Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Wspólnie na rzecz edukacji finansowej Polaków

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Wspólnie na rzecz edukacji finansowej Polaków
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
11 stycznia 1924 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Przygotowany przez ówczesnego szefa rządu i ministra finansów, Władysława Grabskiego, akt prawny przywrócił do obiegu tradycyjną polską walutę – złotego, tworząc zarazem fundament rozwoju gospodarczego kraju. Równo sto lat później w gmachu izby wyższej polskiego parlamentu, w gronie przedstawicieli władz państwowych, środowiska naukowego i świata biznesu zainaugurowano obchody Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

To szczególne święto ustanowione zostało uchwałą senacką z dnia 7 września 2023 r. „Kierując się słowami Władysława Grabskiego: «Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego», chcemy wzmocnić dążenia świata ekonomii i edukacji do podmiotowej obecności edukacji ekonomicznej w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – deklarowali sygnatariusze tego szczególnego dokumentu.

W podobnym tonie wypowiadali się uczestnicy styczniowego posiedzenia Senatu RP, wśród nich marszałkini izby wyższej Małgorzata Kidawa-Błońska, minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz, ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska, przedstawiciele resortów nauki i edukacji, Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Honorowego Roku Edukacji Ekonomicznej, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Zarówno wyższa izba parlamentu, jak i poszczególne agendy rządowe będą wspierać realizowane w ramach obchodów inicjatywy i działania, popularyzujące wiedzę ekonomiczną i finansową – podkreślała marszałkini Senatu RP, która zasiada w Komitecie Honorowym Obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej. Wskazała, iż we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie edukacja w tym zakresie powinna docierać nie tylko do dzieci i młodzieży, ale i dorosłych. Fakt, iż zebrała się grupa ludzi, którzy potrafią razem realizować takie przedsięwzięcia, Małgorzata Kidawa-Błońska uznała za godny naśladownictwa.

Czas na podniesienie poziomu świadomości ekonomicznej Polaków

W dobie szybkich zmian cywilizacyjnych oraz wymuszonych przez nie procesów społecznych i ekonomicznych towarzyszy nam przekonanie, że nauka i wiedza są niezbędnym warunkiem, by sprostać wyzwaniom współczesności – zauważył marszałek Sejmu Szymon Hołownia, w odczytanym przez senator Halinę Biedę, skierowanym do uczestników inauguracji liście. Nie ulega przy tym wątpliwości, że niezwykle istotnym elementem naszego codziennego życia, jak również efektywnego budowania, rozwoju i wzmacniania potencjału gospodarczego państwa jest wiedza ekonomiczna. Jej pogłębienie pozwala wszak trafnie rozpoznawać szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem rynku, co z kolei zwiększa zdolność podejmowania świadomych decyzji, zwłaszcza w sferze finansów. Oficjalna inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej to, zdaniem Szymona Hołowni, doskonały punkt wyjścia do dalszych działań edukacyjnych.

Zdaniem Waldemara Zbytka, prezesa Warszawskiego Instytutu Bankowości i przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej, obchody przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy ekonomicznej. To zarazem doskonała okazja, by przypomnieć reformy gospodarcze Władysława Grabskiego, czy też na nowo odkryć niepowtarzalną koncepcję edukacji ekonomicznej, przedstawioną przez Janusza Korczaka w książce „Bankructwo Małego Dżeka”. Obaj wielcy Polacy znali się osobiście, współpracowali, podzielali też przekonanie, iż edukacja ekonomiczna stanowi warunek poprawy kondycji gospodarczej Polski. Reguła ta ma zastosowanie również obecnie.

Prezes WIB poinformował, że w ogólnopolskiej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK