People Risk Report 2024 o największych zagrożeniach dla pracowników

People Risk Report 2024 o największych zagrożeniach dla pracowników
Fot. stock.adobe.com / Furkan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowy Raport People Risk Report, opublikowany przez Mercer Marsh Benefits, globalnego doradcę w zakresie zdrowia pracowników, świadczeń i ryzyka związanego z pracownikami, będącego częścią Marsh McLennan (NYSE: MMC), wskazuje, że pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, rosnące koszty opieki zdrowotnej i niedobór talentów należą do najważniejszych zagrożeń związanych z pracownikami, przed którymi stoją dziś organizacje w całej Europie. Zagrożenia te wpływają na rynek pracy na naszym kontynencie, podczas gdy jednocześnie firmy zmagają się z wieloma krótko- i długoterminowymi wyzwaniami, aby móc nie tylko przyciągnąć ale i zatrzymać kluczowe talenty i tworzyć atrakcyjne miejsca pracy w przyszłości, poinformowała Firma.

Raport People Risk 2024, który powstał w oparciu o opinie 4 575 specjalistów ds. HR i ryzyka, klasyfikuje ryzyka według stopnia prawdopodobieństwa i dotkliwości w pięciu kluczowych obszarach:

  • zmiany i zakłócenia technologiczne;
  • praktyki dotyczące zarządzania talentami, kadrą kierowniczą i pracownikami;
  • zdrowie, dobrostan i bezpieczeństwo;
  • zarządzanie, zgodność z przepisami i finanse; oraz
  • środowisko, zrównoważony rozwój i ochrona.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Złoty wiek naszej przedsiębiorczości

Największe wyzwania HR europejskich pracodawców

Respondenci z Europy wskazali pogorszenie stanu zdrowia psychicznego jako drugie najpoważniejsze ryzyko, przed którym stoją ich organizacje. Jednocześnie uznali je za 20. z 25 najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Ponad połowa badanych uważa również, że rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń (55%) oraz niedobór talentów (56%) mogą mieć wysoce negatywny (katastrofalny) wpływ na ich organizację.

Ponadto, aż 52% respondentów z Europy wskazało rozbieżności w wynagrodzeniach kadry kierowniczej i pracowników za poważne zagrożenie mające wpływ na ich firmy, a tylko 27% zadeklarowało posiadanie jasno zdefiniowanej wartościowej propozycji dla pracownika (ang: Employee Value Proposition). Podczas gdy 40% badanych obawia się zwiększonego ryzyka cyberataków z powodu braku świadomości w tym obszarze, tylko 29% firm potwierdza, że posiada skuteczną kulturę cyberbezpieczeństwa.

„Wiele europejskich organizacji zmaga się obecnie z poważnymi zagrożeniami, które wpływają na ich działalność. Chociaż ryzyka te nie są unikatowe dla Europy, wyzwania geopolityczne, takie jak wybory w głównych gospodarkach i konflikty wraz z trudnym otoczeniem gospodarczym, wymagają zrównoważonego podejścia, które zapewni odpowiednie wsparcie pracownikom w miejscu pracy, jakiego oczekują.

Współpraca między zespołami HR i ds. ryzyka ma kluczowe znaczenie dla opracowywania strategii prewencyjnych. Firmy mogą stawić czoła ryzyku, wykorzystując spersonalizowane rozwiązania i sztuczną inteligencję oraz dostosowując strategie do zmieniających się systemów i przepisów.

Sprostanie tym wyzwaniom pozwoli organizacjom zapewnić zdrowszą i bardziej produktywną kadrę pracowniczą oraz ukierunkować zmieniający się rynek pracy we właściwą stronę” – komentuje wyniki raportu David Dodd, Partner and Advisory Leader, Mercer Marsh Benefits Europe.

Marcin Kowalski – Lider Mercer Marsh Benefits w Polsce dodaje: „Pracodawcy mają unikatową pozycję i wolę wspierania dobrostanu swoich pracowników, inwestując w zdrowie i produktywność zespołów oraz modernizując świadczenia po to, aby sprostać rzeczywistym potrzebom pracowników w otoczeniu, w którym tradycyjne systemy opieki zdrowotnej borykają się z problemami.

Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, ponieważ zarówno prywatny sektor opieki zdrowotnej, jak i publiczni świadczeniodawcy mają swoje własne cele, które przynajmniej nie są identyczne z tym, do czego dążyliby pracodawcy.”

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Europejska gospodarka w rozsypce

O People Risk Report 2024

Raport przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z pracownikami, przed którymi stoją organizacje oraz strategie współpracy, które pozwalają ograniczyć te zagrożenia.

Publikacja uwzględnia szeroki przekrój branż i pracodawców, w oparciu o odpowiedzi 2 283 specjalistów HR i 2 292 specjalistów ds. ryzyka, zebrane między październikiem a listopadem 2023 r., z 26 rynków w ośmiu regionach.

Raport zwraca szczególną uwagę na fakt, że ludzie, którzy mogą być najważniejszą siłą organizacji, mogą również stanowić poważne ryzyko dla firmy, jeśli nie są odpowiednio zarządzani.

People Risk Report (mercer.com)

Źródło: Mercer Marsh Benefits, Marsh McLennan