Projekt ustawy o tzw. drugiej waloryzacji emerytur i rent skierowany do konsultacji

Projekt ustawy o tzw. drugiej waloryzacji emerytur i rent skierowany do konsultacji
Fot. stock.adobe.com / Marcin Łazarczyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o tzw. drugiej waloryzacji - podano na stronach RCL.

„Dodatkowa waloryzacja (tzw. interwencyjna/okresowa) ma być działaniem mającym na celu ochronę świadczeniobiorców (przede wszystkim emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia) przed skutkami wysokiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w trakcie roku” – napisano.

Czytaj także: Podatki a IKE i IKZE – czy wyższa emerytura idzie w parze ze zwolnieniem z podatków?

Termin ew. dodatkowej waloryzacji – 1 września

Projektodawcy chcą, by dodatkowa waloryzacja przeprowadzana była od dnia 1 września, w sytuacji gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 105 proc.

„Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji rocznej, dodatkowa waloryzacja będzie polegała na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej 31 sierpnia roku, w którym przeprowadza się dodatkową waloryzację, przez wskaźnik dodatkowej waloryzacji. Dodatkowa waloryzacja obejmie emerytury i renty przyznane przed terminem tej waloryzacji” – napisano na stronach RCL.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Emerytury | Cały czas trzeba uświadamiać, edukować i informować

Dodatkowa waloryzacja – wskaźniki

W projekcie zaproponowano, aby wskaźnikiem dodatkowej waloryzacji był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku (pod warunkiem jego przekroczenia ponad 105 proc.) zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu danego roku.

Jako wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu proponuje się przyjąć wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w pierwszym półroczu danego roku albo wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym półroczu danego roku, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla emerytów i rencistów w pierwszym półroczu danego roku.

W projekcie zapisano, że w 2024 i 2025 roku, w przypadku przeprowadzenia dodatkowej waloryzacji, proponuje się przyjęcie we wskaźniku dodatkowej waloryzacji zwiększenia na poziomie 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w pierwszym półroczu danego roku.

Czytaj także: Nowe tablice trwania życia, ZUS wybierze najlepszą opcję dla osób, które już osiągnęły wiek emerytalny

Źródło: PAP BIZNES