IZFiA – sprzedaż funduszy inwestycyjnych w styczniu wyniosła prawie 4,3 mld złotych

IZFiA – sprzedaż funduszy inwestycyjnych w styczniu wyniosła prawie 4,3 mld złotych
Fot. stock.adobe.com / Dilok
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sprzedaż funduszy inwestycyjnych w styczniu dwukrotnie wzrosła względem danych za grudzień, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

– Rok 2024 przywitaliśmy kolejnymi pozytywnymi danymi na rynku funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów w zarządzaniu wzrosła o ponad +5 mld i przekroczyła poziom 325 mld, co jest dotychczasowym rekordem. Sprzedaż w styczniu zbliżyła się do +4,3 mld. Klienci coraz chętniej inwestują swoje oszczędności w funduszach obligacyjnych. Kapitał systematycznie płynie też do funduszy zdefiniowanej daty. Po drugiej stronie widoczny jest odpływ kapitału z funduszy akcyjnych w kierunku mniej ryzykownych rozwiązań – powiedziała Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

Sprzedaż funduszy w styczniu dwukrotnie wzrosła względem danych za grudzień. Dobre wyniki były efektem zwiększenia napływów do funduszy obligacyjnych. Jednocześnie zwiększono odkupienia udziałow w funduszach akcyjnych.

Klienci wpłacili do funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych łącznie PLN +4,2 mld. Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały PLN +527 mln, z czego PPK PLN +452 mln zł.

Inwestorzy wycofują się z funduszy akcyjnych

Podwoiły się odpływy kapitału z funduszy akcyjnych. W styczniu klienci wycofywali środki z każdej z grup, najwięcej, bo PLN -419 mln, z funduszy uniwersalnych. Z całej kategorii wypłacono PLN -533 mln.

Do funduszy mieszanych wpłynęło PLN +34 mln, co potwierdza marazm w tej kategorii funduszy. Dość dobry miesiąc dla funduszy absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały PLN +74 mln.

Nie zmienia się podejście inwestorów do funduszy surowcowych. W styczniu wypłacono z nich PLN – 25 mln zł.

Sprzedaż netto funduszy dłużnych podwoiła się względem grudnia i sięgnęła PLN +4,2 mld. Znaczące wzrosty sprzedaży dotyczyły wszystkich grup funduszy w tej kategorii.

Na funduszach akcyjnych trwa wycofywanie kapitału. Z funduszy o zasięgu globalnym wypłacono PLN -271 mln, to porównywalna kwota do tej sprzed miesiąca.

Z funduszy krajowych klienci wycofali PLN -218 mln. Fundusze PPK pozyskały w styczniu PLN +452 mln, czyli niemal tyle samo, co w grudniu. Ich aktywa przekroczyły 19 mld zł.

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA