Wzrost obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW +48,1% rdr, maj ’24

Wzrost obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW +48,1% rdr, maj ’24
Fot. stock.adobecom / MOZCO Mat Szymanski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W maju 2024 roku obroty akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęły poziom 32,8 mld zł, co oznacza wzrost o 48,1% w porównaniu z majem ubiegłego roku. Średnie dzienne obroty akcjami na warszawskim parkiecie również wzrosły i wyniosły 1,64 mld zł, o 55,5% więcej niż przed rokiem. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał w pierwszych pięciu miesiącach tego roku ponad 10%, poinformowała warszawska Giełda.

• 32,8 mld zł – wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku (wzrost o 48,1% rdr);

• 204,6 mln zł – wartość obrotu produktami strukturyzowanymi (wzrost o 31,6% rdr);

• 83,0 mln zł – łączna wartość obrotu ETF i ETC (wzrost o 15,7% rdr).

GPW – Rynek Akcji

Maj był udany na warszawskim parkiecie. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęła 32,9 mld zł, co stanowi wzrost o 46,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła natomiast o 48,1% rok do roku, osiągając poziom 32,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,64 mld zł, co oznacza wzrost o 55,5% w porównaniu do poprzedniego roku. Na koniec maja wartość indeksu WIG wyniosła 86 315,26 pkt. i wzrosła w tym roku o 10,01%.

W przeciwieństwie do Głównego Rynku GPW, na rynku NewConnect odnotowano spadki. Łączna wartość obrotu akcjami wyniosła w maju 128,9 mln zł, co oznacza spadek o 30,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła natomiast o 30,4% rok do roku, do poziomu 127,8 mln zł.

Obroty na rynku GlobalConnect wzrosły – wartość obrotów akcjami osiągnęła w maju 2024 roku poziom 0,9 mln zł, co oznacza wzrost o 83% w porównaniu do 0,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

1 wykres gpw obroty maj 2024 830x gpw
Źródło: GPW

Czytaj także: Nowe certyfikaty strukturyzowane Turbo w ofercie GPW

Rynek Instrumentów Pochodnych

W maju 2024 roku łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 0,8 mln sztuk, co stanowi spadek o 17,4% w porównaniu do maja 2023 roku. Obroty kontraktami na indeksy zmniejszyły się o 18,2% rok do roku, do poziomu 519,1 tys. sztuk.

Wolumen obrotu kontraktami na waluty zanotował spadek o 38,6% rok do roku, do 161,8 tys. sztuk. Natomiast obroty kontraktami na akcje odnotowały znaczący wzrost o 63,1% rok do roku, osiągając poziom 144,4 tys. sztuk.

Rynek Produktów Strukturyzowanych i ETF-ów

W maju wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wzrosła o 31,6% rok do roku, osiągając poziom 204,6 mln zł.

Równocześnie na GPW odnotowano wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC do 83,0 mln zł, co oznacza wzrost o 15,7% w porównaniu z majem ubiegłego roku.

Rynek Instrumentów Dłużnych

Na koniec maja wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst osiągnęła 112,9 mld zł, w porównaniu do 100,9 mld zł w tym samym okresie ubiegłego roku.

Równocześnie wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 18,0% rok do roku, do poziomu 515,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na Treasury BondSpot Poland wyniosła 101,4 mld zł, co stanowi wzrost o 111,0% w porównaniu do 48,1 mld zł rok wcześniej.

Czytaj także: Pięć propozycji nowego wskaźnika referencyjnego

Kapitalizacja spółek na warszawskim parkiecie

Kapitalizacja 369 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w maju 2024 roku wyniosła 805,7 mld zł (188,8 mld EUR).

Natomiast łączna kapitalizacja wszystkich 411 spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych sięgnęła 1 613,2 mld zł (378,0 mld EUR).

Debiuty – nowi emitenci

W maju 2024 roku na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki BRAINSCAN, która zajmuje się m.in. diagnostyką obrazową mózgu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wartość oferty wyniosła 5,9 mln zł.

1 wykres gpw wig maj 2024 830x gpw
Źródło: GPW

Czytaj także: Certyfikaty Tracker na indeks DAX są już dostępne na GPW

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW