Adam Glapiński

Paweł Mucha
Z rynku finansowego

Członek zarządu NBP zadowolony z umacniania się złotego

Obserwowane w ostatnich tygodniach umocnienie złotego jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki, ocenił Paweł Mucha z zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP). Wskazał także, że szczytu inflacji należy spodziewać się w I kw. 2023 r., a później inflacja powinna spadać, by osiągnąć wartość jednocyfrową w IV kw. Według niego w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać przyjęcia przez Polskę euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Ważne słowa o sektorze bankowym, ale spóźnione?

Podczas tegorocznego Wigilijnego spotkania środowiskowego bankowego, biorący w nim udział szefowie NBP i KNF, oprócz życzeń mieli też dla bankowców zapewnienia, że organy nadzorujące rynek finansowy rozumieją rolę i znaczenia banków dla gospodarki i będą bronić fundamentalnych zasad, które umożliwiają prowadzenie biznesu bankowego w Polsce. Bankowcy przyjęli te zapewnienia z uznaniem, choć były one w ich opinii spóźnione.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Spotkanie Wigilijne środowiska bankowego

Mijający rok był niezwykle trudny dla polskiej gospodarki, w tym w szczególności dla sektora finansowego – podkreślali przedstawiciele banków różnej wielkości, zabierający głos podczas tegorocznego spotkania Wigilijnego środowiska bankowego. Obok dotykających sektor bankowy uwarunkowań stricte makroekonomicznych, także tych wywołanych przez wojnę w Ukrainie, a także skutków nienotowanej od kilkunastu lat wysokiej inflacji, bankowcy wskazywali na niesprzyjające otoczenie prawno-regulacyjne, jak również na niewłaściwie rozumianą troskę o konsumenta, prowadzącą niekiedy do naruszenia równowagi na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Prezes NBP: nie można akceptować kwestionowania umów kredytowych opartych o WIBOR

Niepewność środowiska geopolitycznego i ekonomicznego stanowi wyzwanie również dla banków i całego systemu finansowego. Stabilność i odporność banków ma w tych warunkach szczególny wymiar i znaczenie. Chodzi o to, aby sektor bankowy nie stał się dodatkowym źródłem ryzyka, a raczej pomagał w przezwyciężaniu trudności makroekonomicznych – mówił prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego w czasie dorocznego Wigilijnego spotkania przedstawicieli środowiska bankowego w Klubie Bankowca ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
nagroda dla NBP: Krzysztof Kowalczyk, Joanna Kołodziej z NBP oraz Marci Chavez, IACA i Astrid Mitchell, Currency News. Źródło: IACA
Bezgotówkowo

Nagroda „Excellence in Currency” dla NBP za wprowadzenie wpłatomatów do bilonu w sieci oddziałów banku centralnego

Narodowy Bank Polski otrzymał nagrodę „Excellence in Currency”, przyznawaną przez banki centralne i producentów znaków pieniężnych stowarzyszonych w organizacji International Association of Currency Affairs (IACA). Nasz bank centralny został uhonorowany za wprowadzenie usługi zamiany monet w urządzeniach samoobsługowych w Oddziałach Okręgowych NBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prezes NBP Adam Glapiński
Gospodarka

Konflikt na linii prezes NBP i niektórzy członkowie RPP narasta; będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński oraz czterech członków RPP – Cezary Kochalski, Wiesław Janczyk, Ireneusz Dąbrowski i Henryk Wnorowski – wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że wyrażają „skrajną dezaprobatę” wobec działań, które w ich ocenie mogą stanowić naruszenie przepisów prawa; w związku z tymi działaniami uznają za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Glapiński
Gospodarka

NBP odpowiada na zarzuty członka RPP: to nieprawda

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego proponował członkom Rady Polityki Pieniężnej powrót do rytmu i częstotliwości spotkań sprzed pandemii – wynika z oświadczenia NBP przesłanego mediom. Bank centralny zareagował na poranną wypowiedź członka RPP Przemysława Litwiniuka, który stwierdził, że bezskutecznie zabiegał, żeby powrócić do co najmniej 2-dniowych posiedzeń RPP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ręka nad znakiem procenta
Gospodarka

RPP nie podniesie już stóp procentowych, bez względu na wyniki projekcji inflacji?

Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie nie zakończyła jeszcze cyklu podwyżek stóp procentowych – miałyby one raczej charakter dostrajający, choć są ryzyka po stronie mocnego wznowienia cyklu – oceniają ekonomiści. Niektóre ośrodki analityczne sądzą, że Rada bez względu na wyniki listopadowej projekcji inflacji nie zwiększy już kosztu pieniądza.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Stajniak
Komentarze ekspertów

Są szanse na cięcia stóp procentowych?

Dokładnie tak jak mówi tytuł tego artykułu – prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział, że widzi szanse na obniżki stóp procentowych w przyszłym roku, jeśli będą temu sprzyjać okoliczności. Oczywiście, profesor Glapiński wskazał, że wciąż znajdujemy się w cyklu podwyżek i decyzje będą zależeć od publikacji danych, głównie inflacyjnych. Zdaniem szefa NBP na najbliższym posiedzeniu dyskutowane będą dwa scenariusze: podwyżka o 25 punktów bazowych oraz utrzymanie stóp bez zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 13