Komitet Stabilności Finansowej o ryzyku dla systemu finansowego spowodowanego podważaniem WIBOR

Komitet Stabilności Finansowej o ryzyku dla systemu finansowego spowodowanego podważaniem WIBOR
Fot. stock.adobe.com/mattz90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) ocenia, że kwestionowanie rzetelności WIBOR stanowiłoby źródło ryzyka dla stabilności systemu finansowego ze względu na skalę umów i instrumentów finansowych, w których stosowany jest ten wskaźnik referencyjny, podał Narodowy Bank Polski

„Komitet zwraca uwagę, że formułowanie i powielanie twierdzeń o rzekomych nieprawidłowościach przy opracowywaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR jest nieuprawnione i szkodliwe dla pewności obrotu na krajowym rynku finansowym. Komitet ostrzega, że dalsze kwestionowanie rzetelności WIBOR stanowiłoby źródło ryzyka dla stabilności systemu finansowego ze względu na skalę umów i instrumentów finansowych, w których stosowany jest ten wskaźnik referencyjny” – czytamy w komunikacie.

To reakcja na – jak stwierdził Komitet – „pojawiające się, zarówno w przekazach medialnych, jak i w pozwach sądowych próby podważania wiarygodności i reprezentatywności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR”.

Czytaj także: Prezes NBP: nie można akceptować kwestionowania umów kredytowych opartych o WIBOR>>>

Nie ma prawnych i ekonomicznych podstaw do podważania WIBOR

„W tym kontekście [Komitet] stwierdził, że nie znajduje żadnych podstaw prawnych ani ekonomicznych do negowania prawidłowości wyznaczania tego wskaźnika referencyjnego.

W opinii Komitetu, wymogi rozporządzenia BMR, które muszą spełniać administrator oraz banki przekazujące dane na potrzeby wyliczania tego wskaźnika, stanowią odpowiednią ochronę przed ewentualnymi nadużyciami” – czytamy również.

Czytaj także: KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR >>>

WIBOR zgodny z BMR

KSF podkreśla, że przygotowywane przez Narodową Grupę Roboczą uporządkowane zastąpienie WIBOR wynika z realizacji rekomendacji organizacji międzynarodowych dotyczących odchodzenia od terminowych wskaźników referencyjnych rynku międzybankowego typu IBOR (interbank offer rate).

Trzy dni wcześniej podobny komunikat wydał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Wskazał w nim, że metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR i nie stwierdzono  manipulacji tym wskaźnikiem.

Źródło: ISBnews