Spotkanie Wigilijne środowiska bankowego

Spotkanie Wigilijne środowiska bankowego
Spotkanie Wigilijne środowiska bankowego 2022,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mijający rok był niezwykle trudny dla polskiej gospodarki, w tym w szczególności dla sektora finansowego - podkreślali przedstawiciele banków różnej wielkości, zabierający głos podczas tegorocznego spotkania Wigilijnego środowiska bankowego. Obok dotykających sektor bankowy uwarunkowań stricte makroekonomicznych, także tych wywołanych przez wojnę w Ukrainie, a także skutków nienotowanej od kilkunastu lat wysokiej inflacji, bankowcy wskazywali na niesprzyjające otoczenie prawno-regulacyjne, jak również na niewłaściwie rozumianą troskę o konsumenta, prowadzącą niekiedy do naruszenia równowagi na rynku.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich przywitał uczestników Dorocznego Spotkania Przedstawicieli Środowiska Bankowego, w tym roku zorganizowanego w formule hybrydowej.

Uczestniczyło w nim kilkaset osób online, a kilkadziesiąt było obecnych w siedzibie Związku Banków Polskich w Klubie Bankowca.

Uczestnicy spotkania

Wśród wymienionych przez niego instytucji finansowych, banków i organizacji, których przedstawiciele brali udział w spotkaniu – prezes ZBP wymienił między innymi: Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Business Centre Club, Biuro Informacji Kredytowej, Krajową Izbę Rozliczeniową, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Fundację Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, partnerów z organizacji płatniczych i z Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie Komitetów i Rad Związku Banków Polskich.

Współorganizatorem spotkania było Biuro Informacji Kredytowej.

Prezes BIK Mariusz Cholewa>>> również przywitał osoby obecne w Klubie Bankowca i uczestniczące w spotkaniu online.

Gości spotkania w imieniu Związku Banków Polskich witał także Bartosz Kublik, Przewodniczący Rady Związku oraz Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej>>>

Podczas spotkania Wigilijnego środowiska bankowego kolejno zabierali głos:

Prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego>>>

Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów>>>

Prof. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego>>>

Cezary Stypułkowski, Przewodniczący Sekcji Banków Dużych, Prezes mBanku>>>

Dr Maciej Semeniuk, Przewodniczący Sekcji Banków Średniej Wielkości i Oddziałów Instytucji Kredytowych, Członek Zarządu polskiego oddziału Danske Bank>>>

Podsumowanie spotkania

Na zakończenie spotkania Wigilijnego środowiska bankowego Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że w minionych kilkunastu miesiącach wiele osób, w tym bankowców odeszło w wyniku pandemii. A dzisiaj miliony osób cierpią za naszą wschodnią granicą. Trzeba tym ludziom pomagać.

Prezes ZBP odniósł się do zarzutów kierowanych ostatnio pod adresem bankowców, szczególnie w kwestii kredytów walutowych.

Jak podkreślił, nikomu nie przeszło przez myśl, żeby zastawiać jakiekolwiek pułapki na klientów. Błędy popełnili politycy, którzy nie zareagowali na prośby bankowców, aby wprowadzić ograniczenia w możliwości oferowania kredytów walutowych. Natomiast klienci, bankowcy i politycy wierzyli, że szybko wstąpimy do Unii Europejskiej.

W jego opinii poza ugodami, które są najlepszym rozwiązaniem problemu frankowego, potrzebna by była dodatkowa interwencja ustawowa, aby przeciąć kwestię kredytów frankowych raz na zawsze.

Martwi go, że pomimo wystąpień poszczególnych członków Komitetu Stabilności Finansowej, głosy rozsądku, sugestie nie są przyjmowane.

Nie jest akceptowalne, że z jednej strony KSF zajmuje określone stanowisko i wskazuje na niebezpieczeństwa, a z drugiej powstają projekty ustaw, które rujnują nasz dorobek lub go istotnie ograniczają.

Być może trzeba po prostu dokonać zmiany w ustawie o KSF, tak aby jego głos – jako głos profesjonalistów, był bardziej stanowiący niż głos czasami „egzotycznych” polityków – mówił prezes ZBP.

Jak dodał, nie może być też tak, żeby przez lata obowiązywały źle wdrożone regulacje. W tym miejscu mówił o gospodarce elektronicznej oraz o konsekwencjach tych regulacji, które w pewnym sensie skłaniają część klientów do nieuczciwych zachowań. A to przecież nie było intencją autorów wspomnianych przepisów.

Przypomniał, że środowisko bankowe od kilku lat mówi o tym, że niektóre działania decydentów zmierzają w złym kierunku.

Jak zaznaczył trudno mieć pretensje do tych, którzy mają obowiązek stosować prawo. Jednak w procesie stanowienia prawa musi zapanować ład. W przyszłym roku oraz w kolejnych latach należy zrobić wszystko, aby pojawiały się regulacje najwyższej próby.

Składając życzenia uczestnikom spotkania wyraził nadzieję, że 2023 rok będzie w Polsce rokiem pokoju i także rokiem obniżenia stopnia polaryzacji, przynajmniej w sprawach zasadniczych.

W odniesieniu do problemów globalnych mówił o konieczności ratowania Ziemi i pozostawienia jej młodym pokoleniom, spokojniejszej i nienarażonej na degradację.

Źródło: BANK.pl