Cenne wskazówki dla inwestorów, ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy

Cenne wskazówki dla inwestorów, ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy
Fot. stock.adobe.com/ joyfotoliakid
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Celem projektu jest zwiększenie transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Dobre Praktyki w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów detalicznych zostaną uruchomione na początku 2021 r. Projekt jest realizowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz firmę analityczną Analiz Online Patronem dobrych praktyk jest Giełda Papierów Wartościowych oraz PFR Portal PPK.

Inicjatywą samoregulacji objęte są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które w swojej ofercie posiadają fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), a także wszystkie podmioty zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Instytucje, które będą spełniały kryteria samoregulacyjne będą mogły korzystać ze znaku graficznego Dobrych Praktyk Informacyjnych w swojej komunikacji skierowanej do inwestorów.

Co zawiera Katalog Dobrych Praktyk

Stosowanie Dobrych Praktyk Informacyjnych przez instytucję finansową będzie polegało na wdrożeniu określonych rekomendacji w pięciu obszarach komunikacji. Pierwsza z nich zakłada regularną publikację składów portfeli funduszy, a jej wymogiem jest co najmniej kwartalne prezentowanie składów portfeli.

Kolejna dotyczy regularnego publikowania danych o bilansie sprzedaży funduszy i zakłada również comiesięczne publikowanie informacji o zgromadzonych aktywach.

Następna rekomendacja w zakresie dobrych praktyk związana jest z prezentowaniem struktury portfela funduszu i wprowadza wymóg prezentowania informacji o strukturze aktywów według typów lokat oraz o ekspozycji walutowej funduszu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie lepszego dostępu klientów do pełnej i rzetelnej informacji.

Przedostatnia rekomendacja zakłada prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu oraz samego funduszu w określonych horyzontach inwestycyjnych.

Katalog Dobrych Praktyk zamyka publikowanie opłat dla wszystkich typów jednostek uczestnictwa, co ma umożliwić inwestorom zapoznanie się z poziomem opłat w funduszu w rozbiciu na klasy jednostek.

Czytaj także: GPW wyjaśnia potencjalnym emitentom jak działa rynek NewConnect

]

– Choć IZFiA posiada już Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych, to konieczność dalszego podnoszenia wymogów informacyjnych jest dla nas oczywista. Jednocześnie chcąc skutecznie monitorować wypełnianie zadeklarowanych standardów współpracujemy z Analizami Online ‒ niezależnym ośrodkiem analitycznym, który posiada stosowne zasoby i know-how.

Jestem przekonana, że wprowadzone zasady podniosą poziom rzetelnego informowania klientów i przyczynią się do rozwoju relacji między zarządzającymi a inwestorami – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA.

Dobre Praktyki Informacyjne to ważna inicjatywa samoregulacyjna na rynku funduszy, której beneficjantem będą głównie klienci funduszy inwestycyjnych.

‒ Kluczową cechą dojrzałych rynków kapitałowych jest transparentność oraz bezpieczeństwo obrotu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie lepszego dostępu klientów do pełnej i rzetelnej informacji. Im więcej informacji udostępnianych jest inwestorom, tym większy jest poziom zaufania do rynku.

Zgodnie z tym przekonaniem podjęliśmy współpracę z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz firmą analityczną Analizy Online w charakterze patrona Dobrych Praktyk Informacyjnych, których uruchomienie na rynku polskim zamierzamy wspierać i popularyzować – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Czytaj także: GPW: przed WIG20 dobra końcówka roku?

Informacje dla inwestorów już od początku 2021 roku

Monitoring Dobrych Praktyk Informacyjnych rozpocznie się z początkiem 2021 r. Od stycznia w serwisie analizy.pl przy każdym funduszu pojawi się informacja, czy spełnia on wszystkie, czy tylko część Praktyk.

Jednocześnie w specjalnie dedykowanej sekcji zawarta będzie informacja o liczbie funduszy z oferty każdego TFI, które spełniają poszczególne praktyki. Aktualizacja tych informacji będzie odbywać się co miesiąc.

– Dobre Praktyki Informacyjne to ważna inicjatywa samoregulacyjna na rynku funduszy, której beneficjantem będą głównie klienci funduszy inwestycyjnych. Wyższa przejrzystość zwiększy również konkurencyjność, a to w rezultacie może skutkować lepszym rozwojem biznesu i zwiększeniem wielkości aktywów pod zarządzaniem – wyjaśnia Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

‒ Wierzę, że stosowanie Dobrych Praktyk przez instytucje finansowe przyczyni się do budowania relacji z klientami opartych przede wszystkim na profesjonalizmie. Zaufanie do podmiotów zarządzających naszymi oszczędnościami jest tutaj kluczowe, dlatego tak ważna jest przejrzysta i jasna komunikacja oraz systematyczne informowanie o działaniach rynków finansowych. Propagowanie zasad zwiększających transparentność funduszy inwestycyjnych było jednym z głównych powodów, dla których objęliśmy patronatem tę inicjatywę – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Standardy dobrych praktyk są już wypracowane. Obecnie trwa ostatnia faza konsultacji z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz innymi instytucjami oferującymi PPK. Przystąpienie do programu Dobrych Praktyk Informacyjnych będzie wymagało od instytucji finansowych wdrożenia wielu zmian operacyjnych.

Pełna informacja na temat Dobrych Praktyk Informacyjnych znajduje się na dedykowanej projektowi stronie: https://www.analizy.pl/dobre-praktyki-informacyjne oraz w serwisie IZFiA: https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW