PPK: pierwsza tura wdrażania zakończona dzięki współpracy instytucji finansowych

PPK: pierwsza tura wdrażania zakończona dzięki współpracy instytucji finansowych
Pracownicze plany kapitałowe - PPK Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wdrożenie pierwszej tury Pracowniczych Planów Kapitałowych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu instytucji finansowych, a Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Pracownicze Towarzystwa Emerytalne chwalą współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego i Polskim Funduszem Rozwoju - wynika z badania IZFiA i IGTE.

#MałgorzataRusewicz: Instytucje finansowe udzieliły ponadprogramowego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie #PPK i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności #TFI #PTE #IZFIA #Emerytury #PFR @_IGTE @uknf

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Pracownicze Towarzystwa Emerytalne, instytucje prowadzące PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków.

Aby zebrać doświadczenia po pierwszej turze wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu.

Wsparcie instytucji finansowych dla pracodawców

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w pierwszym etapie procesu odbyło się płynnie i skutecznie dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkom instytucji finansowych. Zdaniem zdecydowanej większości badanych zakres faktycznego wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych (86,7%).

W opinii 66,7% ankietowanych zakres wsparcia był znacząco większy, a według 20% był większy od obowiązków ustawowych. 13,3% badanych miało problem z określeniem zakresu udzielonego wsparcia.

Źródło: IGTE, IZFiA

Czytaj także: PPK pomagają funduszom inwestycyjnym

Czego oczekiwali pracodawcy?

Działania instytucji finansowych stanowiły dobrą odpowiedź na potrzeby pracodawców. Oczekiwali oni od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (66,7%), szkoleń dla pracowników (66,7%) oraz wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (53,3%).

Rzadziej wymieniane były narzędzia komunikacji kierowanej do pracowników (40%), dodatkowe benefity (33,3%), najtańsza oferta (26,7%) czy wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu dokumentacji (13,3%).

Źródło: IGTE, IZFiA

Kryteria wyboru instytucji finansowej

Rolę instytucji finansowych we wdrożeniu podkreślają również kryteria wyboru stosowane przez pracodawców. Wśród najważniejszych wymieniono zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7%), renomę/markę instytucji finansowej (20%) oraz doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym (13,3%). Koszty prowadzenia programu (6,7%) oraz osiągane wyniki inwestycyjne (6,7%) zdaniem instytucji finansowych nie decydowały o wyborze. Jednocześnie 1/4 instytucji finansowych nie była w stanie wskazać konkretnego kryterium (26,7%), jakim kierowali się pracodawcy.

Czytaj także: Wiceprezes PFR: podczas kryzysu do PPK przystąpiło kilkadziesiąt tysięcy osób

– Wyniki badania pokazują, że instytucje finansowe wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością i wzięły na siebie dodatkowe, niewynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i profesjonalizm – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

Źródło: IGTE, IZFiA

Współpraca z KNF i PFR

Jednocześnie respondenci bardzo dobrze ocenili pracę instytucji, które weryfikowały aplikacje złożone przez TFI i PTE. W ich jednomyślnej opinii przejście przez procedury administracyjne w KNF i PFR Portal przebiegało sprawnie i bez problemów (100%).

– Cieszy nas pozytywna ocena naszej pracy przez instytucje finansowe. Staraliśmy się przygotować praktyczne i proste rozwiązania oraz po partnersku wspierać aplikujące do nas podmioty. Instytucje finansowe mogą liczyć na pomoc PFR Portal PPK.

Ze wszystkimi staramy się pracować w sposób profesjonalny, nikogo nie faworyzujemy ‒ na stronie www.mojeppk.pl prezentujemy w identyczny sposób oferty, zamieszczamy materiały edukacyjne. Organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych minimum raz na kwartał, a także spotkania indywidualne, co więcej zapraszamy ich reprezentantów do udziału w przygotowywanych lub wspieranych przez nas konferencjach tematycznych  – komentuje Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Czytaj także: Aktywa TFI wzrosły do 244,4 mld zł w maju, towarzystwa zarządzają ponad miliardem złotych w PPK


Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe „Wdrożenie PPK” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków ww. izb.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA