Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad uchyleniem ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE)

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad uchyleniem ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE)
Fot. stock.adobe.com / Marek Stokowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 17 czerwca 2024 roku została opublikowana informacja o projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE).

Jak czytamy w informacji podanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem projektu jest uchylenie ustawy z 7 lipca 2023 roku o Centralnej Informacji Emerytalnej.

„Ustawa o CIE wprowadziła rozwiązania, które nie zapewnią kompleksowej realizacji założonego celu, jakim jest poprawa świadomości emerytalnej i zachęta do efektywnego oszczędzania na przyszłość” – podkreślono.

Dodano, że jednocześnie rozwiązania te generują bardzo wysokie koszty dla budżetu państwa.

„Uchylenie ustawy o CIE jest uzasadnione ograniczaniem wydatków z budżetu państwa. Ocena efektywności kosztowej budowy CIE wykazała, że generuje ona bardzo wysokie koszty w stosunku do ewentualnych spodziewanych korzyści” – zaznaczono.

Czytaj także: Co może zapewnić oszczędzającym na starość Centralna Ewidencja Emerytalna?

System CIE może pogłębić wykluczenie cyfrowe

W informacji wskazano również, że to Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi działania w obszarze edukacji społeczeństwa w zakresie oszczędzania na cele emerytalne.

„Dodatkowo, proponowane rozwiązania systemu Centralnej Informacji Emerytalnej, (…) wymagające kompetencji cyfrowych, mogą wykluczyć część społeczeństwa z dostępu do informacji zgromadzonych w CIE” – oceniono.

Dodano, że informacja emerytalna będzie rozwijana w ramach istniejących rozwiązań.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 roku.

Czytaj także: Wydarzenia i Opinie | Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości | O emeryturze myślmy jak najwcześniej

Co reguluje obecna ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej

Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej została podpisana przez prezydenta 30 sierpnia 2023 roku.

Jej celem było utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej zdefiniowanej jako „zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych”.

Ustawa przewiduje, że za pośrednictwem CIE użytkownicy mają dostęp m.in. do informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń.

W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS i KRUS, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE i OFE.

Za gromadzenie, porządkowanie i organizowanie informacji emerytalnych i usług elektronicznych w ramach CIE odpowiedzialny jest PFR Portal. Według ustawy na PFR spoczywają obowiązki zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w CIE, integralności tych danych oraz zapewnienia podmiotom obowiązanym dostępu do systemu. PFR umożliwia także integrację CIE i systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS oraz podmiotów obowiązanych.

Czytaj także: Czego dowiemy się z Centralnej Informacji Emerytalnej?

Źródło: PAP BIZNES