Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – BGK | Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Działania z zakresu ESG (ang. Environmental, Social, Governance) są integralnym elementem strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2021–2025. W jej realizacji stymulujemy finansowania i inwestycje, które są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego Polski. Dlatego zbieramy informacje o ryzyku ESG związanym z naszym finansowaniem, a niedawno weszliśmy na rynek ze specjalną ofertą wsparcia firm, które chcą realizować inwestycje w duchu ESG.

Marcin Terebelski
Dyrektor Programu 
Rozwój Przemysłu
Bank Gospodarstwa KrajowegoMarcin Terebelski
Dyrektor Programu Rozwój Przemysłu
Bank Gospodarstwa Krajowego

Od roku 2017, w wyniku implementacji dyrektywy NFRD (ang. Non-financial Reporting Directive) do prawa krajowego, duże spółki publiczne mają obowiązek przygotowywania cyklicznych raportów niefinansowych. Raporty te wspomagają zarządy, inwestorów i innych interesariuszy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. NFRD jest obowiązującą dyrektywą, która nakłada na duże podmioty (m.in. zatrudniające powyżej 500 pracowników) mające status jednostki zainteresowania publicznego obowiązek ujęcia w sprawozdaniach z działalności dodatkowego oświadczenia na temat informacji niefinansowych.

W 2025 r. przepisy NFRD zastąpi nowe prawo – CSRD (ang. Corporate Sustainable Reporting Directive), czyli dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zwiększy ona liczbę przedsiębiorstw (poprzez obniżenie progu dotyczącego liczby zatrudnionych pracowników), które będą zobowiązane do raportowania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka oraz zmieni zakres raportowania. Kolejne aktualizacje dyrektywy będą nakładały obowiązek ujawniania danych niefinansowych na coraz większą liczbę przedsiębiorstw. To pozwoli porównywać i oceniać działalność firm w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dostęp do informacji niefinansowych zwiększy transparentność działań i ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Mając to na uwadze, w styczniu 2023 r., rozpoczęliśmy ankietowanie przedsiębiorców na temat ryzyka ESG związanego z ich działalnością. Z kolei pod koniec zeszłego roku uruchomiliśmy ofertę preferencyjnego finansowania wspierającego zrównoważone inwestycje. Dzięki temu, już na etapie składania wniosku wiemy, jakie czynniki środowiskowego i społecznego wpływu spełniają projekty inwestycyjne klienta. Z korzystniejszych warunków kredytu inwestycyjnego i połączonego z nim kredytu obrotowego na VAT mogą skorzystać nawet ci przedsiębiorcy, których inwestycja spełnia tylko jedno kryterium techniczne określone przez BGK. Przy czym mogą być to firmy, które dopiero zaczynają przygodę z unijną taksonomią. Czemu ona służy? Taksonomia to narzędzie, które określa przedsięwzięcia i kryteria, po spełnieniu których możemy uznać działalność firmy jako wnoszącą wkład w osiągniecie celów środowiskowych i klimatycznych.

Nową ofertę adresujemy do przedsiębiorstw, które według taksonomii mają największe potrzeby transformacji w kierunku zrównoważonej działalności. Mogą z niej skorzystać również te firmy, które planują inwestycje wnoszące istotny wkład w osiągnięcie celów środowiskowych i klimatycznych. Wskazaliśmy aż 16 rodzajów takich projektów, m.in. zakup pojazdów transportu miejskiego, inwestycje w sieć wodnokanalizacyjną, zakup pojazdów do selektywnego zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych przed przetworzeniem, czy budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Każda z tych inwestycji musi spełnić zaledwie jedno kryterium techniczne. Dzięki temu tańszy kredyt inwestycyjny, czy powiązany z nim kredyt obrotowy na VAT, mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które dopiero zapoznają się z taksonomią UE i zasadami jej stosowania.

Chcę podkreślić, że objęcie ofertą zrównoważonego finansowania BGK nie oznacza zgodności z taksonomią UE. Skorzystanie z preferencyjnych warunków naszej oferty to korzyść finansowa dla tych firm, które zdecydowały się tak zrealizować projekt inwestycyjny, by osiągnąć cele środowiskowe. Dodatkowo odpowiednio to udokumentowały. Wierzę, że nasza oferta pomoże wielu firmom realizować ważne i zrównoważone inwestycje. A przy tym pozwoli na wdrożenie wybranych aspektów ESG oraz budowanie świadomości o zagadnieniach związanych z taksonomią.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK