BANK 2024/03

Paweł Minkina
BANK 2024/03

Od Redaktora Naczelnego | Znajomość ekonomii warunkiem funkcjonowania we współczesnym świecie

Dziś w świecie finansów nie sposób funkcjonować bez odpowiedniego zasobu wiedzy ekonomicznej, obejmującego również zasady bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw gospodarki cyfrowej. Dynamiczne przemiany, które obserwujemy w sferze technologicznej, a które rzutują zarówno na kształtowanie się nowych modeli biznesowych, jak i oczekiwania konsumentów, uzmysławiają wszystkim, iż budowa świadomości finansowej Polaków jest naszym wspólnym, doniosłym zadaniem. Dla sektora bankowego edukacja klientów to przede wszystkim kluczowa inwestycja wzmacniająca relacje […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Kronika – marzec 2024

KADRY Dariusz Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO Banku Polskiego z dniem 14 lutego br. Rada Nadzorcza odwołała zaś sześciu członków zarządu banku – Macieja Brzozowskiego, Marcina Eckerta, Pawła Gruzę, Wojciecha Iwanickiego, Andrzeja Kopyrskiego i Artura Kurcweila – i delegowała trzech członków rady do czasowego wykonywania czynności wiceprezesów. Pracami zarządu kieruje Szymon Midera, oprócz niego znaleźli się w nim Maciej […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Bezpieczeństwo to wartość broniąca idei bankowości

Sektor bankowy ma ogromną rolę do odegrania, natomiast trzeba do tego podejść bardzo konstruktywnie, zastanowić się, jakie wnioski wyciągnąć z przeszłości, by oferować bezpieczne produkty i stawiać na długoterminową relację z konsumentem. Bezpieczeństwo to wartość, która broni całej idei bankowości. Jest ono w moim odczuciu fundamentem, który obok innowacji zdeterminuje przyszłość sektora – twierdzi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Nie tak tanie zero Francuski ekonomista i profesor MIT Olivier Blanchard wskazuje, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest konieczne, ale będzie znacznie droższe, niż wskazują dotychczasowe szacunki. „Konieczne jest uświadomienie opinii publicznej, że ta transformacja będzie dla nas kosztowna” – przekonuje Blanchard. Jak zauważa, rządy będą musiały pożyczyć więcej pieniędzy, aby sfinansować przejście na zerową emisję netto, ponieważ płacenie za to […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Powiew wiosny czy dawno nieodczuwalnego optymizmu?

Oczekiwanie na nadejście wiosny bardzo dobrze rezonuje z obecną sytuacją gospodarczą, gdzie nawet najmniejszy promyk nadziei budzi nową falę optymizmu. Wbrew pozorom, mimo wciąż wielu globalnych zagrożeń, powodów do pozytywnego myślenia może być przynajmniej kilka. Warto się im przyjrzeć, by czasami nie przegapić możliwe szybkiego nadejścia lata.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Samorządy | Samorządy na łasce władzy centralnej. Jak to zmienić

Dochody polskich samorządów całkowicie zależą od władzy centralnej, co w zasadzie odbiera im autonomię. Potrzebują bowiem własnych stabilnych zasobów, wystarczających do realizacji bieżących zadań i inwestycji. Funkcjonalne rozdzielenie zadań i dochodów centrum i samorządów mogłyby pomóc całej Polsce znaleźć nowe rozwojowe impulsy. O tym, jak je efektywnie rozdzielić, powiedział Maciej Bukowski, prezes ośrodka badawczego WiseEuropa, w rozmowie z Jackiem Ramotowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Kredyty – Firechat | Wybudować od nowa fundament prawa bankowego

Bez ingerencji prawodawcy, przy tak rozłożonych w tej chwili interesach, nie jesteśmy w stanie uzyskać w masowej skali kompromisu. Ten czas już minął. Teraz trzeba namawiać do ustawowego zadekretowania mądrego kompromisu, zachowując empatię wobec drugiej strony i świadomość, że 20 tys. prawników konsumentów zrobi naprawdę wiele, żeby bezrobotnymi nie być. W dużej części oni też mają kredyty hipoteczne i dzieci w szkołach – uważa dr Piotr Bodył-Szymala z Santander Banku Polska. Rozmawiał z nim dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Nie wszystkie modele biznesowe są dostatecznie rentowne

Polskie banki osiągnęły w 2023 r. rekordowe wyniki, ale z powodu rosnących kosztów, w tym także kosztów ryzyka, prawdopodobnie nie powtórzą się one w tym roku. Perspektywy dla rentowności bankowego biznesu w naszym kraju są dobre, ale banków w Polsce jest za dużo – mówi Artur Szeski, starszy dyrektor i szef ds. ratingu banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Fitch Ratings, w rozmowie z Jackiem Ramotowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Czy na gruntach da się zarabiać?

Jak inwestor, w obliczu istotnych zmian ustaw regulujących obrót nieruchomościami gruntowymi, może odnaleźć się na tym rynku? O roli KOWR, gruntach rolnych i deweloperach – z Krzysztofem Derdzikowskim, doświadczonym inwestorem specjalizującym się w lokowaniu środków w grunty, wykładowcą w Szkole Nieruchomości, autorem licznych webinariów i szkoleń z zakresu inwestowania w nieruchomości rozmawiał Artur Król.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Emerytury | Cały czas trzeba uświadamiać, edukować i informować

Trzeba uświadamiać obywateli, skąd biorą się emerytury i kto musi na nie pracować, ale także w wymiarze indywidualnym: od czego zależeć będzie twoja emerytura. Przekonywać, że trzeba pracować na oskładkowanych umowach, wydłużać aktywność zawodową, oszczędzać w programach dodatkowych, dobrowolnych – mówi prof. Gertruda Uścińska, była prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozmawiał z nią Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Wspólnie na rzecz edukacji finansowej Polaków

11 stycznia 1924 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Przygotowany przez ówczesnego szefa rządu i ministra finansów, Władysława Grabskiego, akt prawny przywrócił do obiegu tradycyjną polską walutę – złotego, tworząc zarazem fundament rozwoju gospodarczego kraju. Równo sto lat później w gmachu izby wyższej polskiego parlamentu, w gronie przedstawicieli władz państwowych, środowiska naukowego i świata biznesu zainaugurowano obchody Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Od umiejętności gospodarowania własnym budżetem do właściwego rozumienia finansów publicznych

Rok 2024 ogłoszony został przez Senat Rokiem Edukacji Ekonomicznej. – Tę inicjatywę poparli wszyscy senatorowie, co oznacza, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wiele mamy do zrobienia w tej dziedzinie – podkreślała podczas inauguracji REE 2024 Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu RP.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Dla nich Rok Edukacji Ekonomicznej trwa już od wielu lat

W budowaniu świadomości ekonomicznej polskiego społeczeństwa poczesne miejsce zajmują banki, a także powołane z ich inicjatywy organizacje pozarządowe.
O ich zaangażowaniu w dotychczas realizowane procesy dydaktyczne, a także postrzeganiu poziomu wiedzy finansowej przeciętnego Kowalskiego wypowiedzieli się reprezentanci tych instytucji. Odnieśli się oni również do tego, na ile Rok Edukacji Ekonomicznej jest w stanie przyczynić się do ukształtowania solidnych podstaw dla edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie ekonomii i finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Edukacja finansowa to misja społeczna

Wiedza ekonomiczna Polaków rośnie, ale wciąż jest wiele do zrobienia w tym obszarze. Sami zresztą oceniamy jej poziom jako słaby, co potwierdza, że programy edukacyjne w tym zakresie są potrzebne. Na czym powinny się skupiać? Jak oszczędzać, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Jak świadomie korzystać z kredytów, adekwatnie do możliwości finansowych. W tym wciąż się gubimy, a finanse osobiste – jak pokazują badania – mają ogromny wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Przed edukacją ekonomiczną stoi wiele zadań, a badania pokazują, że nawet misja społeczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Lekcje (nie tylko) z biznesu weszły do szkół

„Bądźcie pewni siebie. Wierzcie w to, że jesteście dobrzy i róbcie to, co kochacie robić. Podążajcie za swoim sercem” – apelował kilka miesięcy temu do polskich uczniów szkół ponadpodstawowych Steve Wozniak, współtwórca imperium Apple. Słynny konstruktor i biznesmen wystąpił tym razem w roli pedagoga – poprowadził w jednej z warszawskich szkół średnich lekcję inauguracyjną przedmiotu biznes i zarządzanie (BiZ), który debiutował w roku szkolnym 2023/24.

CZYTAJ WIĘCEJ
pieniądze kredyty, człowiek zatrzymujący kostki domina
BANK 2024/03

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Kredyty konsumenckie po nowemu

Zakupy z płatnością odroczoną (BNPL) staną się z mocy prawa kredytem konsumenckim, ten zaś będzie podlegał bardziej restrykcyjnym wymogom odnośnie badania zdolności kredytowej potencjalnego nabywcy. Jest i dobra wiadomość dla sektora finansowego: analiza będzie mogła bazować na zautomatyzowanych narzędziach. To najważniejsze nowości, jakie przyniesie uchwalona przez Europarlament jesienią ub.r. dyrektywa o kredytach konsumenckich (CCD II).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Przywrócenie przejrzystości w polskim wymiarze sprawiedliwości to niezbędny warunek, by powstrzymać trend podważania umów

Jeśli przyjmiemy założenie, by w każdej sytuacji szukać kruczków prawnych i budować narrację oblężonej twierdzy, by wymusić określone ustępstwa czy wręcz odstępstwa od obowiązujących regulacji, znajdziemy się w sytuacji stokroć bardziej niebezpiecznej, gdzie na niczym nie można polegać, a wszelkie zobowiązania są co do zasady niewiele warte – przestrzega dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczący Prezydium Komisji Etyki Bankowej. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – BGK | Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Działania z zakresu ESG (ang. Environmental, Social, Governance) są integralnym elementem strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2021–2025. W jej realizacji stymulujemy finansowania i inwestycje, które są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego Polski. Dlatego zbieramy informacje o ryzyku ESG związanym z naszym finansowaniem, a niedawno weszliśmy na rynek ze specjalną ofertą wsparcia firm, które chcą realizować inwestycje w duchu ESG.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – Deloitte | Ewolucja finansów: BIK we współpracy z Deloitte tworzą pionierską platformę ESG dla sektora bankowego. Dlaczego ta innowacja jest tak ważna?

W dobie zmian regulacyjnych, związanych z Europejskim Zielonym Ładem, a także narastającej świadomości ekologicznej oraz społecznej odpowiedzialności, współczesny sektor finansowy stoi przed wyzwaniami, które wymagają nie tylko refleksji, lecz przede wszystkim podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji. Banki oraz inne podmioty finansowe uświadamiają sobie wagę integracji zasad zrównoważonego rozwoju z procesami wewnętrznymi, systemem zarządzania ryzykiem oraz strategią organizacji. Jednocześnie, sektor finansowy ma mieć wpływ na transformację przedsiębiorstw niefinansowych poprzez przekierowanie finansowania w kierunku zrównoważonych inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2