Komitet Stabilności Finansowej

Rada Przedsiębiorczości logo 28.03.2023
Z rynku finansowego

Apel Rady Przedsiębiorczości nt. zawierania ugód klientów z bankami w sprawach dotyczących kredytów walutowych

W związku z wyrokiem TSUE z dnia 15 czerwca br C-520/21 w sprawach dotyczących kredytów walutowych Rada Przedsiębiorczości z niepokojem odnotowuje możliwy negatywny wpływ rozstrzygnięcia dla całej gospodarki i wszystkich podatników, gdyż banki absorbując straty związane z tym wyrokiem TSUE, nie będą w stanie w najbliższym czasie finansować rozwoju polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Spotkanie Wigilijne środowiska bankowego

Mijający rok był niezwykle trudny dla polskiej gospodarki, w tym w szczególności dla sektora finansowego – podkreślali przedstawiciele banków różnej wielkości, zabierający głos podczas tegorocznego spotkania Wigilijnego środowiska bankowego. Obok dotykających sektor bankowy uwarunkowań stricte makroekonomicznych, także tych wywołanych przez wojnę w Ukrainie, a także skutków nienotowanej od kilkunastu lat wysokiej inflacji, bankowcy wskazywali na niesprzyjające otoczenie prawno-regulacyjne, jak również na niewłaściwie rozumianą troskę o konsumenta, prowadzącą niekiedy do naruszenia równowagi na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
WIBOR
Z rynku finansowego

Komitet Stabilności Finansowej o ryzyku dla systemu finansowego spowodowanego podważaniem WIBOR

Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) ocenia, że kwestionowanie rzetelności WIBOR stanowiłoby źródło ryzyka dla stabilności systemu finansowego ze względu na skalę umów i instrumentów finansowych, w których stosowany jest ten wskaźnik referencyjny, podał Narodowy Bank Polski

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank
Z rynku finansowego

KSF-M: sektor bankowy wysoce odporny, ale wakacje kredytowe i wyższe składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to „istotne” koszty

Sektor bankowy pozostaje wysoce odporny, nawet w sytuacji jednoczesnej materializacji kilku źródeł ryzyka, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. KSF-M zwrócił uwagę, że spodziewany wzrost zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i zebranie dodatkowych składek od kredytodawców, wraz z propozycjami powszechnych wakacji kredytowych będzie wiązać się z „dodatkowymi, istotnymi kosztami” dla sektora bankowego w kolejnych latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Nieruchomości | Z rynku finansowego

ZBP ostrzega przed skutkami wakacji kredytowych i szybkiej reformy WIBOR-u

Związek Banków Polskich, w piśmie do premiera i organów Komitetu Stabilności Finansowej, przedstawia negatywne dla sektora bankowego skutki wprowadzenia powszechnych wakacji kredytowych oraz reformy wskaźnika WIBOR do końca roku. ZBP ostrzega przed ryzykiem wzrostu inflacji, utratą zdolności banków do kredytowania gospodarki czy tak daleko idącymi konsekwencjami jak negatywne przełożenie nieprzygotowanej odpowiednio reformy wskaźników referencyjnych na ocenę ratingową Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Nieruchomości | Z rynku finansowego

ZBP o wakacjach kredytowych: potrzebne wiążące stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ws. projektów pomocy kredytobiorcom

W sprawie proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących pomocy dla kredytobiorców, które obejmują m.in. wakacje kredytowe i zmiany wskaźników referencyjnych stopy procentowej, wiążące stanowisko powinien zająć Komitet Stabilności Finansowej, ocenił w trakcie posiedzenia sejmowej komisji prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak dodał, propozycje przyjęte bez poprawek mogą prowadzić do bardzo wysokiej niestabilności sektora bankowego i oddziaływać proinflacyjnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prof. Witold Orłowski, profesor nauk ekonomicznych i wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Nieruchomości

Umowy frankowe, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – jakie jest stanowisko polskiego rządu przed TSUE?

O rozbieżnościach między stanowiskiem rządu dotyczącym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udzielonego kredytobiorcom w umowach frankowych prezentowanym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a stanowiskiem Komitetu Stabilności Finansowej w tej sprawie, rozmawiamy z prof. Witoldem M. Orłowskim, ekonomistą i wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis bank na budynku
Gospodarka | Z rynku finansowego

System bankowy odporny na szok związany z wojną w Ukrainie; największym zagrożeniem nadal kredyty frankowe

Polski system bankowy jest odporny na szok związany z agresją na Ukrainę ze względu na posiadane zasoby kapitału oraz bufory płynności – podał w komunikacie Komitet Stabilności Finansowej ds. nadzoru makro (KSF-M). W ocenie Komitetu nadal najistotniejszym źródłem zagrożeń dla stabilności systemu pozostaje ryzyko prawne mieszkaniowych kredytów walutowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2