne korzyści. OFE w zestawieniu z innymi formami oszczędzania poradziły sobie bardzo dobrze, co oznacza, że swoim członkom przyniosły korzystne stopy zwrotu” – tłumaczy Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) poszczególnych form oszczędzania

 bez opłat manipulacyjnychz opłatami manipulacyjnymi
OFE8,28%7,92%
fundusze akcji polskich6,65%5,94%
fundusze akcji polskich MiŚ8,36%7,69%
fundusze akcji globalnych6,13%5,57%
inflacja6,02%6,02%
depozyty2,20%2,20%
WIG20TR5,42%5,42%
WIG203,16%3,16%
WIG7,04%7,04%
subkonto ZUS6,64%6,64%

Dane za okres 31.01.2014-31.12.2023

Obecnie odprowadzanie składek do OFE jest dobrowolne

Chcący zasilać swój rachunek w OFE mają dwie możliwości. Osoby podejmujące pierwszą pracę lub rozpoczynające działalność gospodarczą w ciągu 4 miesięcy mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do OFE.

Niezależnie od tego wszyscy, którzy chcieliby odprowadzać składki do OFE, mogą w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca br. złożyć w ZUS deklarację o przekazywaniu części składki do OFE. Osoby, które w 2014 i 2016 roku złożyły taką deklarację, nie muszą jej ponawiać.

Rachunek w OFE, a zatem i zgromadzone na nim środki, posiadają wszyscy, którzy przystąpili do OFE w okresie od 1999 roku i przekazali tam składki (z wyjątkiem obecnych emerytów). Nie wszystkie te osoby na bieżąco zasilają swój rachunek w OFE. Aktualnie do OFE składkują osoby, które w czasie tzw. okienka transferowego w 2014 i 2016 roku zadeklarowały chęć dalszego odprowadzenia składek do funduszy, tzn. złożyły w ZUS odpowiednie oświadczenie.

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi obecnie 19,52% podstawy wymiaru, tj. najczęściej pensji brutto. 12,22% trafia na konto ubezpieczonego w ZUS, a 4,38% trafia na subkonto ubezpieczonego w ZUS. Ubezpieczony może zdecydować czy pozostałe 2,92% trafi na subkonto w ZUS, czy na jego rachunek w OFE.

Co dalej z OFE?

Otwarte Fundusze Emerytalne, które zajmują się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy swoich członków, razem z subkontem w ZUS tworzą II filar publicznego systemu emerytalnego. Wg danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec lutego br. wartość aktywów OFE przekracza 217 mld złotych.

OFE są funduszami inwestującymi około 75% aktywów w polskie akcje. Inwestują obecnie około kilkanaście procent w akcje zagraniczne. Po reformie sprzed dziesięciu lat nie mogą inwestować w obligacje skarbowe.

OFE muszą obsłużyć tzw. „suwak”, czyli gotówkowe transfery środków do ZUS-u w związku z coraz wyższym wiekiem obecnych członków funduszy – proces transferów środków do ZUS dla każdego członka OFE rozpoczyna się na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Po pełnym transferze przekazane środki służą do wyliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego.

Wielu ekspertów uważa, że OFE w interesie swoich członków powinny mieć prawo więcej inwestować w zagraniczne papiery wartościowe. Eksperci wskazują, także na fakt, że zakaz inwestowania OFE w obligacje skarbowe wystawia uczestników OFE na wysokie ryzyko rynkowe, ale jak widać z wyliczeń Analiz Online wyższe ryzyko może też oznaczać wyższe zyski.

Poprzedni rząd planował likwidację OFE i przeniesienie gromadzonych w nich oszczędności do innych form długoterminowego oszczędzania. Z planów tych nic nie wyszło, a obecny rząd nie wypowiadał się jednoznacznie w tej kwestii.

Czytaj także: Otwarte Fundusze Emerytalne do zmiany, tylko do jakiej?>>>

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE, Robert Lidke