Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami dołączyła do European Fund and Asset Management Association

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami dołączyła do European Fund and Asset Management Association
Źródło: EFAMA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Władze Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podjęły uchwałę o przystąpieniu do European Fund and Asset Management Association (EFAMA) od stycznia 2024 roku, poinformowała Izba.

–  Przepisy prawa w zakresie rynków finansowych kształtowane są przede wszystkim na poziomie unijnym. Dlatego przystąpienie do EFAMA to dla nas decyzja strategiczna, która otwiera nowe perspektywy i możliwości dla naszej organizacji oraz całego sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Członkostwo w tej renomowanej organizacji jest dla nas szansą na aktywny udział na arenie międzynarodowej, ale tworzy też możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z liderami branżowymi z innych krajów europejskich.

Małgorzata Rusewicz,

To unikalna okazja do budowania silniejszej pozycji polskiej branży funduszy w UE, rozwijania międzynarodowych inicjatyw oraz wspierania innowacyjnych rozwiązań na rzecz naszych klientów i całego sektora kapitałowego – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA.

Czytaj także: Europejska branża finansowa sprzeciwia się unijnej strategii inwestycji detalicznych

EFAMA – zadania i cele

EFAMA stanowi głos branżowy europejskiego sektora zarządzania aktywami o wartości całkowitej 28,5 biliona euro. Głównym zadaniem EFAMA jest promowanie interesów swoich członków oraz zwiększanie świadomości dotyczącej znaczenia usług i rozwiązań, jakie oferują.

Organizacja jest naturalnym partnerem dialogowym dla instytucji Unii Europejskiej we wszystkich kwestiach dotyczących sektora asset management. Od swojego powstania EFAMA w pełni wspiera projekt Unii Europejskiej, aktywnie przyczyniając się do osiągania jej celów, czy to w kontekście jednolitego rynku, ochrony konsumentów, czy Unii Rynków Kapitałowych i finansów zrównoważonych.   

– Podjęliśmy decyzję o dołączeniu do EFAMA wierząc, że głos branżowy na poziomie europejskim umożliwi nam również aktywne uczestnictwo w procesach kształtowania regulacji oraz standardów, co wpłynie korzystnie na rozwój naszego rynku funduszy inwestycyjnych.

beata sax

Ufam, że nasze doświadczenie, wiedza i zaangażowanie przyczynią się do zacieśnienia współpracy pomiędzy polskimi TFI, a partnerami z innych krajów europejskich – komentuje Beata Sax, przewodnicząca Rady IZFiA.

Czytaj także: IZFiA proponuje model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej dla funduszy inwestycyjnych

EFAMA: Investment Management Forum – ważne spotkanie władz funduszy

IZFiA od lat współpracuje z EFAMA na płaszczyźnie wymiany danych statystycznych dotyczących rynku funduszy. Jednak nie będąc aktywnym członkiem tej europejskiej organizacji Izba nie mogła delegować swoich członków do zespołów roboczych, ani też brać udziału w wyborze jej władz.

Flagowym wydarzeniem EFAMA jest Investment Management Forum, konferencja powszechnie uważana za najważniejsze europejskie spotkanie dla kierowniczych przedstawicieli branży oraz decydentów politycznych, którzy dyskutują na temat kluczowych kwestii polityki.  

– Jesteśmy gotowi na wyzwania, jakie niesie za sobą członkostwo w EFAMA oraz na wspólne podejmowanie działań na rzecz stabilnego i innowacyjnego rozwoju rynku finansowego w Europie.

Wierzymy, że nasza obecność w EFAMA będzie sprzyjała wymianie najlepszych praktyk, wzmacnianiu pozycji polskiego sektora oraz budowaniu zaufania inwestorów.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim członkom naszej Izby za ich zaangażowanie i wsparcie. To ważny krok, który podkreśla naszą determinację w dążeniu do budowania silnej, konkurencyjnej pozycji Polski na europejskiej mapie finansowej – dodaje Małgorzata Rusewicz.

Czytaj także: Od początku 2023 roku aktywa krajowych TFI wzrosły o 45,6 mld zł

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA