Fundusze inwestycyjne: ruszają Dobre Praktyki Informacyjne

Fundusze inwestycyjne: ruszają Dobre Praktyki Informacyjne
Fot. stock. adobe.com/xyz+
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rusza projekt zwiększenia transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Dobre praktyki w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów detalicznych zostaną uruchomione z początkiem 2021 roku. Projektowi Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online patronują Giełda Papierów Wartościowych oraz PFR Portal PPK.

Inicjatywą samoregulacji objęte są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które w swojej ofercie posiadają fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO),
a także wszystkie podmioty zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Instytucje, które będą spełniały kryteria samoregulacyjne będą mogły korzystać ze znaku graficznego Dobrych Praktyk Informacyjnych w swojej komunikacji skierowanej do inwestorów.

Stosowanie Dobrych Praktyk Informacyjnych przez instytucję finansową będzie polegało na wdrożeniu określonych rekomendacji w pięciu obszarach komunikacji. Pierwsza z nich zakłada regularną publikację składów portfeli funduszy, a jej wymogiem jest co najmniej kwartalne prezentowanie składów portfeli. Kolejna dotyczy regularnego publikowania danych o bilansie sprzedaży funduszy i zakłada również comiesięczne publikowanie informacji o zgromadzonych aktywach.

Czytaj także: AML, warto umożliwić pracownikom anonimowe informowanie o nieprawidłowościach w instytucji finansowej >>>

Następna rekomendacja w zakresie dobrych praktyk związana jest z prezentowaniem struktury portfela funduszu i wprowadza wymóg prezentowania informacji o strukturze aktywów według typów lokat oraz o ekspozycji walutowej funduszu. Przedostatnia rekomendacja zakłada prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu oraz samego funduszu w określonych horyzontach inwestycyjnych. Katalog Dobrych Praktyk zamyka publikowanie opłat dla wszystkich typów jednostek uczestnictwa, co ma umożliwić inwestorom zapoznanie się z poziomem opłat w funduszu w rozbiciu na klasy jednostek.

– Choć IZFiA posiada już Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych, to konieczność dalszego podnoszenia wymogów informacyjnych jest dla nas oczywista. Jednocześnie chcąc skutecznie monitorować wypełnianie zadeklarowanych standardów współpracujemy z Analizami Online – niezależnym ośrodkiem analitycznym, który posiada stosowne zasoby i know-how – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA.

Jestem przekonana, że wprowadzone zasady podniosą poziom rzetelnego informowania klientów i przyczynią się do rozwoju relacji między zarządzającymi a inwestorami.

– Kluczową cechą dojrzałych rynków kapitałowych jest transparentność oraz bezpieczeństwo obrotu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie lepszego dostępu klientów do pełnej i rzetelnej informacji – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Im więcej informacji udostępnianych jest inwestorom, tym większy jest poziom zaufania do rynku.

– Zgodnie z tym przekonaniem podjęliśmy współpracę z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz firmą analityczną Analizy Online w charakterze patrona Dobrych Praktyk Informacyjnych, których uruchomienie na rynku polskim zamierzamy wspierać i popularyzować – dodała.

Monitoring Dobrych Praktyk Informacyjnych rozpocznie się z początkiem 2021 r.

Od stycznia w serwisie analizy.pl przy każdym funduszu pojawi się informacja, czy spełnia on wszystkie, czy tylko część Praktyk. Jednocześnie w specjalnie dedykowanej sekcji zawarta będzie informacja o liczbie funduszy z oferty każdego TFI, które spełniają poszczególne praktyki. Aktualizacja tych informacji będzie odbywać się co miesiąc.

– Dobre Praktyki Informacyjne to ważna inicjatywa samoregulacyjna na rynku funduszy, której beneficjantem będą głównie klienci funduszy inwestycyjnych  – wyjaśnia Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

Wyższa przejrzystość zwiększy również konkurencyjność, a to w rezultacie może skutkować lepszym rozwojem biznesu i zwiększeniem wielkości aktywów pod zarządzaniem.

– Wierzę, że stosowanie Dobrych Praktyk przez instytucje finansowe przyczyni się do budowania relacji z klientami opartych przede wszystkim na profesjonalizmie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Zaufanie do podmiotów zarządzających naszymi oszczędnościami jest tutaj kluczowe, dlatego tak ważna jest przejrzysta i jasna komunikacja oraz systematyczne informowanie o działaniach rynków finansowych.

– Propagowanie zasad zwiększających transparentność funduszy inwestycyjnych było jednym z głównych powodów, dla których objęliśmy patronatem tę inicjatywę – dodał.

Standardy dobrych praktyk są już wypracowane. Obecnie trwa ostatnia faza konsultacji z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz innymi instytucjami oferującymi PPK. Przystąpienie do programu Dobrych Praktyk Informacyjnych będzie wymagało od instytucji finansowych wdrożenia wielu zmian operacyjnych. Pełna informacja na temat Dobrych Praktyk Informacyjnych znajduje się na dedykowanej projektowi stronie
oraz w serwisie IZFiA.

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA