Prezes ZBP o roli banków w budowie odporności cyfrowej kraju

Prezes ZBP o roli banków w budowie odporności cyfrowej kraju
Tadeusz Białek, fot. P. Zalewski,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O cyberbezpieczeństwie i cyfryzacji polskiej gospodarki rozmawialiśmy z dr. Tadeuszem Białkiem, prezesem Związku Banków Polskich w kuluarach konferencji BankTech 2024.

Odpowiadając na pytanie jakich działań oczekiwałby sektor bankowy ze strony administracji publicznej w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa w naszym kraju, w tym cyberbezpieczeństwa sektora finansowego – dr Tadeusz Białek przypomniał, że ramach ZBP działa Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Wspomniał również o CSIRT KNF, który realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa.

„Pierwszą kwestią, na którą bym zwrócił uwagę to eliminacja barier prawnych występujących w różnych przepisach, uniemożliwiających nam skuteczną wymianę informacji. Mówiłem o tym w swoim wystąpieniu otwierającym dzisiejszą (20.06.2024) Konferencję.

Jeżeli my nie mamy możliwości wymiany informacji z niektórymi sektorami, tymi gdzie dokonują się pewne elementy fraudów, na przykład w sektorze telekomunikacyjnym, ubezpieczeniowym czy sektorze niebankowych instytucji płatniczych – to jest nam trudniej walczyć z cyberprzestępczością.”

Drugim obszarem, który zdaniem prezesa ZBP wymaga poprawy, jest edukacja dotycząca cyberbezpieczeństwa. Obszar ten mimo ogromnych wydatków sektora bankowego na edukację finansową, cyberedukację, w tym dotyczącą bezpieczeństwa klientów – wymaga dodatkowych działań ze strony administracji publicznej.

„Wydaje się, że w ramach krajowej strategii edukacji finansowej, w ramach funduszu edukacji finansowej zdecydowanie więcej środków powinno być wydatkowane na cyberedukację” – podkreślił prezes ZBP.

Czytaj także: Prezes ZBP o roli banków w budowaniu gospodarki cyfrowej

Banki i cyfryzacja gospodarki

Na pytanie – w jaki sposób sektor bankowy może pomóc w cyfryzacji naszego kraju – dr Tadeusz Białek przypomniał, że sektor bankowy jest głównym dostarczycielem narzędzi, za pomocą których obywatel kontaktuje się z administracją publiczną.

Za pośrednictwem cyfrowych kanałów sektora bankowego już większość klientów w tej chwili wnioskuje do urzędów państwowych o różnego świadczenia, np. o świadczenie 800+.

Jak zaznaczył – sektor bankowy udostępnił swoje kanały cyfrowe do kontaktów z administracją pro publico bono.

Wskazał, że banki mają możliwości, aby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego umożliwić za pomocą bankowości cyfrowej jeszcze szerszy kontakt obywateli z administracją publiczną.

„Mamy na stole gotowe pomysły, jeśli chodzi kontakty z urzędami skarbowymi, czy z ZUS-em, które ułatwiałyby przedstawianie bankom stosownych dokumentów niezbędnych w procesie oceny zdolności kredytowej, czy też wypłat kolejnych transz kredytów, uruchomienia kolejnej linii kredytowej lub uzyskania innych niezbędnych dokumentów i zaświadczeń, które muszą być przedłożone w procesach kredytowych”.

Czytaj także: BankTech 2024 o zaangażowaniu banków w cyfryzację kraju

Banki i odporność cyfrowa kraju

W nawiązaniu do wystąpienia podczas konferencji BankTech 2024 wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który mówił o trwającej zimnej cyfrowej wojnie oraz o budowie tarczy cyberbezpieczeństwa w Polsce – spytaliśmy prezesa ZBP czy i jak banki mogą się włączyć w działania rządu w zakresie budowy odporności cyfrowej kraju.

„Na pewno banki mogą być dobrym doradcą w tym zakresie. Przypomnę, że rosyjską agresję na Ukrainę poprzedzał ogromny cyberatak na infrastrukturę krytyczną tego kraju. Duży odprysk tych działań był również skierowany na instytucje sektora bankowego w krajach ościennych, takich jak Polska, Rumunia, Czechy i Słowacja.

My wówczas wykazaliśmy bardzo dużą odporność jako sektor bankowy tego typu ataki. Powiem otwarcie – znacznie większą niż odporność administracji publicznej” – odparł.

Zaznaczył, że doświadczenia polskich banków mogą być odpowiednio wykorzystane przez administrację państwową, jak również może być wykorzystana infrastruktura bankowa do budowy cyfrowej tarczy.

„Jesteśmy instytucjami o krytycznym znaczeniu, jako sektor bankowy, dla funkcjonowania państwa, dla jego finansów, dla inwestycji.

W związku z tym na pewno powinniśmy być uczestnikami tego projektu, o którym mówił Pan wicepremier podczas naszej Konferencji” – stwierdził dr Tadeusz Białek.

Czytaj także: Wicepremier Krzysztof Gawkowski o cyfrowej zimnej wojnie oraz masowej adopcji rozwiązań opartych o AI

Źródło: BANK.pl