Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Które z regulacji, wchodzących w życie w roku 2024, będą mieć najsilniejszy wpływ na funkcjonowanie rynku bankowego?

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Które z regulacji, wchodzących w życie w roku 2024, będą mieć najsilniejszy wpływ na funkcjonowanie rynku bankowego?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane w lutym 2024 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. Zdjęcia: archiwa prywatne.

Karolina Mitraszewska
wiceprezes zarządu, Pion Operacji, Logistyki, Transformacji i IT (COO), Nest Bank:

Według mojej wiedzy polski sektor bankowy należy do najbardziej obciążonych na świecie, jeśli chodzi o poziom kosztów regulacyjnych. W ostatnich latach towarzyszyła temu także nieprzewidywalność nakładanych obciążeń. Z perspektywy budowania konkurencyjności kluczowe jest, aby dostosowanie się do wymagań nie wyhamowywało istotnie kluczowych dla budowania wartości projektów rozwojowych i transformacyjnych. Obciążenia regulacyjna obniżają zdolność do absorbowania innych zmian

Pod tym względem 2024 r. będzie przypominał kilka poprzednich lat. Wiele uwagi zaangażują przygotowania do wdrożenia AI Act i tworzenie regulacji wewnętrznych związanych ze sztuczną inteligencją. Wyzwaniem europejskim było zbudowanie regulacji, która wydyskutowana nadąży za dynamicznie rozwijającą się technologią. Pod te uniwersalne ramy, konieczne jest stworzenie wewnętrznych polityk i zasad postępowania.

2024 r. to także koncentracja nad kontynuacją efektywnego wdrożenia wymagań związanych z DORA. W tym zakresie ważne będą aspekty procesowe i systemowe, ale także ciągłe wzmacnianie środowiska kontroli w zakresie zarządzania dostawcami. Istotnym zadaniem na 2024 r. jest również dostosowanie do wymogów znowelizowanej Rekomendacji U, gdzie zapewnienie zgodności nastąpi w pierwszym półroczu. Podsumowując, czeka nas niezmiennie rok pełen wyzwań.

Krzysztof Gorzkiewicz
dyrektor Departamentu Zapewnienia Zgodności, Bank Millennium:

Rok 2024 to dla sektora bankowego w dużej mierze okres intensywnych prac dostosowawczych do wymogów pakietu CRR III/CRD VI, wieńczącego implementację do wspólnotowego porządku prawnego postanowień Bazylei III. W zamierzeniu ma on mocniej uodpornić banki na skutki szoków gospodarczych, a także wspierać zieloną transformację i przejście gospodarki na neutralność klimatyczną. Za tymi hasłami kryje się szereg ważnych modyfikacji, w tym dotyczących zasad obliczania wymogów kapitałowych, z adaptacją do których należy zdążyć do końca 2024 r. Skutki odczują zarówno banki stosujące metodę standardową, jak i metody wewnętrzne i zwykle będą one negatywne. Dlatego tym bardziej paląca staje się potrzeba ilościowego oszacowania ich wpływu na poziomie poszczególnych instytucji, by finalnie sparametryzowane rozwiązania zostały wdrożone produkcyjnie po kompleksowej analizie konsekwencji. Większość europejskich banków znajduje się na początku tej drogi, a należy pamiętać, że efekty nowych regulacji to nie tylko warstwa raportowa, ale też dostosowanie produktów, procesów i procedur wewnętrznych. Można oczekiwać, że temat CRR III/CRD VI na długo zagości w agendach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK