Bankowość i Finanse | Zagranica | Czy Argentyna przyjmie dolara?

Bankowość i Finanse | Zagranica | Czy Argentyna przyjmie dolara?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Argentyna to znany całemu światu bankrut-recydywista: w całej swojej historii dziewięciokrotnie ogłaszała niewypłacalność, w tym trzy razy w ciągu ostatnich 20 lat. Obecnie roczna inflacja sięga tam blisko 140%. Nowy prezydent kraju Javier Milei widzi rozwiązanie w porzuceniu peso na rzecz dolara. Oznaczałoby to likwidację banku centralnego, którego rolę przejęłaby amerykańska Rezerwa Federalna.

Grażyna Śleszyńska

Od lat 40. XX w. w polityce Argentyny dominował peronizm, będący mieszanką protekcjonizmu i interwencjonizmu państwowego o podłożu populistycznym. W walce z ubóstwem kolejne rządy prowadziły hojną politykę społeczną. Nie zaowocowało to jednak podniesieniem stopy życia Argentyńczyków. Co gorsza, nadmierne wydatki publiczne prowadziły do licznych kryzysów hiperinflacyjnych, niekontrolowanego wzrostu zadłużenia i recydywy, jeśli chodzi o ogłaszanie niewypłacalności. Zagraniczni wierzyciele nie darzą Argentyny zaufaniem, co komplikuje finansowanie deficytu publicznego i wzmaga tylko proceder drukowania pieniądza, aby własnym sumptem radzić sobie z zaspokajaniem potrzeb fiskalnych.

Stosowana przez Argentynę ochrona krajowego przemysłu za pomocą barier importowych sama w sobie ma wiele wad. Po pierwsze, wyższe ceny dla konsumentów, którzy nie mogą korzystać z produktów importowanych. Po drugie, wyższe koszty produkcji, ponieważ producenci nie mają dostępu do komponentów z innych krajów. Po trzecie, chronione przedsiębiorstwa mają małą motywację, żeby inwestować w innowacje zwiększające choćby wydajność.

Interwencjonizm peronistów przejawia się także w kontroli przepływów kapitału, której celem jest wsparcie kursu peso. Paradoksalnie kłóci się to ze wspomnianym wyżej protekcjonizmem. Zawyżenie wartości peso zmniejsza bowiem konkurencyjność eksportu. O skali przewartościowania argentyńskiej waluty świadczy fakt, że kurs oficjalny jest trzykrotnie wyższy od równolegle funkcjonującego kursu czarnorynkowego. Ponadto kontrola kapitału zniechęca zagraniczne podmioty gospodarcze do inwestowania w Argentynie, co utrudnia finansowanie przedsiębiorstw i deficytu publicznego, a ostatecznie – wbrew swemu celowi – prowadzi do deprecjacji peso.

Remedium na inflację

Nadmierna kreacja pieniądza i – w konsekwencji – ciągła deprecjacja peso doprowadziła do trzycyfrowej inflacji. Sięga ona obecnie 140%, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK