BankTech 2024 o zaangażowaniu banków w cyfryzację kraju

BankTech 2024 o zaangażowaniu banków w cyfryzację kraju
BankTech 2024. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uczestnicy debaty „Cyfrowy rozwój kraju i zaangażowanie sektora bankowego w ten proces”, odbywającej się podczas BankTech 2024 (20.06.2024), w trakcie dyskusji zwracali uwagę, że regulacje pomogły w przygotowaniu sektora bankowego choćby na cyberzagrożenia związane z wojną w Ukrainie. Budowane jest dzięki temu zaufanie klientów i regulacje w tym pomogły. Banki przygotowują się do wdrożenia DORA, co też zwiększy odporność sektora. Jednak sektor bankowy jest tak silny, jak najsłabszy element w tym łańcuchu, choćby taki jakim jest mObywatel, co do bezpieczeństwa którego jest wiele wątpliwości. Mówiono także o tym, że nasz sektor bankowy nie należy już do pionierów rozwiązań cyfrowych.

Debatę moderował dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Uczestniczyli w niej:

Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium;

Magdalena Nowicka, wiceprezeska zarządu w BNP Paribas Bank Polska;

Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu w ING Bank Śląski;

Błażej Szczecki, wiceprezes zarządu w Bank Pekao;

Robert Trętowski, wiceprezes zarządu w KIR;

Mariusz Zarzycki, wiceprezes zarządu w PKO Banku Polskim.

Czytaj także: Prezes ZBP o roli banków w budowaniu gospodarki cyfrowej

BankTech: innowacyjność i stabilność w cyfrowym rozwoju kraju

Podczas debaty podkreślano m.in. znaczenie konkurencji, bezpieczeństwa cyfrowego i innowacji. Zwrócono uwagę, że dziś 30% – 40% czasu pracownicy poświęcają na sprawy związane z regulacjami i zapewnieniu compliance.

Ważne jest tu zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy innowacyjnością i stabilnością. Dziś jest on zachwiany na rzecz stabilności.

Na przykład w Europie tworzymy AI Act, ale trzeba równocześnie rozważyć etyczność sztucznej inteligencji i możliwość wykorzystania AI w bankach. W Azji takich regulacji nie ma i nie są one planowane.

Czytaj także: Wicepremier Krzysztof Gawkowski o cyfrowej zimnej wojnie oraz masowej adopcji rozwiązań opartych o AI

Cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i zielona technologia

Zwrócono także uwagę, że banki zasilają sektor publiczny danymi, tak jak i ich klienci. Jednak potem prosi się ich o te same dane np. o niezaleganie z zobowiązaniami w stosunku do ZUS czy urzędu skarbowego itp. Wnoszono o rozszerzenie dostępu banków do tych rejestrów publicznych.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mówiono na przykład o wprowadzeniu cyberedukacji do programu szkolnego. Natomiast w przypadku cyfryzacji społeczeństwa zwrócono uwagę, że jeśli obywatel ma po co założyć tożsamość cyfrową, to już w tym świecie pozostanie.

Cyberataki na Polskę potwierdziły odporność sektora bankowego, dlatego sektor może też pomóc w implementacji standardów dotyczących poziomu bezpieczeństwa w administracji państwa, które w bankach są dziś oczywistością. Zwrócono uwagę, że obecnie banki poruszają się w trójkącie, na który składa się cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i zielona technologia.

Czytaj także: Prezes ZBP o roli banków w budowie odporności cyfrowej kraju

BankTech: skuteczne lub nie wdrożenie AI

Wstępną część konferencji BankTech zamknęło wystąpienie Bartosza Pacuszki, Data and AI Financial Services Lead z Accenture w Polsce, który mówił o tym, jak skutecznie (nie)wdrożyć Gen AI oraz podał kontrprzykłady.

Jak stwierdził, nie powinno mieć się podejścia takiego, że przygotowujemy strategię AI i potem ją wdrażamy, bo to może być powodem, iż się to nie uda. Banki jak każda instytucja powinny mieć strategię biznesową, natomiast sztuczna inteligencja jest po prostu technologią.

Jeżeli organizacja ma jasną wizję i cele biznesowe, to technologia ta powinna być wykorzystana, żeby w tym pomóc. Jeżeli kilkadziesiąt lat temu była rozważana technologia baz danych, nikt nie mówił „przygotujmy strategię baz transakcyjnych, żeby zacząć robić systemy transakcyjne i realizować efektywnie jakieś procesy biznesowe”. Były pomysły, były procesy biznesowe i trzeba było je obsłużyć a technologia w tym pomagała.

Ekspert zwrócił uwagę, że w wielu procesach i miejscach w organizacji, w których ludzie odgrywają kluczową rolę, mamy mechanizmy kontroli, podwójnej kontroli, regulacji i polityk, które zabezpieczają przed popełnianiem przez nich błędów.

Aktualny stan zaawansowania technologii AI jest bardzo duży, ale technologie te nie są bezbłędne, bo w dużej mierze próbują nas naśladować i obserwując, w jaki sposób działamy, również mogą popełniać błędy. Musimy być na to przygotowani i bardziej skupić się na tym, jak je wychwytywać i nimi zarządzać.

Zauważył, że niepotrzebnie często mamy ambicję, żeby robić rozwiązania super nowoczesne, zamiast korzystać z tych, które są już dostępne i uzyskiwać korzyści biznesowe.

Choć wiele osób może uważać, że tak jak to było z innymi technologiami, wokół których też był duży „hajp”, to jego zdaniem w przypadku AI podejście typu – poczekajmy i zobaczmy, co się z tym wydarzy – może doprowadzić do sytuacji, w której organizacja nie zauważy, że pociąg już odjechał i nie będzie gotowa wskoczyć do niego.

Mówił między innymi o wdrożeniu w 7 tygodni rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję, które pomagało doradcy udzielać odpowiedzi, przy bardzo dużej liczbie pytań klientów, dotyczących Bezpiecznego Kredytu 2%. Zaskoczyła jakość odpowiedzi, które uzyskiwali doradcy, a każda odpowiedź mogła być spersonalizowana do specyficznej sytuacji danego klienta. Jak się też okazuje, sztuczna inteligencja może też bardzo skutecznie wykorzystać moc wynikającą z dostępu do informacji.

Obszerniejszą relację z Debaty opublikujemy w najbliższym czasie na portalu BANK.pl.

Źródło: BANK.pl