BankTech 2023: Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK”

BankTech 2023: Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK”
BankTech 2023, Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK”. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konferencja BankTech 2023 (20 czerwca) jest organizowana w ramach Horyzontów Bankowości przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy BANK we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Tradycyjnie częścią projektu Horyzonty Bankowości 2023 jest również Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” – jeden z najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych rankingów banków w Polsce.

Ranking dotrze do czytelników w postaci dodatku w czerwcowym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Został również przekazany przedstawicielom banków biorącym udział we wszystkich eventach w ramach inicjatywy Horyzonty Bankowości 2023.

Poniżej przedstawiamy fragmenty tegorocznego Rankingu, który przygotowała Katarzyna Pawlik, doradca zarządu, Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny i Rozwoju Kadr Bankowych, Związek Banków Polskich.

Liderzy efektywności sektora bankowego w Polsce

Zwycięzcą XXVIII Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK w kategorii Lider Efektywności sektora bankowego w Polsce jest Santander Bank Polska SA. Zdeklasował on dotychczasowych liderów, wdrapując się na szczyt podium z 5. miejsca osiągniętego w ub.r. – osiągnął 9,33 pkt. Wysokie noty zyskał praktycznie w ramach każdego z ocenianych wskaźników, może przy tym pochwalić się najwyższą pod względem wartości zmianą przychodów podstawowych w skali roku, najniższym poziomem wskaźnika C/I (33%) oraz jednym z najwyższych ROA (1,2%).

Otóż drugą, najbardziej efektywną pod względem wyników za 2022 r. instytucją finansową w naszym zestawieniu został Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Wyprzedzenie komercyjnej konkurencji bardzo nas nie zdziwiło, gdyż analiza wyników poszczególnych segmentów sektora bankowego pokazuje, że w roku ubiegłym to lokalne instytucje finansowe mogły pochwalić się większą dynamiką strony przychodowej, jak i wyższymi wskaźnikami efektywności.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest najstarszą lokalną instytucją finansową w Polsce (powstał w 1862 r.). Obecnie swoją działalność operacyjną prowadzi poprzez sieć 35 placówek i dwóch centrów biznesowych zlokalizowanych na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. Zakresem i poziomem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Trzecie miejsce, za co należą się oklaski i fanfary, zajął Bank Pocztowy SA. To duży sukces, gdyż dotychczas raczej zamykał on nasze zestawienia, a przy tym jest drugim najmniejszym bankiem z naszego zestawienia. Elementy i czynniki, mające wpływ na sukces Banku Pocztowego są podobne, jak w przypadku BS w Brodnicy. Warto jednak podkreślić, że może on pochwalić się najniższym kosztem ryzyka (0,21%) wśród klasyfikowanych instytucji. Elementem do poprawy jest natomiast wysoki wskaźnik C/I.

Tuż za podium znaleźli się liderzy wcześniejszych zestawień naszego rankingu.

Miejsce 4. zajął PKO Bank Polski SA (trzecia pozycja rok temu.);

5. pozycję osiągnął zwycięzca dwóch poprzednich edycji – ING Bank Śląski SA;

6. miejsce przypadło Bankowi Pekao SA (spadek z 4.),

7. Alior Bankowi SA (awans o dwie pozycje);

8. Bankowi Millennium SA (przeskok z 12. pozycji w ub.r.);

9. mBankowi SA (6. w 2022 r.);

10. BNP Paribas Bankowi Polska SA (spadek z 8.), a listę zamyka Crédit Agricole Bank Polska SA.

Liderzy popularności wśród klientów banków

Niekwestionowanym zwycięzcą tego zestawienia, trzeci rok z rzędu, został ING Bank Śląski SA, dość istotnie wyprzedzając swoich rywali. Słowa uznania należą się za konsekwentną politykę i efekty prowadzonego biznesu, czego potwierdzenie stanowi niemalejąca sympatia wśród klientów (potwierdzona przez liczby). ING uzyskał jedne z najwyższych ocen praktycznie w ramach każdego z analizowanych czterech wskaźników.

2. miejsce w rankingu popularności wśród klientów zajął Bank Pekao SA (z wynikiem 8,5 pkt.) – to awans z pozycji 4. w 2021 r. (a właściwie jest to powrót na podium po rocznej przerwie). Wpływ na sukces w tym przypadku miały jedne z największych wzrostów wartości nominalnych należności i zobowiązań klientowskich banków. Pekao to bank odpowiedzialny i zielony. Kontynuuje realizację celów wyznaczonych w strategii ESG na lata 2021–2024 „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”.

Na najniższym, 3. stopniu podium rankingu popularności zrobiło się dość ciasno, gdyż znalazły się na nim ex aequo BNP Paribas Bank Polska SA (awans z 5. pozycji) oraz PKO Bank Polski SA (lider ex aequo ubiegłorocznego zestawienia).

Tuż za podium, na 5. miejscu znalazł się Santander Bank Polska SA (awans z 6. pozycji);

6. zajął mBank SA (3. w ub.r.);

7. Crédit Agricole Bank Polska SA (utrzymanie pozycji z 2022 r.);

8. Bank Millennium SA (to samo co w ub.r.);

9. Alior Bank SA (tak jak w 2022 r.),

a zestawienie zamykają Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz Bank Pocztowy SA.

Aktywa i kapitały banków

Jako największy polski bank niepodzielnie króluje PKO Bank Polski SA (wartość aktywów tego banku przekracza 400 mld zł).

Kolejnymi bankami, które mogą pochwalić się wartością aktywów powyżej 200 mld zł są ING Bank Śląski SA oraz mBank SA.

Warto zauważyć, że suma bilansowa mBanku jeszcze w 2021 r. nie przekraczała tego progu. Łącznie aż siedem z analizowanych podmiotów może pochwalić się wartością aktywów ponad 100 mld zł.

Tempo wzrostu aktywów w poszczególnych bankach było bardzo zróżnicowane.

Trzy wykazały w tym zakresie wartość ujemną (w ub.r. tylko jeden).

Dwa mogły natomiast pochwalić się dynamiką przyrostu aktywów powyżej 10% (rok wcześniej – cztery) – zdecydowanym rekordzistą okazał się ponownie Crédit Agricole Bank Polska (12,9%), a tuż za nim znalazł się Bank Pekao (12,6%).

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – XXVIII Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” | Sektor wciąż trzyma się nieźle

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK, BANK.pl