NBP: jest zgoda KSF na obniżenie docelowego poziomu środków gwarantowania depozytów

NBP: jest zgoda KSF na obniżenie docelowego poziomu środków gwarantowania depozytów
Fot. stock.adobe.com/Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komitet Stabilności Finansowej (KSF) pozytywnie zaopiniował obniżenie docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach do 1,6%, podał Narodowy Bank Polski.

„Komitet ocenia, że zaproponowany przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach wynoszący 1,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów znajduje uzasadnienie” – czytamy w komunikacie.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obniżyła docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach do 1,6% w środę 26 października. Jak informował wówczas BFG, spełniona została w ten sposób przesłanka do niepobierania składek na fundusz gwarancyjny.

Czytaj także: BFG: 502 mln zł to nowa łączna kwota składek na fundusz gwarancyjny banków w 2022 r. >>>

„Zastosowanie wyższego poziomu oznaczałoby konieczność ponoszenia przez banki dodatkowych kosztów, co długoterminowo osłabiałoby zdolność banków do generowania zysków i budowy kapitałów, przekładając się również na zmniejszenie dostępności kredytu w gospodarce” – czytamy dalej w komunikacie.

Jeden z najwyższych poziomów w UE

Komitet wskazuje, że wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. obowiązek utrzymywania minimalnego poziomu środków finansowych systemu gwarantowania depozytów na poziomie 0,8% środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów został już w Polsce osiągnięty.

„W przepisach krajowych implementujących wyżej przywołaną dyrektywę ustalono docelową wysokość środków systemu gwarantowania depozytów w bankach na poziomie 2,6% kwoty środków gwarantowanych. Jednocześnie analiza porównawcza wskazuje, że poziom ten jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Średni poziom docelowy dla państw Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski) wynosi 1%, przy czym większość krajów zdecydowało się przyjąć 0,8% środków gwarantowanych jako docelowy poziom środków finansowych systemu gwarantowania depozytów” – czytamy również.

„Wysokie współczynniki kapitałowe polskiego sektora bankowego oraz zakumulowane nadwyżki kapitałowe wobec wymogów nadzorczych oznaczają odporność banków na szoki i zdolność do absorpcji potencjalnych strat. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w obliczu konieczności spełnienia przez banki wymogu MREL nadwyżki te będą się zmniejszać. Dlatego ważne jest, aby banki generowały zyski, które stanowią dla nich podstawowe źródło pozyskiwania kapitałów” – podkreślił KSF.

Źródło: ISBnews