Rada nadzorcza wybrała Zarząd Banku BPS na kadencję 2024-2027

Rada nadzorcza wybrała Zarząd Banku BPS na kadencję 2024-2027
Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA Fot. BPS SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Banku BPS na posiedzeniu 25 czerwca 2024 roku powołała czteroosobowy zarząd na kadencję 2024-2027. Zarząd Banku BPS stworzą: Artur Adamczyk – prezes, Krzysztof Kokot, Robert Banach i Tomasz Gromada – wiceprezesi, poinformował Bank BPS.

Artur Adamczyk, Robert Banach i Krzysztof Kokot obejmą funkcje w zarządzie od 26 czerwca 2024 roku.

Tomasz Gromada obejmie funkcję wiceprezesa 1 września 2024 roku.

Krzysztof Kokot, zgodnie z porozumieniem z radą nadzorczą, będzie pełnił swoją funkcję w zarządzie do końca 2025 roku.

Piotr Kaczyński - Bank BPS

– Mamy pełne zaufanie do osób, które przez ostatnią kadencję tworzyły Zarząd Banku BPS.

Ich skuteczność potwierdzały zarówno wyniki finansowe Banku, jak i realizowane projekty, także te zrzeszeniowe.

Z satysfakcją obserwowaliśmy też wysokie absolutoria jakie otrzymywał zarząd od Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w kolejnych latach.

A ponieważ przed Bankiem BPS stoi perspektywa realizacji kolejnych projektów biznesowo-informatycznych w ramach Zrzeszenia, to zdecydowaliśmy o powiększeniu zarządu do czterech osób.

Cieszymy się, że Tomasz Gromada wniesie do Banku Zrzeszającego swoje doświadczenie zarządzania bankiem spółdzielczym. Zapewni to jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb banków spółdzielczych oraz harmonijną i skuteczną współpracę w ramach Zrzeszenia – powiedział Piotr Kaczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS.

Czytaj także: Banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS z intensywną kampanią reklamową w TV i w Internecie

Priorytety Banku BPS, nowa strategia

Za swój priorytet Zarząd Banku BPS uznaje kontynuację transformacji cyfrowej Banku, zarówno w obszarze produktowym, jak i procesowym.

W centrum uwagi pozostają również projekty zrzeszeniowe – te obecnie realizowane jak Funkcjonalności kartowe online, Zrzeszeniowa hurtownia danych oraz cyberbezpieczeństwo, a także przyszłe, które wynikają ze strategii Zrzeszenia.

– W najbliższych miesiącach będziemy pracować nad nową strategią Banku BPS, w oparciu o strategię Zrzeszenia BPS, zatwierdzoną na ostatnim Zgromadzeniu Prezesów – mówi Artur Adamczyk, prezes Zarządu Banku BPS.

– Systematycznie ograniczamy w Banku BPS koszty ryzyka i poprawiamy jakość portfela kredytowego. Zależy nam na efektywności Banku, jednocześnie cały czas pamiętamy o tym, że banki spółdzielcze są naszymi kluczowymi klientami i dla nich wprowadzamy produkty i rozwiązania, które wzmacniają przychody.

Dlatego z radością witam w zarządzie Tomasza Gromadę, który wnosi swoje doświadczenie ze współpracy z dostawcami i bankami spółdzielczymi, nabyte jako szef Komitetu Standaryzacji przy Radzie Zrzeszenia. Z pewnością to poszerzy naszą spółdzielczą perspektywę – podkreślił Artur Adamczyk.

Czytaj także: Prezes Banku BPS o roli banków lokalnych w finansowaniu małych firm

Nowy Zarząd Banku BPS

Zarząd Banku BPS powołany na lata 2024-2027 działać będzie w składzie:

Artur Adamczyk – funkcję prezesa Zarządu Banku BPS pełni od 2 października 2019 roku.

Wcześniej od 1 lipca 2014 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad ryzykiem istotnym.

W Banku BPS pracuje od 2007 roku. Odpowiadał za obszar ryzyka finansowego i operacyjnego.

Z sektorem finansowym związany jest od 1997 r. Wcześniej sprawował funkcje menadżerskie w Invest-Bank oraz w PolCard. Posiada doświadczenie w księgowości, potwierdzone certyfikatem Ministerstwa Finansów.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich.

Robert Banach

Robert Banach – jest wiceprezesem Zarządu Banku BPS od 6 grudnia 2018 roku. Od 4 lutego 2020 r. odpowiada za nadzorowanie ryzyka istotnego w Banku. W Banku BPS pracuje od 2014 roku, początkowo na stanowisku Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji.

Wcześniej związany był z Kredyt Bankiem, potem Bankiem Zachodnim WBK. Pełnił również funkcje w organach zarządczych spółek należących do bankowych grup kapitałowych, w tym w latach 2014-2018 był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz MBA Finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program rozwoju managerów w ICAN Institute.

Krzysztof Kokot jest wiceprezesem Zarządu Banku BPS

Krzysztof Kokot – jest wiceprezesem Zarządu Banku BPS od 1 maja 2019 roku. Od maja 2017 r. do kwietnia 2019 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji WIB. W latach 2013-2014 był wiceprezesem Zarządu Banku BPS odpowiedzialnym za informatykę i operacje, produkty bankowe, skarb, rozliczenia i bankowość elektroniczną.

W latach 2005-2013 związany z Kredyt Bankiem, w tym przez 6 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu tego banku odpowiedzialnego głównie za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. W latach 1997-2005 był wiceprezesem Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej BRE BANK S.A.

Ukończył ekonomię na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie.

Tomasz Gromada wiceprezes Bank BPS

Tomasz Gromada pełnił przez ostatnie cztery lata funkcję prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju. Wcześniej, od 4 czerwca 2018 roku był jego wiceprezesem.

W 2023 r. został wybrany do Rady Zrzeszenia BPS, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Standaryzacji.

Z sektorem finansowym związany jest od 2003 roku, zdobywając doświadczenie menedżerskie m.in. w Citibank Handlowy S.A. oraz w Aegon T.U. na Życie S.A.

Jest absolwentem studiów podyplomowych EMBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (obecnie Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych). Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów i zarządzania.

Tomasz Gromada obejmie funkcję wiceprezesa 1 września 2024 roku.

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości / Bank BPS