XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Stopy Procentowe | Koniec modelu depozytowo-kredytowego?

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Stopy Procentowe | Koniec modelu  depozytowo-kredytowego?
Fot. Nuthawut/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W większości rozwiniętych gospodarek banki już od kilku lat funkcjonują w otoczeniu niskich stóp procentowych. Cały czas trwa dyskusja, czy można liczyć na zmianę tego trendu, a jeśli nie, to jak przemodelować biznes, by nadal przynosił satysfakcjonujące zyski.

Dla polskiego sektora finansowego tak długi okres obowiązywania niskich stóp jest nowością, ale możemy korzystać z doświadczeń innych rynków, na których taka sytuacja obserwowana jest od dłuższego czasu. Jednym z przykładów może być Japonia, gdzie niskie oprocentowanie towarzyszyło bankom już od końca lat 90. minionego wieku, zaś w roku 2016 obniżono depozytową stopę procentową z 0,1% do -0,1%. W konsekwencji japoński sektor finansowy musiał obniżać koszty własne i znaleźć inne źródła przychodów niż pożyczki krajowe. W analizie przygotowanej dla Deutsche Bank Research Christian Weistroffer zwrócił uwagę, iż większe banki miejskie rozszerzyły działalność poza granice kraju lub na inne obszary biznesowe, takie jak powiernictwo albo usługi związane z papierami wartościowymi. Mniejsze i regionalne instytucje finansowe miały znacznie mniejsze możliwości dywersyfikacji, głównie poprzez wejście na obszary metropolitalne, czego efektem było zwiększenie presji konkurencyjnej i obniżka marż. Ekspert podkreślił, że dzięki nawiązaniu bliskich relacji z kredytobiorcami banki japońskie mogły wykorzystać wiedzę o klientach korporacyjnych i prywatnych w celu opracowania nowych usług doradczych i zapewnienia ekspertyz, wykraczających poza tradycyjną ofertę kredytową. Przykładem może być doradztwo dla MŚP i klientów korporacyjnych, jak zidentyfikować możliwości rozwoju i ożywić modele biznesowe, czy też promocja startupów. Banki regionalne oferowały tak zwane strategie dopasowania biznesowego, w których identyfikowały i łączyły pożyczkobiorców z myślą o tworzeniu joint venture, które mogą otworzyć nowe możliwości wzrostu. Z biegiem czasu instytucjom finansowym udało się w ten sposób zyskać nowych lub utrzymać dotychczasowych klientów. Natomiast mniejsze banki regionalne zaczęły koncentrować się na promocji startupów i innowacyjnych, młodych firm. Ryzyko związane z takim finansowaniem ograniczały dzięki dobrej znajomości regionalnych struktur gospodarczych.

Dlaczego niskie stopy są z nami tak długo?

Ross Gittins, redaktor ekonomiczny „Sydney Morning Herald” w artykule „Dlaczego od dawna utknęliśmy z niskimi stopami procentowymi” opublikowanym w lutym br. przytoczył wypowiedź prezes Banku Rezerw Australii, dr Philipa Lowe, z jego wystąpienia przed komisją ekonomiczną w parlamencie. Powodem, dla którego „światowa stopa procentowa równowagi” spadła tak blisko zera od czasu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r., jest rosnąca w skali globalnej skłonność do oszczędzania, przy malejącej chęci inwestowania. Inny powód, podawany przez ekonomistów z Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK