Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu GPW 2023

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu GPW 2023
Źródło: IZFiA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
IZFiA wraz z Fundacją GPW zapraszają do udziału w jubileuszowej 10. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat rynku kapitałowego - o nagrodę Prezesa Zarządu GPW, którego patronem ponownie jest IZFiA.

W tym roku nagrodzone zostaną najlepsze  magisterskie i licencjackie. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2023 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 20 000 zł.  Wśród nagród są dwa wyróżnienia specjalne, które zostaną przyznane przez Patronów konkursu:

  • za pracę licencjacką lub magisterską na temat długoterminowego oszczędzania i inwestowania za pośrednictwem Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 3000 zł (od Pracowniczych Planów Kapitałowych)
  • za pracę magisterską o funduszach inwestycyjnych w wysokości 3000 zł (Fundatorem nagrody jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zapraszamy Autorów prac licencjackich i magisterskich, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2022 roku a 30 września 2023 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 października 2023 r. przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć osobiście zgłoszenie zawierające:

  • wypełniony formularz zawierający: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (wzór dołączony do regulaminu);
  • zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (wzór dołączony do regulaminu);
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie odpowiedniego stopnia naukowego na podstawie zgłoszonej pracy;
  • jeden egzemplarz pracy oraz streszczenia przesłany na adres email: konkurs2023@fundacjagpw.pl;
  • zwięzłą opinię promotora na temat pracy oraz zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jeśli praca zostanie nagrodzona.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są w Regulaminie Konkursu

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA, Giełda Papierów Wartościowych / GPW