Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA

wykres giełdowy na tle banknotów
Finanse osobiste

Ministerstwo Finansów i KNF o znaczeniu funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym

Ministerstwo Finansów wraz z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego przygotowało i upubliczniło 13 września dokument pt. „Analiza poziomu kosztów na polskim rynku kapitałowym”. Ministerstwo wykonało analizę w ramach realizacji jednego z punktów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Kwestia kosztów rynkowych podniesiona została również w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zgodnie z którą polski rynek kapitałowy powinien stać się znaczącym źródłem finansowania rozwoju, czytamy w komunikacie IZFiA.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jacek Jastrzębski
Finanse osobiste

Jacek Jastrzębski o TFI podczas Forum Funduszy

Kluczowe dla rozwoju sektora funduszy inwestycyjnych jest stworzenie prostych i transparentnych produktów dopasowanych do potrzeb i profilu inwestorów, które będą konkurować z funduszami zagranicznymi oraz innymi rynkami oferującymi możliwości inwestycyjne, w tym aktywa wirtualne – powiedział przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski na zakończenie Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym zorganizowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

CZYTAJ WIĘCEJ
prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Małgorzata Rusewicz
Gospodarka

XVI Forum Funduszy: co zrobić, aby do funduszy inwestycyjnych napływało rocznie 50 mld zł nowych aktywów?

Branża funduszy inwestycyjnych w kraju ma potencjał mocy do pobudzania rozwoju gospodarczego Polski. Fundusze inwestycyjne są ważnym elementem krwiobiegu finansowego każdej dobrze rozwijającej się gospodarki – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podczas otwarcia XVI Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym, czytamy w komunikacie IZFiA.

CZYTAJ WIĘCEJ
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - IZFiA - Logo
Gospodarka | Nieruchomości | Z rynku finansowego

IZFiA: reforma WIBOR-u w trybie przyspieszonym nie wcześniej niż od 2024 r. lub od ustalenia zasad konwersji

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami rekomenduje przeprowadzenie reformy stawek referencyjnych w Polsce w trybie przyspieszonym nie wcześniej niż od początku 2024 r. lub po zdefiniowaniu zasad konwersji instrumentów, umów finansowych oraz dla instrumentów pochodnych. Reforma od 1 I 2023 r. to zbyt duże ryzyko dla całego systemu. Rząd przedstawił niedawno projekt ustawy, która zakłada m.in. odejście od wskaźnika WIBOR od początku 2023 r. i wprowadzenie jego zamiennika w postaci nowych stawek wolnych od ryzyka opartych o transakcje O/N.

CZYTAJ WIĘCEJ
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - IZFiA - Logo
Kadry

Nowe władze Rady IZFiA

24 maja odbyło się posiedzenie Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w nowym składzie – pierwsze po wyborze nowych członków Rady podczas kwietniowego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady wyłonili ze swojego grona szefa Rady – przewodniczącą została Małgorzata Barska, prezes zarządu NN Investment Partners TFI SA, zaś funkcję wiceprzewodniczącej Rada powierzyła Beacie Sax, CFA, wiceprezes zarządu Investors TFI SA.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja finansowa

Konkurs Fundacji GPW na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską nt. rynku kapitałowego, są wysokie nagrody

Nagrody pieniężne, również od IZFiA, przewidują organizatorzy w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego, poinformowała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - IZFiA - Logo
Z rynku finansowego

Związek Niezależnych Instytucji Finansowych przystępuje do IZFiA

Od lutego 2022 roku grupa podmiotów zrzeszonych w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami powiększyła się o nową organizację: Związek Niezależnych Instytucji Finansowych (ZNIF), który uzyskał status Podmiotu Wspierającego IZFiA. Tym samym liczba firm zrzeszonych w IZFiA staje się coraz bardziej zróżnicowana i wynosi 31 TFI, jeden dom maklerski, trzech agentów transferowych i jedno stowarzyszenie, co łącznie daje liczbę 36 instytucji, poinformowała Izba.

CZYTAJ WIĘCEJ
chłpiec, mężczyzna i senior wchodzą po schodach z rosnących kolumn monet
Mój plan emerytalny | Raporty

Emerytury kapitałowe, fundusze inwestycyjne i edukacja finansowa mają kluczowe znaczenie dla przyszłych emerytów

Przed branżą inwestycyjną i decydentami politycznymi stoi zadanie koordynacji wysiłków na rzecz promowania oszczędzania kapitału z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę oraz poprawy poziomu wiedzy na temat finansów wśród obywateli, ponieważ postęp w tych dziedzinach przełożyłby się na zapewnienie miliardom ludzi komfortu w późniejszych latach ich życia, a przez to ograniczył presję fiskalną na rządy, podkreśla w komunikacie prasowym IZFiA.

CZYTAJ WIĘCEJ
raporcie „Cyfrowe Usługi Finansowe a Seniorzy”
Finanse osobiste | Raporty

Jak radzą sobie seniorzy w świecie cyfrowych finansów?

Obecnie digitalizacja usług finansowych jest procesem zaawansowanym i nieodwracalnym. Seniorzy stoją na progu rewolucji cyfrowej obejmującej ich środki materialne powierzane instytucjom finansowym. Warto znaleźć odpowiedzi na pytania w wielu zakresach, np. jak w procesie cyfryzacji usług finansowych znajdują się obecnie seniorzy, czy mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i nowoczesnych usług oraz jak te usługi akceptują? ‒ czytamy w komunikacie Fundacji Zaczyn.

CZYTAJ WIĘCEJ
senior z kartą płatniczą w dłoni, siedzący przed laptopem
Cyberbezpieczeństwo | Raporty

6 mln polskich seniorów zagubionych w świecie cyfrowych finansów

Obecnie digitalizacja usług finansowych jest procesem zaawansowanym i nieodwracalnym. Seniorzy stoją na progu rewolucji cyfrowej obejmującej ich środki materialne powierzane instytucjom finansowym. Warto znaleźć odpowiedzi na pytania w wielu zakresach, np. jak w procesie cyfryzacji usług finansowych znajdują się obecnie seniorzy, czy mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i nowoczesnych usług oraz jak te usługi akceptują? ‒ czytamy w komunikacie IZFiA.

CZYTAJ WIĘCEJ
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - IZFiA - Logo
Z rynku finansowego

Intrum TFI S.A. nowym członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Członków IZFiA na posiedzeniu 29 października b.r. zaakceptowało wniosek Intrum TFI S.A. o przystąpieniu do Izby. Tym samym liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 31 TFI, jeden dom maklerski oraz czterech agentów transferowych, co łącznie daje 36 spółek obejmujących zakresem praktycznie cały aktywnie działający rynek powierników, czytamy w komunikacie Izby.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5