Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Mapa ryzyk polskiego sektora bankowego

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Mapa ryzyk polskiego sektora bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W najbliższych miesiącach i kwartałach przed sektorem bankowym w naszym kraju stoi wiele wyzwań, które mogą przełożyć się na jego kondycję. Niestety, od wielu lat branża boryka się z negatywnymi czynnikami w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.

W zdecydowanej większości państw gospodarki działają w otwartym otoczeniu międzynarodowym – konflikty i problemy w jednym regionie wpływają w większym lub mniejszym stopniu na inne. Ma to też przełożenie na sytuację sektora finansowego, w tym banków.

Ten rok nie jest wolny od zagrożeń

Analitycy Deloitte w opracowaniu dotyczącym perspektyw bankowości i rynków kapitałowych na rok 2024 zwracają uwagę na widoczne już spowolnienie światowej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) spodziewa się, że w tym roku światowa gospodarka będzie rosła w tempie nie większym niż 3%. Eksperci zauważają również, że choć walka z inflacją w wielu krajach kończy się sukcesem, to nadal grożą nam zakłócenia w łańcuchach dostaw, zmiany relacji handlowych i trwające napięcia geopolityczne. Również ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, fale upałów i huragany, mogą powodować poważne zakłócenia gospodarcze. Na dodatek druga gospodarka świata, jaką są Chiny, sygnalizuje możliwość potencjalnego spowolnienia gospodarczego związanego ze słabym popytem konsumpcyjnym i problemami na rynku nieruchomości.

Sytuacja gospodarcza i geopolityczna na świecie

Jeśli chodzi o sektor bankowy, to nie będzie już mógł korzystać z wysokich stóp procentowych. W 2022 r. wynik odsetkowy netto w wielu jurysdykcjach znacznie wzrósł, przy czym banki amerykańskie i kanadyjskie odnotowały wzrost o 18% r./r., a europejskie o 11%. Analitycy Deloitte sądzą, że jeśli chodzi o dynamikę kredytów na świecie, to popyt będzie umiarkowany, ze względu na warunki makroekonomiczne i wysokie koszty finansowania zewnętrznego. Wśród zagrożeń dla banków eksperci wymieniają również wzrost konkurencji. Coraz częściej bowiem klienci chcą zaspokajać swoje potrzeby poprzez instytucje niefinansowe. Nadal brakuje skoordynowanego, globalnego podejścia do kryptowalut, aktywów cyfrowych, prywatności danych, sztucznej inteligencji, a nawet ryzyka klimatycznego – twierdzą Mike Wade, Neil Tomlinson i Val Srinivas, autorzy opracowania Deloitte.

EIU – The Economist Intelligence Unit, oceniając ryzyka apolityczne dotyczące gospodarki, wymienia dążenie przez Chiny do aneksji Tajwanu (niskie prawdopodobieństwo, za to bardzo duży wpływ). Niezależnie od tego, jaki będzie jego efekt, konflikt na dużą skalę między Chinami a Tajwanem będzie miał znaczny wpływ na gospodarkę wyspy, a przemysł półprzewodników zostanie tymczasowo odcięty od globalnego łańcucha dostaw. Rządy sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi skłoniłoby to do nałożenia ograniczeń handlowych i inwestycyjnych na Chiny. Z kolei jeśli wojna Izraela z Hamasem przerodzi się w konflikt regionalny (bardzo niskie prawdopodobieństwo, ale duży wpływ), to może przekształcić się w długotrwałą wojnę z zaangażowaniem innych państw i organizacji sympatyzujących ze sprawą palestyńską. Oznaczałoby to również definitywne zakończenie wysiłków na rzecz zbliżenia izraelsko-arabskiego.

Jednym z mniej branych pod uwagę czynników jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK