Od początku 2023 roku aktywa krajowych TFI wzrosły o 45,6 mld zł

Od początku 2023 roku aktywa krajowych TFI wzrosły o 45,6 mld zł
Fot. stock.adobe.com / peopleimages.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI w listopadzie powiększyły się łącznie o niemal 7 mld zł (+1,4 proc.) i sięgnęły prawie 315 mld zł. To najwyższa wartość w historii. Od początku 2023 roku aktywa krajowych funduszy wzrosły o 45,6 mld zł (+17 proc.), czytamy w informacji prasowej IZFiA i analizy.pl.

W listopadzie aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły łącznie o 6,9 mld zł (+2,2 proc.) i sięgnęły niemal 315 mld zł, bijąc tym samym rekord z września 2021 r., kiedy warte były dokładnie 314,2 mld zł.

Wzrost aktywów to efekt zarówno napływu nowych środków, jak i dodatnich wyników zarządzania.

Po raz dziewiąty z rzędu wzrosły aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI

Tak udanego miesiąca na rynkach nie było bowiem od lat. Drożały zarówno akcje, jak i obligacje, zarobić dały też niektóre surowce. A to znalazło odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych.

W listopadzie większość przyniosła zyski, w wielu przypadkach liczone w dwucyfrowym tempie. Według szacunków wyniki zarządzania powiększyły w ubiegłym miesiącu stan aktywów krajowych funduszy łącznie o ok. 4,4 mld zł.

Dopisali też sami klienci, którzy na zakupy jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów funduszy detalicznych wydali w listopadzie aż 2,4 mld zł, najwięcej w tym roku.

Po raz dziewiąty z rzędu wzrosły aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI

Czytaj także: Nowe „odpowiedzialne” fundusze TFI PZU

Rynek obligacji

Listopad był jednym z najlepszych miesięcy na rynku amerykańskich obligacji. Wystarczy powiedzieć, że rentowność 10-letnich papierów skarbowych USA spadła do 4,3 proc., a jeszcze w październiku sięgała 5 proc.

W tym czasie rentowność niemieckich obligacji obniżyła się do 2,45 proc., a polskich do 5,5 proc.

W efekcie większość funduszy dłużnych znalazła się w listopadzie nad kreską. Równocześnie do ich portfeli klienci wpłacili łącznie 2,2 mld zł. Gros środków trafiło do produktów dłużnych krótkoterminowych (+1,6 mld zł), czyli o niższym ryzyku.

W efekcie obu tych czynników (wyników zarządzania i sprzedażowych) wzrost aktywów w segmencie funduszy dłużnych sięgnął w listopadzie aż o 3,2 mld zł (+3,1 proc.).

Na koniec ubiegłego miesiąca w ich portfelach ulokowane było łącznie niemal 107 mld zł, a najmocniej powiększyły się w tym czasie aktywa funduszy dłużnych uniwersalnych (+1,2 mld zł) oraz polskich papierów skarbowych krótkoterminowych (+0,95 mld zł).

W jednej grupie odnotowano nieznaczny spadek aktywów – o 11 mln zł skurczyły się portfele z grupy dłużnych pozostałe, gdzie znajdziemy fundusze obligacji samorządowych.

Wskaźniki giełdowe w górę

W listopadzie, po trzech miesiącach korekty, giełdowe indeksy na świecie wystrzeliły. Amerykański S&P 500 zyskał w miesiąc niemal 9 proc., a technologiczny Nasdaq Composite – ponad 11 proc.

W Europie liderem był hiszpański Ibex, który wzrósł o 12 proc. W tym czasie niemiecki DAX zwyżkował o 10 proc.

Dobrze radziła sobie także polska giełda. WIG20 wzrósł o ponad 3 proc., a WIG niemal 4 proc., bijąc równocześnie nowy rekord wszech czasów.

Zupełnie odmienne nastroje panowały w tym czasie na chińskich giełdach. Shanghai Composite zyskał w ciągu miesiąca zaledwie 0,4 proc., a Hang Seng spadł o 0,4 proc.

Czytaj także: IZFiA proponuje model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej dla funduszy inwestycyjnych

Stopy zwrotu funduszy akcyjnych

Rajd indeksów giełdowych znalazł odbicie w stopach zwrotu funduszy akcyjnych.

Zaledwie kilka spośród ok. 250 krajowych rozwiązań z tego segmentu (inwestujących na polskiej i zagranicznych giełdach) znalazło się w listopadzie pod kreską.

Dopisali też wreszcie sami klienci. W listopadzie (drugi miesiąc z rzędu) fundusze akcyjne miały dodatnią sprzedaż netto (+97 mln zł).

W efekcie wyników zarządzania i sprzedażowych wartość aktywów funduszy akcyjnych wzrosła w listopadzie o 2 mld zł (+6,2 proc.) do poziomu 34,1 mld zł.

Wzrost aktywów (+0,8 mld zł) zanotowały także fundusze mieszane. Większość z nich wypracowała dodatnie wyniki, a równocześnie klienci więcej środków do nich wpłacili niż wypłacili (+170 mln zł).

W efekcie wartość aktywów w nich zgromadzona wyniosła na koniec miesiąca niemal 39 mld zł.

O 82 mln zł wzrosły z kolei aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu i o nieco ponad 25 mln zł powiększyły się portfele funduszy wierzytelności.

Niewielki wzrost aktywów (8 mln zł) odnotował w tym czasie także segment funduszy surowcowych.

Po raz dziewiąty z rzędu wzrosły aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI

Ogromny wzrost aktywów, bo o ponad 1 mld zł (+6,2 proc.) odnotowały w listopadzie również fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców.

Wartość zgromadzonych w nich środków sięgnęła na koniec miesiąca 17,8 mld zł.

Ich udział w rynku wzrósł z kolei do 5,6 proc.

Po raz dziewiąty z rzędu wzrosły aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI

Niezmiennie najwięcej aktywów netto w segmencie rynku kapitałowego ma pod zarządzaniem PKO TFI (39,7 mld zł).

Na drugim miejscu jest Goldman Sachs TFI, które posiada ponad 26,6 mld zł.

Na rynku niepublicznym liderem pozostaje Ipopema TFI (55,4 mld zł).

Czytaj także: Wartość inwestycji emerytalnych OFE na najwyższym poziomie od 2014 roku

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA, Analizy.pl