Prezes ZBP o roli banków w budowaniu gospodarki cyfrowej

Prezes ZBP o roli banków w budowaniu gospodarki cyfrowej
Dr Tadeusz Białek. BankTech 2024. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Cyfryzacja gospodarki to wymierne korzyści finansowe dla całego Państwa bez wyjątku” – mówił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich w wystąpieniu otwierającym tegoroczną konferencję BankTech.

„Gospodarka cyfrowa to dziś najważniejszy kierunek rozwoju państw i regionów, a rywalizacja w obszarze dominacji technologicznej z pewnością na przestrzeni najbliższych lat zdecydowanie przyśpieszy.

W tym kontekście ważny jest dialog i poszukiwanie najlepszych rozwiązań między administracją publiczną a gospodarką. Sektor bankowy stale prowadzi konsultacje i rozwija projekty cyfrowe, czego bezpośrednim beneficjentem jest cała gospodarka, konsumenci i administracja” – stwierdził dr Tadeusz Białek.

„Pomimo rozlicznych benefitów, wynikających z upowszechniania gospodarki elektronicznej, perspektywa ekspansji technologicznej, w tym sztucznej inteligencji budzi rozliczne obawy i niepokoje” – zauważył prezes ZBP.

Wśród szeregu obaw wymienił m.in. te dotyczące sukcesywnego rozwoju technologii bazujących na AI i ich upowszechniania się na rynku. Wiążą się one z poczuciem utraty kontroli nad zautomatyzowanymi procesami, realizowanymi przez inteligentne algorytmy.

„Próbą regulacji tego obszaru jest uchwalony niedawno przez Parlament Europejski AI Act, pionierska w skali globalnej inicjatywa, kompleksowo regulująca wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w gospodarce.

Niezależnie od interwencji natury regulacyjnej, także i na uczestnikach rynku spoczywa szczególna odpowiedzialność odnośnie właściwego korzystania ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, z poszanowaniem w całej rozciągłości fundamentalnych reguł, choćby w dziedzinie prywatności i ochrony danych osobowych” – powiedział dr Tadeusz Białek.

Podkreślił, że jedynie człowiek jest w stanie we właściwy i odpowiedzialny sposób zakreślić nieprzekraczalne – z etyczno-moralnego punktu widzenia – granice stosowania sztucznej inteligencji.

Czytaj także: Prezes ZBP o AI Act i bezpieczeństwie polskich banków

Wspólny front przeciwko cyberprzestępczości

Jak zaznaczył, ważną rolą sektora bankowego w okresie przyśpieszonej cyfryzacji jest rzetelne i zrozumiałe przekazywanie klientom wiedzy na temat używania AI przez instytucje finansowe. W jego opinii użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, w jaki sposób podejmowane są zautomatyzowane decyzje.

„Szczególnym zadaniem, jakie stoi we współczesnym świecie przed bankowcami, reprezentantami innych segmentów rynku finansowego i wszystkich pozostałych branż, ale również administracji publicznej i świata nauki, jest skuteczne przeciwstawianie się cyberprzestępczości” – podkreślił dr Tadeusz Białek i dodał:

„Na wzrost zagrożenia cyberatakami wpływa też wydatnie aktualna sytuacja geopolityczna – wystarczy przypomnieć, iż konwencjonalną agresję militarną na Ukrainę poprzedzały działania dywersyjne rosyjskich służb w cyberprzestrzeni, były one też zaangażowane w kampanie dezinformacyjne towarzyszące wyborom w państwach Unii Europejskiej czy USA.

Skuteczne stawienie czoła tym wszystkim ryzykom wymaga współpracy zarówno wewnątrz- jak i międzysektorowej, również obejmującej instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i system edukacji”.

Czytaj także: Specjaliści AI muszą wyjść ze swoich czarnych skrzynek

Aplikacje bankowe łączą obywateli z gospodarką cyfrową

W swoim wystąpieniu dr Tadeusz Białek podkreślił znaczenie wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy podmiotami publicznymi, instytucjami w obrębie sektora finansowego.

„Czas uświadomić sobie, iż każda bariera w udostępnianiu informacji pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku, czy też między administracja publiczną a sektorem finansowym stwarza dodatkową przewagę po ciemnej stronie mocy.

Jako bankowcy zdajemy sobie z tego sprawę od zawsze, obszar bezpieczeństwa jest jednym z tych, w których na co dzień konkurujące ze sobą instytucje mówią jednym głosem, od lat tworząc skuteczne mechanizmy przeciwdziałania atakom na instytucje finansowe, jak i ich klientów” – prezes ZBP przypomniał w ten sposób wypracowane przez sektor bankowy zasady współpracy uczestników rynku finansowego w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Odwołując się do polskich doświadczeń, w których aplikacje bankowe są wykorzystywane do kontaktów obywateli z administracją publiczną – mówił o szansach rozwojowych jakie stwarzają technologie sektora bankowego.

„Bankowe aplikacje mobilne mają pełną szansę, by stać się nie tylko bramą do świata e-administracji, ale również głównym kanałem, łączącym klienta z cyfrową gospodarką.

W tym zakresie polska bankowość odgrywa wiodącą rolę i z pewnością stanowi wzór do naśladowania dla wielu gospodarek europejskich” – podkreślił dr Tadeusz Białek.

Czytaj także: Polskie banki odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu usług uwierzytelniania dla administracji publicznej

Źródło: BANK.pl