GUS o popycie na pracę w 2023 roku: o 18% r/r mniej nowo utworzonych miejsc pracy

GUS o popycie na pracę w 2023 roku: o 18% r/r mniej nowo utworzonych miejsc pracy
Fot. stock.adobe.com / Mediteraneo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania popytu na pracę. Badanie jest reprezentacyjne i obejmuje ok. 622,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających przynajmniej jedną osobę. Dane pozyskiwane dostarczają informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie i strukturze obsadzonych i wolnych miejsc pracy oraz miejscach pracy nowo utworzonych i zlikwidowanych.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej, które dysponowały wolnymi miejscami pracy w końcu 2023 roku zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,6%. Udział takich podmiotów w ogólnej liczbie podmiotów wyniósł 5,7%, a wśród podmiotów liczących 50 i więcej osób pracujących udział ten wyniósł 13,8%, poinformował GUS.

Wśród podmiotów gospodarki narodowej dysponujących wolnymi miejscami pracy najwięcej należało do sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,4%), a następnie Przemysł (16,4%) oraz Budownictwo (14,7%). Większość wolnych miejsc pracy (78,4%), znajdowała się w podmiotach należących do sektora prywatnego.

Zmniejszył się w porównaniu z 2022 r. udział wolnych miejsc pracy m.in. w podmiotach z sekcji Informacja i komunikacja (z 9,1% w 2022 r. do 6,8% w 2023 r.).

Czytaj także: People Risk Report 2024 o największych zagrożeniach dla pracowników

Rynek pracy: przede wszystkim poszukiwani specjaliści

Najwięcej wolnych miejsc pracy było dla osób reprezentujących zawody należące do wielkiej grupy Specjaliści.

Stanowiły one 26,3% ogółu wolnych miejsc pracy.

Drugą, znaczącą wielką grupą zawodów w ofercie wolnych miejsc pracy byli Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (20,6% ogółu wolnych miejsc pracy).

Największy wzrost udziału względem roku poprzedniego wykazano w wielkiej grupie Technicy i inny średni personel do 9,3 %.

Czytaj także: Raport o rozwoju robotyzacji – Polska goni europejską czołówkę

GUS: mniej nowo utworzonych miejsc pracy w 2023

W 2023 roku w Polsce utworzono 438,8 tys. nowych miejsc pracy i było to o 18,0% mniej niż przed rokiem (534,8 tys. miejsc w 2022 r.).

Nowo utworzone miejsca pracy wystąpiły głównie w podmiotach należących do sektora prywatnego (88,5%).

41,6% nowych miejsc pracy utworzono w podmiotach zatrudniających do 9 osób, a 30,7% w podmiotach zatrudniających 50 osób i więcej.

Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w podmiotach w grupie sekcji Przemysł (82,3 tys.). Drugą w kolejności pod względem nowo utworzonych miejsc pracy była sekcja Handel; naprawa pojazdów samochodowych (74,5 tys. miejsc).

Zlikwidowano w ubiegłym roku 252,3 tys. miejsc pracy. Większość w podmiotach należących do sektora prywatnego (93,9%). W  podmiotach należących do sektora publicznego na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadało 3,3 nowo utworzonych miejsc pracy, w podmiotach  sektora prywatnego 1,6 miejsca.

Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w podmiotach, w których pracowało do 9 osób (45,4% udziału). Likwidowane miejsca pracy należały głównie do grupy sekcji Przemysł (21,3%) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (18,9%).

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl