Polskie banki odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu usług uwierzytelniania dla administracji publicznej

Polskie banki odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu usług uwierzytelniania dla administracji publicznej
BankTech 2024. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Debata na temat cyfrowego rozwoju kraju i zaangażowania sektora bankowego w ten proces, w której będą miał przyjemność uczestniczyć podczas konferencji BankTech – Horyzonty Bankowości (20.06.2024), poruszy kluczowe kwestie związane z priorytetami digitalizacji, współpracy międzysektorowej, regulacji oraz bezpieczeństwa. Razem z ekspertami uczestniczącymi w rozmowie podejmiemy próbę ewaluacji rzeczywistego potencjału cyfryzacji, który ma przyczyniać się do budowania przyjaznego i bezpiecznego cyfrowo państwa, zarówno w zakresie usług sektora publicznego, jak i sektorów komercyjnych. W trakcie dyskusji zidentyfikujemy wyzwania i możliwości, które stoją przed Polską w kontekście cyfrowej transformacji oraz wypracujemy wnioski dla przyszłych działań. Omówimy także wyzwania, jakie towarzyszą powszechnej cyfryzacji – pisze Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR.

Cyfrowy rozwój jest kluczowy dla postępu i konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. W tej dyskusji odniesiemy się do obszarów, które powinny stać się priorytetem cyfryzacji. Zdrowie, edukacja, administracja publiczna i infrastruktura to sektory, które powinny być zdigitalizowane w pierwszej kolejności.

W dobie globalizacji i szybkiego postępu technologicznego, państwa, które inwestują w cyfryzację, zyskują przewagę konkurencyjną. Digitalizacja procesów i usług publicznych przyczynia się do większej efektywności administracyjnej, poprawy jakości życia obywateli oraz wzrostu innowacyjności gospodarki.

Polskie banki odgrywają fundamentalną rolę w dostarczaniu usług uwierzytelniania dla administracji publicznej. Wprowadzenie usług uwierzytelniania bankowego dla administracji publicznej znacznie ułatwiło dostęp do e-usług dla obywateli.

Dzięki temu, że wiele osób posiada konta bankowe i korzysta z bankowości elektronicznej, możliwość uwierzytelniania się za pomocą danych bankowych skróciła i uprościła proces logowania do systemów administracyjnych. Możemy teraz korzystać z e-usług bez konieczności zakładania dodatkowych kont czy pamiętania wielu haseł, co z pewnością zwiększa komfort i wygodę, a także bezpieczeństwo usługi.

Z dumą odniosę się do mojeID, czyli zdalnej weryfikacji tożsamości, którą uruchomiliśmy 5 lat temu – dokładnie w czerwcu 2019 roku. Od tego czasu do końca maja 2024 roku, za pomocą mojeID swoją tożsamość Polacy potwierdzili online ponad 340 mln razy.

W 2023 roku, średnia dzienna liczba uwierzytelnień z wykorzystaniem mojeID, wyniosła ok. 290 tys. W rekordowym momencie KIR odnotował 1,4 mln uwierzytelnień jednego dnia. W 2023 roku liczba potwierdzeń tożsamości realizowanych za pomocą mojeID wzrosła o 39 p.p. w porównaniu do 2022 roku.

Tak dynamiczny wzrost świadczy o właściwym dopasowaniu usługi do oczekiwań użytkowników i wymagań rynku. Po 5 latach funkcjonowania mojeID stało się rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym zarówno przez podmioty komercyjne, jak i instytucje sektora publicznego. Dziś ponad 22 mln użytkowników bankowości elektronicznej może korzystać z mojeID na potrzeby logowania i dostępu do usług świadczonych online.

Czytaj także: Specjaliści AI muszą wyjść ze swoich czarnych skrzynek

Polskie banki odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu usług uwierzytelniania dla administracji publicznej. Dzieje się tak, gdyż banki dysponują zaawansowanymi technologiami zabezpieczeń, co sprawia, że systemy potwierdzania tożsamości są wysoce bezpieczne. Co równie istotne, banki cieszą długoletnim doświadczeniem w ochronie danych swoich klientów, co przekłada się na wysoki poziom zaufania społecznego.

Warto podkreślić, że wdrożenie systemu uwierzytelniania opartego na bankowości zmniejsza koszty administracyjne związane z tworzeniem i utrzymywaniem oddzielnych systemów uwierzytelniania dla e-usług publicznych. Umożliwia to administracji publicznej skoncentrowanie się na rozwijaniu innych obszarów cyfryzacji.

Należy jednak pamiętać o wyzwaniach towarzyszących tej relacji. Przede wszystkim, integracja systemów bankowych z systemami administracji publicznej wymaga znacznych nakładów technicznych i organizacyjnych, co oznacza, że należy zapewnić kompatybilność oraz płynność działania wszystkich elementów tego systemu. Pomimo zaawansowanych technologii zabezpieczeń, istnieje konieczność ciągłego monitorowania i ochrony danych osobowych użytkowników, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Ważne jest, aby przepisy dotyczące ochrony danych osobowych były ściśle przestrzegane. I chociaż banki cieszą się wysokim poziomem zaufania, istnieje potrzeba edukowania obywateli na temat bezpieczeństwa korzystania z usług. Ważne jest, abyśmy wszyscy byli świadomi, jak nasze dane są chronione i wykorzystywane.

Współdziałanie administracji publicznej z sektorem bankowym w tworzeniu e-usług publicznych, takich jak mObywatel, baza PESEL czy tożsamość cyfrowa, to kluczowy element cyfryzacji kraju.

W debacie przeanalizujemy dotychczasowe efekty tej współpracy oraz prognozy na przyszłość. Jakie korzyści i wyzwania stoją przed tymi projektami? Jakie innowacje mogą wynikać z dalszej współpracy? Jakie strategie powinny zostać przyjęte, aby maksymalizować korzyści płynące z tej synergii?

Zastanowimy się też, jakie działania są niezbędne do wzmocnienia bezpieczeństwa cyfrowego, jakie technologie mogą wspierać te działania oraz jak zintegrowane podejście może zwiększyć odporność kraju na cyberataki.

Debata na temat cyfrowego rozwoju kraju i funkcji banków w e-usługach publicznych jest kluczowa dla zrozumienia wyzwań i możliwości, które stoją przed Polską.

Omówienie priorytetów digitalizacji, roli banków w uwierzytelnianiu, współpracy administracji z sektorem bankowym, wpływu regulacji oraz znaczenia cyberbezpieczeństwa pozwoli na wypracowanie wniosków i rekomendacji, które przyczynią się do jeszcze intensywniejszego rozwoju cyfrowego kraju.

Robert Trętowski,

wiceprezes Zarządu KIR.

***

BankTech 2024 – Horyzonty Bankowości 2024 – 20 czerwca 2024 r.

Podczas wydarzenia odbędzie się także wręczenie nagród: MF BANK Ranking Banków w Polsce 2023 „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Organizatorami Konferencji są: Centrum Procesów Bankowych i Informacji (CPBiI); Miesięcznik Finansowy BANK i Związek Banków Polskich (ZBP).

Udział w konferencji:

Dla pracowników banków oraz kadry naukowej – uczestnictwo jest bezpłatne.
Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt: konferencje@bank.pl

Źródło: BANK.pl