Komitet Stabilności Finansowej: spadek ryzyka wystąpienia kryzysu

Komitet Stabilności Finansowej: spadek ryzyka wystąpienia kryzysu
Fot. stock.adobe.com/studioJowita
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Modele wczesnego ostrzegania sugerują spadek ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie, a ryzyko powróciło do poziomów bliskich okresowi sprzed pandemii COVID-19 - napisano w analizie przygotowanej na posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

„W II kwartale 2022 r. wskazania z modeli wczesnego ostrzegania utrzymały się na poziomie zbliżonym do tych z okresów poprzednich (obserwowane od III kwartału 2020 r.), w których odnotowano spadek ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie, tj. od 1 do 4 lat. Modele wczesnego ostrzegania sugerują, że ryzyko to powróciło do poziomów bliskich okresom sprzed wybuchu pandemii COVID-19” – napisano.

W materiale napisano, że w III kwartale 2022 r. ze względu na wysoki poziom stóp procentowych i pogarszające się perspektywy gospodarcze, kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne przyjęły ujemną dynamikę.

Czytaj także: Komitet Stabilności Finansowej o ryzyku dla systemu finansowego spowodowanego podważaniem WIBOR >>>

„Pozytywna dynamika kredytu dla całego sektora niefinansowego utrzymuje się za sprawą wysokiej dynamiki kredytu dla przedsiębiorstw, którego poziom utrzymuje się na wysokim poziomie od poprzedniego kwartału. Na wysoką dynamikę kredytu dla przedsiębiorstw składa się głównie wzrost wartości kredytów obrotowych dla firm, które odbudowują się po okresie pandemii” – napisano. 

Natężenie cyklicznego ryzyka systemowego w Polsce obecnie niskie

Natężenie cyklicznego ryzyka systemowego w Polsce jest obecnie niskie – napisano w materiale KSF.

„Zgodnie z przeprowadzoną analizą, natężenie cyklicznego ryzyka systemowego w Polsce, biorąc pod uwagę m.in. pozycję w cyklu kredytowym, wyniki modeli wczesnego ostrzegania oraz uwarunkowania makroekonomiczne i napięcia w systemie finansowym, jest aktualnie niskie” – napisano.

„Odchylenie miar cyklu kredytowego od długoterminowego trendu jest niewielkie” – dodano.

W II kwartale 2022 r. standaryzowana luka kredytowa, obliczona zgodnie z podstawową metodą rekomendowaną przez ERRS wyniosła -17,1 proc., natomiast luka kredytowa uwzględniająca długość cyklu finansowego w Polsce była równa -2,1 proc.

Zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego wobec banków i SKOK wyniosło 43,8 proc. PKB, a całkowite zadłużenie sektora wyniosło 71,8 proc. PKB. Na przestrzeni ostatniego roku, całkowite zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego spadło w relacji do PKB o 6,2 pkt. proc.

Źródło: PAP BIZNES