Bankowość I Finanse | Inwestowanie | Wielki powrót dywidendy

Bankowość I Finanse | Inwestowanie | Wielki powrót dywidendy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przy stopach procentowych na bardzo niskim poziomie i inflacji bliskiej zeru inwestorzy oczekiwali nie tyle dywidendy, ile skutecznego pomnażania pieniędzy. Obecnie klimat makroekonomiczny uległ zmianie.

Grażyna Śleszyńska

Spółki nagradzają swoich akcjonariuszy na dwa sposoby: wypłacając dywidendę lub odkupując akcje. Dywidenda umożliwia partycypację w zysku spółki za dany okres, np. kwartał lub rok. Z kolei wykup wiąże się z podbiciem ceny akcji, zwiększając zarazem zyski kapitałowe akcjonariuszy. Obydwa sposoby wpływają na wzrost ogólnej stopy zwrotu z aktywów. Dyskusyjne jest jednak, która metoda jest lepsza dla inwestorów w dłuższej perspektywie.

Rola dywidendy w zwrocie z aktywów

Według agencji Standard&Poor’s, od 1926 r. dywidendy odpowiadają za prawie jedną trzecią całkowitego zwrotu z amerykańskich akcji, natomiast zyski kapitałowe – za dwie trzecie tego zwrotu. Zrównoważony dochód z dywidend jest więc ważnym czynnikiem kształtującym oczekiwania w zakresie całkowitego zwrotu.

Uczestnicy rynku uważają rosnące dywidendy za oznakę dojrzałości przedsiębiorstw i siły ich bilansów. Historycznie rzecz biorąc, dywidendy znacząco przyczyniały się do całkowitego zwrotu z aktywów, generując impulsy w czasie pogorszenia koniunktury. Dlatego w obliczu rosnących obaw przed możliwą recesją inwestorzy poszukujący stałego dochodu chętnie zwracają się ku spółkom wypłacającym dywidendę.

Spółki dywidendowe górą

W długim horyzoncie inwestycyjnym spółki z indeksu S&P 500 wypłacające dywidendę osiągają lepsze wyniki niż te bezdywidendowe i cały szeroki rynek. W latach 1973–2021 spółki nagradzające akcjonariuszy dywidendą osiągnęły całkowity roczny zwrot na poziomie 9,6%, przewyższając średnią indeksu S&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK