Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów – czerwiec 2021

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów – czerwiec 2021
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy i w jakim stopniu wzrost poziomu kredytów nieregularnych może stanowić wyzwanie dla polskiego sektora bankowego?

Prezentowane opinie stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.


Dr hab. Waldemar Rogowski
główny analityk, Biuro Informacji Kredytowej

W pierwszych miesiącach pandemii obawialiśmy się gwałtownego wzrostu szkodowości portfela kredytowego gospodarstw domowych. Wynikało to z dwóch przesłanek: ze skali ówczesnej niepewności, co do wpływu pandemii na gospodarkę oraz z doświadczeń z poprzednich kryzysów (z roku 2008). Martwiliśmy się szczególnie możliwością pogorszenia się wskaźnika NPL wywołanego jednoczesnym wzrostem wartości kredytów opóźnionych (wzrost licznika) oraz spadkiem nowej akcji kredytowej (spadek mianownika). Dziś może cieszyć fakt, że nie spełnił się ten pesymistyczny scenariusz. A jest to niewątpliwie efekt oddolnej inicjatywy, z jaką wystąpiły banki, oferując swoim klientom moratoria kredytowe, którymi było objęte prawie 1 mln rachunków, 723 tys. kredytobiorców oraz 12% wartości portfela (82,15 mld zł). Pozwoliło to na ograniczenie wzrostu wartości kredytów przeterminowanych, głównie w pierwszym okresie pandemii. Oczywiście banki muszą nadal ze szczególną uwagą monitorować terminowość obsługi kredytów, na których ustanowione były moratoria. Jak dotąd ich szkodowość nie jest niepokojąca, jednak tempo psucia się tych kredytów jest szybsze niż dla kredytów bez moratoriów i różni się w zależności od produktu. W przypadku kredytów gotówkowych i ratalnych ok. 4% z rachunków objętych moratoriami, odnotowało 8 miesięcy po zakończeniu moratoriów opóźnienie powyżej 90 dni. W kredytach mieszkaniowych było to 0,4%. Nadal więc uważnie należy monitorować poziom szkodowości w poszczególnych produktach kredytowych.

Dr Edyta Wojtyla
prodziekan Wydziału Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

W czasie osłabienia koniunktury i recesji rośnie ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, co wpływa na wzrost liczby i wartości kredytów nieregularnych. Zadaniem banków jest wprowadzenie nowych rozwiązań i aktywizacja dotychczasowych działań zapobiegawczych, mających na celu ograniczenie utraty rentowności i minimalizację strat z tytułu malejących przychodów z działalności kredytowej. W tym celu banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów, oczekują dodatkowych zabezpieczeń i dokonują szczegółowej analizy ryzyka przed podpisaniem umowy. Ważne są działania prewencyjne: ograniczenie akcji kredytowej poprzez zwiększenie wkładu własnego czy restrykcyjne wymagania i analizy wstępne w określaniu aktualnych i przyszłych zdolności kredytowych. Innym rozwiązaniem są działania na rzecz osób czy firm, które mają przejściowe problemy ze spłatą zobowiązań: renegocjacja umowy z konsolidacją zobowiązań, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK