Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Lekcje (nie tylko) z biznesu weszły do szkół

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Lekcje (nie tylko) z biznesu weszły do szkół
Fot. /stock.adobe.com/Cherries
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Bądźcie pewni siebie. Wierzcie w to, że jesteście dobrzy i róbcie to, co kochacie robić. Podążajcie za swoim sercem” – apelował kilka miesięcy temu do polskich uczniów szkół ponadpodstawowych Steve Wozniak, współtwórca imperium Apple. Słynny konstruktor i biznesmen wystąpił tym razem w roli pedagoga – poprowadził w jednej z warszawskich szkół średnich lekcję inauguracyjną przedmiotu biznes i zarządzanie (BiZ), który debiutował w roku szkolnym 2023/24.

Jak poinformował swego czasu ówczesny resort edukacji i nauki, po raz pierwszy w polskich szkołach będzie możliwość realizacji przedmiotu ekonomicznego w zakresie rozszerzonym i zdawania z niego matury. To najbardziej zauważalna, acz nie jedyna różnica w stosunku do wykładanego dotychczas przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wprowadzonego równo dwie dekady temu na ówczesnym, ponadgimnazjalnym poziomie kształcenia. Istotnym modyfikacjom uległa również podstawa programowa nowego przedmiotu ekonomicznego, choć jak podkreślali przedstawiciele ministerstwa, sporo zagadnień omawianych na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości uwzględniono w pensum dydaktycznym BiZ. „Zachowano m.in. treści dotyczące gospodarki rynkowej, finansów, rynku pracy i przedsiębiorstwa” – informowano. Treści te uzupełniono o wiedzę dotyczącą praktycznego zarządzania finansami – zarówno osobistymi, jak i firmowymi.

Uczyniono tym samym zadość postulatom, wysuwanym przez samych nauczycieli, jak i reprezentantów uczelni ekonomicznych, by kształcenie w zakresie ekonomii i finansów nie było zdominowane przez wiadomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prof. Piotr Krajewski, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, zwracał uwagę, iż sprowadzenie edukacji finansowej do wiedzy o przedsiębiorczości jest równie nietrafione, jakby zamiast geografii uczyć młodzież podstaw podróżowania. „Znajomość funkcjonowania rynku pracy, rozróżnianie umów śmieciowych od umowy o pracę czy rozumienie konsekwencji brania kredytów na pewno przydadzą się abiturientom nie mniej niż wiedza z większości przedmiotów nauczanych w liceum” – podkreślał na łamach „Gazety Wyborczej” jeszcze w roku 2016.

Uczyć przedsiębiorczości, ale i gospodarności

Pensum dydaktyczne nowego przedmiotu ekonomicznego uwzględnia obydwa aspekty kształcenia w zakresie ekonomii i finansów – zarówno wiedzę niezbędną przeciętnemu konsumentowi, jak i bardziej specjalistyczną z zakresu przygotowywania biznesplanów czy zarządzania płynnością finansów firmy. W przeciwieństwie do dotychczasowego modelu, gdzie zadania często sprowadzały się do przygotowywania biznesplanów, abstrakcyjnych dla większości nastolatków, nowe podejście do edukacji ekonomicznej stawia na kwalifikacje praktyczne. Obok teoretycznej wiedzy ekonomicznej i umiejętności jej zastosowania w praktyce, uczniowie mają zyskiwać miękkie kompetencje, niezbędne na współczesnym rynku pracy, takie jak kreatywność, kooperacja, komunikatywność i krytyczne myślenie (tzw. 4K). Również i sama formuła powinna, w zamyśle twórców podstawy programowej, odpowiadać oczekiwaniom pokolenia Z, wychowanego na mediach społecznościowych i grach komputerowych.

Główny nacisk położono na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, a także praktyczną wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą szkolną a przedstawicielami świata biznesu. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK