Nie będzie zmian w PPK

Nie będzie zmian w PPK
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Polska gospodarka potrzebuje wzrostu, a bez rozwijającego się rynku kapitałowego jest to niemożliwe" - mówił minister finansów, Andrzej Domański podczas spotkania z przedstawicielami Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, które odbyło się 15 lutego 2024 r.

Podczas spotkania omówiono „Listę pięciu priorytetów”, którą przedstawiciele IZFiA przekazali ministrowi finansów. Dotyczyły one m.in. kształtowania polityki rządowej w zakresie wykorzystania potencjału mocy polskiego rynku kapitałowego do pobudzania i stabilizowania rozwoju gospodarczego Polski.

Andrzej Domański podkreślił otwartość Ministerstwa Finansów na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Podczas spotkania omówiono dyskutowaną na poziomie unijnym nową koncepcję Unii Rynków Kapitałowych. Uczestnicy zgodzili się, że istotne jest zwiększenie finansowania gospodarki przy udziale rynku kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych.

Konieczne zmiany w podatku od zysków kapitałowych

Przedstawiciele Izby wskazywali na potrzebę stabilizowania funkcjonowania systemu emerytalnego i zachowania kluczowych założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, stworzenia zachęt systemowych dla inwestorów indywidualnych i spółek, w tym rezygnację z podatku od zysków kapitałowych dla długoterminowych inwestycji.

Zwracali uwagę na potrzebę modernizacji i odbiurokratyzowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym przeniesienie procesów do sfery elektronicznej, tworzenia otoczenia legislacyjnego sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności rynku kapitałowego, m.in. przez eliminację goldplatingu, a także kształtowania profesjonalnego ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wpływem politycznym.

Zmiany konsultowane z rynkiem

„Do urealnienia wizji dojrzałego rynku kapitałowego, z istotną rolą instytucji zdolnych do długoterminowego zarządzania kapitałem, niezbędne są pozytywne impulsy, stałe i widoczne poparcie oraz determinacja rządu do tworzenia otoczenia legislacyjnego i systemowego, w którym towarzystwa funduszy inwestycyjnych i wszyscy pozostali uczestnicy rynku kapitałowego będą mogli zwiększać skalę swojej działalności” – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Przedstawiciele IZFiA podkreślali, że Polska wciąż stoi przed wyzwaniem dogonienia dojrzałych rynków kapitałowych Europy Zachodniej, a rozwój sektora zarządzania aktywami jest kluczowy dla zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Izba wyraziła gotowość do dalszych konsultacji, mających na celu realizację wizji dojrzałego i zaufanego rynku kapitałowego w Polsce.

„Polska gospodarka potrzebuje wzrostu, a bez rozwijającego się rynku kapitałowego jest to niemożliwe. Jako Minister Finansów będę wspierał jego rozwój i będę prowadził dialog z jego przedstawicielami, w tym z Izbą Zarządzającą Funduszami i Aktywami. Chciałbym również zapewnić, że propozycje zmian legislacyjnych opracowywanych w Ministerstwie Finansów będą konsultowane z rynkiem, aby służyły one konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego” – stwierdził Andrzej Domański, minister finansów.

Źródło: gov.pl