Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK

BANK 2023/08

Bankowość i Finanse | XXVII Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2023 | Tym razem głos dostali młodzi

Pokolenie Z to szczególnie wymagająca grupa klientów, tymczasem polskie banki bez problemu zaspokajają ich oczekiwania. Wyniki najnowszej edycji konsumenckiego Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” 2023, który w tym roku koncentrował się na opiniach klientów do 26. roku życia, mogą być powodem do satysfakcji dla pracowników instytucji finansowych. Aż dziewięciu na dziesięciu respondentów z czystym sumieniem rekomendowałoby znajomym bank, z którego usług korzystają, a jedynie co dwudziesty uczestnik badania byłby skłonny zmienić dostawcę usług finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – XXVIII Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” | Sektor wciąż trzyma się nieźle

Zmiany regulacyjne i zawirowania gospodarcze, jakich w ostatnich latach doświadczał sektor bankowy, były prawdziwymi wyzwaniami. Nie może zatem dziwić, że tempo wzrostu jego aktywów było wyraźnie wolniejsze niż dynamika rozwoju gospodarczego kraju. Mimo to sektor wciąż jest bezpieczny i stabilny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dłonie, lina, ludzie
BANK 2022/07

Bankowość i finanse | INSTYTUCJE FINANSOWE WEDŁUG KLIENTÓW | Duży kredyt zaufania dla polskiego sektora finansowego

Polacy wykazują się wysokim poziomem lojalności wobec instytucji finansowych. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu są wyniki najnowszej edycji „Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK”. Ponad trzy czwarte z przeszło 2,5 tys. konsumentów, oceniających dostawców usług finansowych, korzysta z usług tylko jednego banku. Jeszcze wyższy jest poziom satysfakcji z dotychczasowej oferty – aż 86% respondentów uważa bank, z którego korzysta za instytucję godną polecenia, zaś migrację do innego rozważa jedynie 7% .

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

„Miesięcznik Finansowy BANK” – czerwiec 2022. Myśląc o przyszłości, nie zapominajmy o przeszłości.

W roku 1992 ukazał się na rynku pierwszy numer „Miesięcznika Finansowego BANK”. Tytuł był symbolicznym nawiązaniem do periodyku, również miesięcznika, jaki ukazywał się od lutego 1933 do sierpnia 1939 r., niejako wskazując na przerwane okresem okupacji i realnego socjalizmu tradycje społecznej gospodarki rynkowej na ziemiach polskich. Ów 1992 r. zdecydowanie różnił się od realiów współczesnych – praktycznie we wszystkich interesujących nas wymiarach: politycznym, społecznym i ekonomicznym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | RANKING „MIESIĘCZNIKA FINANSOWEGO BANK” | Liderzy polskiej bankowości spółdzielczej 2020

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021 to znakomity pretekst, by w końcu powrócić do prezentacji zestawienia najlepszych polskich banków tego sektora. Nie sposób przecież omawiać sytuacji krajowego systemu finansowego bez analizy tak ważnego jego składnika, jakim jest sektor lokalnych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | W nadzwyczajnych warunkach banki skuteczne w działaniu

XXVI edycja rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK tradycyjnie skoncentrowana była na porównaniu wyników osiągniętych przez banki działające na polskim rynku w przeciągu ostatnich dwóch lat, tj. 2019 – 2020. Jednakże zestawienie ze sobą tych konkretnych okresów stanowi pewne wyzwanie i ma dość specyficzny charakter. Przede wszystkim na początku 2020 r. nastąpiła istotna zmiana sytuacji gospodarczej, nie tylko w Polsce, ale w skali całego globu. Powodem był wybuch pandemii koronawirusa COVID-19. Po okresie rozwoju ekonomicznego naszego kraju, jaki miał miejsce w poprzednich latach, kryzys epidemiczny, wymuszający nałożenie istotnych restrykcji w życiu społecznym i gospodarczym, odcisnął swoje piętno właściwie na każdej branży, mając istotny wpływ również na działalność samych banków, jak i ich klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Praca Zdalna | Nie odejdzie wraz z pandemią

Praca zdalna nie jest nowością, jednak do niedawna wiele instytucji podchodziło sceptycznie do takiej formy wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników. Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa w wielu branżach stała się ona koniecznością, a wszystko wskazuje na to, że niektórzy zatrudnieni nie powrócą do biur nawet po opanowaniu kryzysu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Przyszłość Oddziałów | Czy oddziały przetrwają, a jeśli tak, to jakie?

Na naszych oczach zmienia się sposób korzystania z usług finansowych, a pandemia dodatkowo przyspieszyła migrację do kanałów cyfrowych, niemniej oczekiwania klientów banków pozostają takie same. Chcą oni bezpiecznie przechowywać oszczędności, wygodnie płacić i finansować swoje potrzeby na korzystnych warunkach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Cyfryzacja | Digitalizacja banków w Europie Środkowo-Wschodniej

Banki w Europie Środkowo-Wschodniej robią postępy w cyfryzacji modeli biznesowych, ale tempo transformacji jest zróżnicowane zarówno w poszczególnych krajach, jak i samych instytucjach finansowych. Liderami przekształceń są instytucje w Polsce i Czechach, rozwijając się szybciej niż banki w wielu krajach Europy Zachodniej. Jednak wnioski z raportu S&P Global Ratings „Digitalizacja banków w Europie Środkowo-Wschodniej” są jednoznaczne – banki muszą nadal intensywnie inwestować w swoje zdolności cyfrowe, aby pozostać konkurencyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Cyfryzacja | Cyfrowa transformacja to podstawa

W dzisiejszych czasach nie sposób już wyobrazić sobie instytucji finansowej, która nie funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej. Strona www, aplikacja mobilna czy płatności elektroniczne stanowią tyleż integralny, co i oczywisty element oferty każdego banku. Nawet najbardziej konserwatywni klienci w przeważającej części docenili wygodę korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Bancovo | Skutecznie łączymy klientów i banki w internecie

Ostatni rok to gwałtowne przyspieszenie sprzedaży usług w internecie, oczywiście ze względu na pandemię COVID-19, ale tak naprawdę była ona tylko katalizatorem zmian. Coraz więcej towarów i usług kupujemy online, jeszcze 10 lat temu mało kto z nas myślał o zakupie wakacji, butów czy nawet samochodu przez internet, a teraz staje się to częścią otaczającej nas rzeczywistości. Czy to oznacza, że w tak zwanym świecie offline nie sprzedaje się już tych towarów czy usług? Oczywiście, że nie, ale sprzedaż online stanowi szybko rosnącą część całości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | KIR S.A. | Bezpieczne e-usługi gwarancją zrównoważonego rozwoju cyfrowej gospodarki

Cyberprzestrzeń to arena, na której z podobnym nasileniem zachodzą procesy cyfrowej transformacji gospodarki, jak i pojawiają się wciąż nowe cyberzagrożenia, mające na celowniku zasoby informacyjne firm oraz dane ich klientów. Dlatego budowanie zaufania jest ciągłym wyzwaniem i – postrzegane jako proces, a nie jednostkowe zadanie – staje się jednym z kluczowych elementów strategii cyfrowej firm. Zaufanie do środowiska cyfrowego i usług o charakterze digital jest, jeszcze mocniej niż dotychczas, krytycznym czynnikiem rozwoju biznesu i gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Cyfryzacja | Banki a bigtechy i fintechy

W 1994 r. Bill Gates zapowiedział, że tradycyjnie pojmowana bankowość się kończy. Od tego czasu aktywa banków w USA wzrosły czterokrotnie, z 3,7 bln do 17,4 bln USD, podczas gdy liczba banków zmniejszyła się o ponad 50% – z 10 453 do mniej niż 5000. Równocześnie dzięki technologiom cyfrowym banki zyskały poważnego konkurenta w postaci innowacyjnych firm, określanych jako fintech i bigtech. Czy z biegiem czasu mogą one zastąpić klasyczną bankowość?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Salesforce | Trzy sposoby, w jakie cyfrowe banki pokazują, co to znaczy być wytrzymałym

Skutki gospodarcze pandemii COVID-19 spowodowały podjęcie bezprecedensowych działań interwencyjnych przez rządy na całym świecie, w tym również w Polsce. Choć instytucje finansowe stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami w branży, to poza tym mają również znaczącą rolę do odegrania we wspieraniu przedsiębiorstw i społeczności w radzeniu sobie z niepewną sytuacją pandemiczną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Equinix | Banking as a Service (BaaS), czyli bezpieczna wymiana danych w bankowości

Mimo że bankowość cyfrowa już na dobre wpisała się w rynkowe realia, sektor ten wciąż staje przed nowymi wyzwaniami. Młodsi klienci chętnie korzystają z alternatywnych metod transakcji, takich jak portfele mobilne lub płatności P2P. Firmy z kolei preferują płatności cyfrowe w czasie rzeczywistym ze względu na poprawę wydajności, redukcję kosztów i możliwość lepszego zarządzania przepływem gotówki. Trwający globalny kryzys zdrowotny dodatkowo przyspiesza ruch w tym kierunku. Te dynamicznie zmieniające się oczekiwania konsumentów sprawiają, że wykorzystanie nowinek technologicznych w bankowości staje się konieczne, aby stworzyć konkurencyjną ofertę i zyskać przewagę biznesową. Do tego niezbędna jest jednak odpowiednia architektura IT i zapewnienie bezpiecznej wymiany danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | InvestEU | Kapitał i doradztwo finansowe w jednym

Nawet 400 mld euro może wynieść łączna wartość inwestycji, realizowanych w państwach członkowskich Unii Europejskich dzięki wsparciu z funduszu InvestEU. Mechanizm ten jest następcą funkcjonującego w latach 2015-2020 Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, z którego środki zostały należycie zagospodarowane przez Polskę. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Invest EU nasz kraj ma szansę znaleźć się w gronie największych beneficjentów unijnego wsparcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Płatności Mobilne | Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień…

Bankowość mobilna w Polsce legitymuje się przeszło dwudziestoletnią historią. Pionierskie próby płacenia telefonem datujemy na rok 1999. Już w kolejnym, 2000 r., mBank i WBK wdrożyły bankowość mobilną bazującą na WAP, zaś po dwóch latach w Inteligo została wdrożona pierwsza aplikacja SIM Toolkit „Płacę SMS-em”. Rok 2004 przyniósł pierwszą aplikację mobilną R-Mobile, napisaną w języku Java, oferowaną wówczas przez Raifeissen Bank. 

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Płatności Mobilne – Mastercard | 5G, czyli nowa era w płatnościach mobilnych

Niedawno karta chipowa uchodziła za wyznacznik nowoczesności. Później na rynek weszły płatności bezstykowe, aplikacje NFC, dziś zapłacić możemy zegarkiem, opaską, a nawet pierścionkiem. Nadchodząca rewolucja 5G zbliża nas do świata, w którym operacje płatnicze nie będą zaprzątać naszej uwagi, dokonując się w tle. Pomimo braku ludzkiej kontroli, zakupy będą wygodniejsze, bezpieczniejsze i… sprawiedliwsze niż kiedykolwiek.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5