Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020 online: 16 września ‒ 8 października, omówienie wniosków z sesji FLBS 2020

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020 online: 16 września ‒ 8 października, omówienie wniosków z sesji FLBS 2020
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas trzech odsłon wrześniowo-październikowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020: Bankowość spółdzielcza w Polsce po wybuchu epidemii koronawirusa ‒ pierwsze doświadczenia i wnioski dla sektora na najbliższe lata -odbyło się w sumie sześć sesji.

Pierwsza sesja FLBS 2020 dotyczyła dostępności kredytu bankowego w bankach spółdzielczych dla klientów w świetle uwarunkowań regulacyjnych, obniżki oficjalnych stóp procentowych oraz pogorszenia kondycji części klientów bankowych.

Moderatorem był: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, który wygłosił również wystąpienie wprowadzające.

Uczestnikami dyskusji byli: Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Robert Malinowski, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA.

Natomiast praktyczne doświadczenia Partnera, Grupy Generali w generowaniu przychodów pozaodsetkowych w bankach spółdzielczych zostały przedstawione przez Tomasza Kromolickiego, Dyrektor Sieci Bancassurance w Concordia Ubezpieczenia i Łukasza Cielniaka, Dyrektora ds. Bankowości Spółdzielczej w Generali Investments TFI SA.

Druga sesja dotyczyła nowych wyzwań dla biznesu bankowości spółdzielczej i stabilności sektora po ostatnich zmianach regulacyjnych – jak zwiększyć efektywność działania lokalnych instytucji finansowych? Czy i jak zmieniać model biznesowy? Czy konsolidacja może być lekarstwem i powinna przyspieszyć?

Moderatorem był: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich. Wystąpienia wprowadzające wygłosili Bogdan Furtak, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, Marian Gola, Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Uczestnikami dyskusji byli: Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Bank SA, Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie, Beata Hamkało, p.o. Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze, Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Anna Szczygielska, General Manager Poland viacash.

Raport – materiały do pobrania: tutaj

Trzecia sesja dotyczyła problemu czy banki spółdzielcze sprostają nowym oczekiwaniom technologicznym klientów po wybuchu pandemii koronawirusa? Postęp technologiczny warunkiem przetrwania sektora w dobie przyspieszonej elektronizacji gospodarki. Jaki postęp nastąpił w zakresie ujednolicania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych?

Moderatorem był: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Wystąpienie wprowadzające: Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA.

Uczestnikami dyskusji byli: Cezary Maciejewski, Prezes Zarządu Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Nicolaus Banku, Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Bank SA, Piotr S. Juda, Dyrektor ds. Audytu, Zgodności i Kontroli Jakości w Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Czwarta sesja dotyczyła prawno-biznesowych aspektów dochodzenia roszczeń, restrukturyzacji klientów. Perspektywy dla wspólnych działań biznesowych.

Moderatorem był: dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, który wygłosił też wystąpienie wprowadzające.

Uczestnikami dyskusji byli: Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Henryk Pietraszkiewicz, Niezależny Ekspert.

Raport – materiały do pobrania: tutaj

Piąta sesja dotyczyła bankowości spółdzielczej w programach antykryzysowych COVID-19 oraz w przededniu nowej perspektywy finansowej UE.

Moderatorem był: Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Uczestnikami debaty byli: Halina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, Agnieszka Jamiołkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Rolników w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Bank SA, Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Ostatnia, szósta sesja poświęcona była polityce wizerunkowej banków spółdzielczych w okresie pandemii.

Moderatorem był: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił: dr Marcin Idzik, Account Director w TNS Polska SA.

Uczestnikami debaty byli: Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Edward Tybor, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Raport – materiały do pobrania: tutaj

Źródło: aleBank.pl