KSF-M: kwestionowanie WIBOR w umowach kredytowych to ryzyko systemowe

KSF-M: kwestionowanie WIBOR w umowach kredytowych to ryzyko systemowe
Fot. stock.adobe.com / LuckyStep
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) ocenia, że ogólna ocena ryzyka w polskim systemie finansowym pogorszyła się w porównaniu z IV kw. 2022 roku, a najważniejszym ryzykiem pozostaje ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych - podał KSF-M w komunikacie po posiedzeniu.

„Członkowie Komitetu omówili źródła ryzyka w polskim systemie finansowym oraz jego otoczeniu, wskazane w ankiecie przeprowadzanej cyklicznie wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Ogólna ocena ryzyka pogorszyła się w porównaniu z IV kwartałem 2022 r.

Nadal najistotniejszym, słabym punktem krajowego systemu finansowego identyfikowanym przez Komitet pozostaje ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych” – napisano.

„Drugie miejsce w hierarchii źródeł ryzyka zajęło – zidentyfikowane po raz pierwszy w grudniu 2022 r. – ryzyko obniżonych nadwyżek kapitałowych i racjonowania kredytu.

Na trzecie miejsce wśród źródeł ryzyka spadło ryzyko geopolityczne. Ryzyko związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych oraz ryzyko słabości niektórych instytucji i zarażania pozostaje na umiarkowanym poziomie” – dodano.

Na posiedzeniu podsumowano bieżące tendencje na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Obserwowany jest wzrost cen nominalnych mieszkań przy jednoczesnym trendzie spadkowym ich cen realnych. Ilość mieszkań oferowanych do sprzedaży oraz sprzedanych pozostaje niska w porównaniu do lat ubiegłych. Utrzymuje się spadek popytu na kredyty mieszkaniowe – zmniejszyła się liczba składanych wniosków kredytowych oraz wartość udzielanych kredytów.

Komitet, realizując Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2015/2), zapoznał się z analizami dotyczącymi ekspozycji polskiego sektora bankowego w Niderlandach i Litwie oraz uznał, że zachodzą przesłanki pozwalające na nieodwzajemnianie wprowadzonych w tych krajach instrumentów makroostrożnościowych.

Czytaj także: ZBP chciałby zmian w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym

KSF-M uznał kwestionowanie wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych za ryzyko systemowe

„Komitet podtrzymuje swoją ocenę w kwestii braku podstaw prawnych i ekonomicznych do negowania prawidłowości wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR, wyrażoną w komunikacie z 9 grudnia 2022 roku.

Z uwagi na nadal podejmowane próby podważania wiarygodności i reprezentatywności tego wskaźnika Komitet uznał jego kwestionowanie w umowach kredytowych za ryzyko systemowe.

Równocześnie Komitet monitoruje postępy prac Narodowej Grupy Roboczej, której celem jest sprawne i bezpieczne zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR przez WIRON.

Komitet uważa, że zamiana ta powinna odbyć się bez uprzywilejowywania którejkolwiek ze stron umów” – napisano.

Czytaj także: ZBP w sprawie zarzutów dotyczących wskaźnika referencyjnego WIBOR

Wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. adekwatny, nie ma przesłanek do jego zmiany

„Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego.

Wyniki analizy wskazują, że obecnie obowiązujący wskaźnik tego bufora na poziomie 0 proc. jest adekwatny i nie zachodzą przesłanki do jego zmiany.

Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie” – napisano.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na czerwiec 2023 roku.

Źródło: PAP BIZNES