Fundacja GPW ogłosiła listę laureatów 10. konkursu na prace dyplomowe dotyczące rynku kapitałowego

Fundacja GPW ogłosiła listę laureatów 10. konkursu na prace dyplomowe dotyczące rynku kapitałowego
10. edycja konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW - laureaci. Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundacja GPW we współpracy z GPW już po raz dziesiąty rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Do konkursu nadesłano łącznie 66 prac, w tym 38 prac magisterskich oraz 28 prac licencjackich. Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także notowanych instrumentów finansowych – czytamy w komunikacie prasowym GPW.

29 stycznia 2024 roku Fundacja GPW ogłosiła wyniki 10. edycji konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Nagrody oraz symboliczne dyplomy zostały przekazane zwycięzcom podczas uroczystej gali konkursu, w której udział wzięli także promotorzy prac, przedstawiciele Kapituły, organizatorów i partnerów konkursu.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych edycji konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem uczestników. Nadesłano łącznie 66 prac, w tym 38 prac magisterskich oraz 28 prac licencjackich. Prace nadesłali studenci 21 polskich uczelni, z których aż 17 zostało obronionych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także notowanych instrumentów finansowych.

Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z dziesięciu członków, reprezentantów środowiska akademickiego. Pod uwagę wzięto przede wszystkim poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań oraz innowacyjność formułowanych wniosków.

– Konkurs na prace dyplomowe dotyczące rynku kapitałowego, który organizuje Fundacja GPW, ma kluczowe znaczenie w promowaniu rynku kapitałowego wśród studentów. Kiedy to ja studiowałem w latach dziewięćdziesiątych, właściwie każda koleżanka, każdy kolega miał rachunek maklerski, bądź planował go założyć.

Dzisiaj ten odsetek studentów ekonomii, którzy mają rachunki maklerskie, którzy inwestują, jest dużo niższy. Stąd ważne jest by przypominać, że esencją gospodarki, tym co decyduje o prawidłowym obiegu finansów w gospodarce, jest właśnie rynek kapitałowy.

Prace dyplomowe, które podejmują rozmaite tematy związane ze sztuczną inteligencją, z pasywnym i aktywnym inwestowaniem, z funduszami zabezpieczenia emerytalnego, nie tylko tworzą nowe cegiełki wiedzy o rynku kapitałowym, ale też uwrażliwiają studentów nauk ekonomicznych na tematykę rynków kapitałowych – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

Czytaj także: Prezes GPW o działalności edukacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

66 prac nadesłano na konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW

W tegorocznej edycji do konkursu wpłynęło łącznie 66 prac z 21 polskich uczelni. Tematyka prac obejmowała najbardziej aktualną problematykę rynku kapitałowego, a między innymi kwestie długoterminowego oszczędzania, indeksów, funduszy pasywnych czy ETF.

– Aż 28 prac magisterskich i licencjackich otrzymało powyżej 90 punktów w 100-punktowej skali ocen. Ponadto kapituła oceniała prace w dwóch etapach, dzięki temu nagrodzone zostały te prace, które otrzymały najwyższe noty od kilku członków kapituły.

Przy ocenie prac pod uwagę brany jest ich poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, ale także wybór źródeł bibliograficznych i kwestie językowe – powiedział Wojciech Nagel, Przewodniczący Kapituły Konkursu oraz Przewodniczący Rady Fundacji GPW.

Czytaj także: Jak ważna jest edukacja ekonomiczna dla rynku kapitałowego?

Wyniki 10. edycji konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW

Kategoria prac licencjackich

Pierwsza nagroda:

Nataniel Wypych za pracę „Wpływ komunikatu o powołaniu prezesa zarządu na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w latach 2000 – 2016”, której promotorką była dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US. Praca została obroniona na Uniwersytecie Szczecińskim.

Druga nagroda:

Daniel Pakul za pracę „Cash flow na emeryturze – zastosowanie pasywnych strategii inwestycji kapitałowych w celu wygenerowania dodatkowego dochodu w okresie emerytalnym”, której promotorką była dr Dorota Kika. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Trzecia nagroda:

Jakub Rochowski za pracę „Wyzwania polskiego sektora bankowego w zakresie spełnienia wymogu MREL”, której promotorką była dr Magdalena Kozińska. Praca została obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kategoria prac magisterskich

Pierwsza nagroda:

Wojciech Listoś za pracę „Efektywność bezpiecznych przystani w budowaniu długoterminowego portfela inwestycyjnego”, której promotorem był dr Jakub Czerniak. Praca została obroniona na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Druga nagroda:

Grzegorz Kryszkiewicz za pracę „Analiza funduszy ETF smart-beta replikujących indeksy MSCI”, której promotorem był dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH. Praca została obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dwie trzecie nagrody ex aequo:

Daniel Błażejczyk za pracę „Pracownicze plany kapitałowe jako nowa forma zabezpieczenia emerytalnego”, której promotorką była dr inż. Anna Milewska. Praca została obroniona w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Karolina Siwiec za pracę „Wpływ raportowania ESG na wyniki finansowe spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej”, której promotorką była dr hab. Renata Karkowska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano także wyróżnienia specjalne, których patronami są  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami i PFR Portal PPK:

Wyróżnienie specjalne pod patronatem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami otrzymała Patrycja Stępień za pracę „Wpływ czynników ESG na wyniki wybranych funduszy inwestycyjnych”, której promotorką była dr Anna Grygiel-Tomaszewska. Praca została obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

– Promowanie wiedzy o funduszach inwestycyjnych wśród studentów, m.in. poprzez organizowanie konkursów na najlepszą pracę magisterską ma pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego poprzez zwiększenie świadomości i znajomości produktów rynku kapitałowego, generowanie nowych perspektyw i badań, kształtowanie przyszłych profesjonalistów oraz podnoszenie standardów edukacyjnych.

Studenci, którzy angażują się w takie inicjatywy, rozwijają umiejętności analityczne i zdobywają doświadczenie, które może być przydatne w ich przyszłych karierach związanych z finansami.

Takie konkursy sprzyjają również nawiązywaniu współpracy między uczelniami a instytucjami finansowymi. To może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb rynku przez środowisko akademickie oraz zapewnienia studentom dostępu do praktycznej wiedzy i doświadczenia – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Czytaj także: Rozpoczął się Rok Edukacji Ekonomicznej – „Historyczne inspiracje dla przyszłości 1924 – 2024”

Wyróżnienie, którego patronem jest PFR Portal PPK otrzymał Daniel Błażejczyk za pracę ”Pracownicze plany kapitałowe jako nowa forma zabezpieczenia emerytalnego”, której promotorką była dr inż. Anna Milewska. Praca została obroniona w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Bardzo się cieszę, że coraz więcej młodych osób interesuje się tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK oferują młodym osobom wiele korzyści, nie tylko zabezpieczając ich przyszłość finansową.

Zgromadzone pieniądze można wykorzystać np. na wkład własny do kredytu hipotecznego na kupno mieszkania czy domu, a także w przypadku problemów zdrowotnych. Można także traktować je jako zabezpieczenie finansowe w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Dzięki pracom dyplomowym na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, informacja o programie trafia bezpośrednio do młodych ludzi i mam nadzieję, że podejmując pierwszą pracę, będą pamiętali o uczestniczeniu w PPK – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Partnerem konkursu na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa Zarządu GPW była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a Patronami nagród specjalnych Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz PFR Portal PPK.

Czytaj także: Rok Edukacji Ekonomicznej 2024: eksperci GPW o znaczeniu wiedzy finansowej

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW, Fundacja GPW